Ogranak Rudarski basen „Kolubara” od marta ima objedinjenu elektronsku bazu podataka o monitoringu životne sredine kroz četiri parametra - vazduh, zemljište, vodu i buku. Baza koja je formirana upotrebom Geografskog informativnog sistema (GIS), prva je te vrste u JP „Elektroprivreda Srbije” i očekuje se da će poboljšati zaštitu životne sredine na teritoriji RB „Kolubara“.

GIS baza će, za sada, biti postavljena na interni portal „Kolubare” i do informacija će se dolaziti lako, jednostavnim klikom na određenu tačku na mapi celokupnog područja Rudarskog basena. Nova baza ekoloških parametara omogućiće lakšu identifikaciju i procenu zagađenja.

GIS je u osnovi informacioni sistem – specifičan način prikazivanja podataka, koji služi za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija.

U RB „Kolubara” je GIS prvi put praktično i uspešno primenjen 2012. godine, za snimanje i kartiranje protivpožarnih puteva na teško prohodnom području od oko 800 hektara rekultivisanog i pošumljenog zemljišta odlagališta površinskog kopa Polje „D” u Mirosaljcima.

Vlada Srbije imenovala je Milorada Grčića za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“.

Novoimenovani v.d. direktora EPS-a tri godine je bio direktor Rudarskog basena „Kolubara“, do jeseni 2015. godine. Na funkciju v.d. direktora kompanije,Grčić dolazi sa pozicije direktora Kancelarije za društveno odgovorno poslovanje JP EPS.

Milorad Grčić rođen je 14. novembra 1970. godine, po zanimanju je ekonomista i živi u Obrenovcu.

Od početka godine do kraja februara na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” iskopano je oko 5,41 miliona tona uglja, čime je plan za dvomesečni period premašen za jedan odsto.

Tokom prva dva meseca 2016. godine na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” iskopano je oko 2,31 miliona tona uglja, a na Polju „D” oko 2,39 miliona tona. U istom vremenskom periodu na Polju „B” je proizvedeno oko 255 hiljada tona, a na kopu „Veliki Crljeni” oko 450 hiljada tona.

U Ogranku Rudarski basen „Kolubara“ juče je otpočela druga redovna prolećna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, koju organizuje Crveni krst opštine Lazarevac u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Srbije. Akcija je otpočela u organizacionoj jedinici „Metal“ i trajaće 10 dana, tokom kojih će biti obuhvaćeni i svi ostali delovi „Kolubare“.

Samo tokom prvog dana prikupljeno je čak sedamdeset četiri jedinice dragocene tečnosti. Do sada su zaposleni u Rudarskom basenu „Kolubara“ bili najbrojniji među davaocima krvi u lazarevačkoj opštini, pa se očekuje da se taj trend i nastavi.

Od početka godine na površinskim kopovima RB „Kolubara” proizvedeno je oko 2,75 miliona tona uglja, što je oko 99 odsto mesečnog plana. Najveće količine uglja su iskopane na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, gde je tokom januara proizvedeno oko 1,42 miliona tona, odnosno osam odsto više od planom predviđenih količina.

Rudari Polja „D” proizveli su oko 1,13 milion tona, a Polja „B” nešto preko 197 hiljada tona lignita. Prosečna dnevna proizvodnja uglja u januaru iznosila je 88.794 tona, a ove količine su garant sigurne i stabilne proizvodnje električne energije u termoelektranama.