Prva faza reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“ završena je danas stupanjem na snagu statusnih promena u okviru sistema EPS. Umesto dosadašnjeg organizovanja kroz 14 pravnih subjekata, sistem „Elektroprivrede Srbije“ od danas  funkcioniše sa tri pravna subjekta, a to su: matično Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, zavisno društvo Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ i zavisno društvo „EPS Snabdevanje“.

Današnjim statusnim promenama počinje i novo poglavlje u organizaciji EPS-a i ovo je jedna od istorijskih promena. Sedam nekadašnjih privrednih društava za proizvodnju uglja i električne energije od danas je pripojeno matičnom JP EPS, a četiri privredna društva za distribuciju električne energije pripojeno „Elektrodistribuciji Beograd“ i od danas zajedno čine zavisno društvo Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“.

Novim načinom organizacije biće uvedeno jedinstveno upravljanje u sistemu EPS-a i doći će do ujednačavanja procesa i procedura, a poslovanje EPS-a biće transparentnije, efikasnije i profitabilnije. Prema načelima najavljene korporativizacije, uspešnost će se meriti rezultatima, većom efikasnošću i profitabilošću.

Ove statusne promene predviđene su Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine. Druga faza reorganizacije predviđa do leta 2016. godine uspostavljanje prava svojine i prelazak iz statusa javnog preduzeća u status akcionarskog društva. Naredni koraci u korporativizaciji slede, a cilj su uštede i efikasnost poslovanja uz jačanje konkurentnosti i uspešnosti EPS-a.

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

U skladu sa statusnim promenama predviđenim Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine u matično preduzeće Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ od 1. jula pripojena su privredna društva za proizvodnju uglja i energije „Hidroelektrane Đerdap“, „Drinsko-Limske hidroelektrane“, „EPS Obnovljivi izvori“, „Termoelektrane Nikola Tesla“, „Termoelektrane-kopovi Kostolac“, „Panonske Temoelektrane-Toplane“ i Rudarski basen „Kolubara“.

Matično preduzeće JP EPS od 1. jula je i osnivač zavisnog privrednog društva „EPS Distribucija“, koji čine dosadašnja privredna društva „Elektrovojvodina“, „Elektrodistribucija Beograd“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“.

Zavisno privredno društvo „EPS Snabdevanje“, čiji je osnivač, takođe, JP EPS, zaduženo je za javno i komercijalno snabdevanje električnom energijom.

U okviru prvog dаnа međunаrodnog sаvetovаnjа „Rudаrstvo 2015”, među stručnim izlаgаnjimа, predstаvljen je rаd „Uprаvljаnje investicionim projektom u rudаrstvu” аutorа Slobodаnа Mitrovićа, izvršnog direktorа zа proizvodnju ugljа u JP EPS i Nebojše Stojićevićа, sаrаdnikа zа аnаlizu iz Sektorа zа ključne investicione projekte.

Kаko ističu аutori ovog stručnog rаdа, ugаlj kаo energetskа sirovinа u Srbiji imа veliki znаčаj u proizvodnji električne energije. Plаn rаzvojа površinskih kopovа ugljа zа potrebe snаbdevаnjа postojećih i novih termoelektrаnа govori dа je ugаlj osnovni energetski resurs Srbije u nаrednom periodu.

Kаko se u rаdu nаvodi, „Elektroprivredа Srbije” je u poslednjih 10 godinа zаpočelа oporаvаk i modernizаciju rudаrskih kаpаcitetа nа površinskim kopovimа ugljа u Lаzаrevcu i Kostolcu. Finаnsirаnje je obezbeđeno od međunаrodnih finаnsijskih institucijа, kаo i iz sopstvenih sredstаvа.

Investicioni projekаt „Unаpređenje zаštite životne sredine u JP EPS i RB „Kolubаrа” je multidisciplinаrаn i veomа složen projekаt koji zаhtevа reаlizаciju kompleksnih tehničko tehnoloških аktivnosti. Kаko nаvode аutori, kаdа je reč o ovom projektu nikаko ne trebа zаnemаriti i vrednost investicije od 154 milionа evrа. Ovаko složen zаhvаt moguće je uspešno reаlizovаti sаmo primenom nаjboljih prаksi iz oblаsti uprаvljаnjа projektimа. Ovаj model uprаvljаnjа projektom sа procesnim procedurаmа predstаvljа podlogu zа izrаdu sistemа uprаvljаnjа projektom i čini pouzdаnu osnovu zа efikаsnu i efektivnu reаlizаciju ovog portfeljа projektа.

Tokom jučerаšnjeg popodnevа predstаvljen je i rаd „Otvаrаnje novih kopovа” аutorа Mihаilа Petrovićа, zаmenikа direktorа RB „Kolubаrа” i Vlаdimirа Ivošа, direktorа Centrа zа stručne poslove kopа „Rаdljevo”. U okviru ovog rаdа govori se o vаžnosti otvаrаnjа novih eksploаtаcionih poljа i održаvаnjа kontinuitetа proizvodnje ugljа i otkrivke, а posebno se ističe projekаt otvаrаnjа kopа „Rаdljevo” koji je strаteški znаčаjаn zа održаvаnje elektroenergetske stаbilnosti srpske elektroprivrede.

O razvoju rudarstva kao jedne od grana privrede koja značajno može poboljšati finansijski i privredni razvoj srpske države govorilo se danas na svečanom otvaranju Šestog međunarodnog simpozijuma „Rudarstvo 2015” na Borskom jezeru.

Simpozijum je svečano otvorila Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, koja je naglasila da predstavnici Vlade Srbije i resornog Ministarstva vide rudarstvo kao sektor koji može značajno uticati na ekonomski razvoj države. Ona je istakla da će donošenje novog zakona umnogome olakšati ulazak investitora u nove projekte koji će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i bolje uslove rada.

- Osnovni cilj razvoja geologije i rudarstva u Srbiji je uvećati ekonomske efekte sektora – istakao je Siniša Tanasković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, koji je ovom prilikom najavio da će uskoro biti završene izmene i dopune aktuelnog zakona koji uređuje ovu oblast i da će te izmene doprineti poboljšanju opšteg poslovnog ambijenta za investicije.

Tokom šestog međunarodnog simpozijuma o rudarstvu koji će trajati tri dana biće predstavljeno oko 50 stručnih radova pred oko 100 učesnika iz zemlje i regiona. Tradicionalno na ovom skupu učestvuju predstavnici JP „Elektroprivreda Srbije” sa svojim privrednim društvima RB „Kolubara” i „ TE-KO Kostolac”.

Doneta je odluka o odobrenju pozajmice za firmu „Kolubara-Usluge”. Zajmodavac je JP EPS, pozajmica vrednosti 200 miliona, a ova novčana sredstva su neophodna da se „Usluge” stabilizuju, da preduzeće može da opstane, kao i da se poslovanje stabilizuje i unapredi – rekli su danas Milorad Grčić, direktor Rudarskog basena „Kolubara” i Milan Đorđević, predsednik Sindikata radnika „Elektroprivrede Srbije”.

U obraćanju predstavnicima medija, Grčić se zahvalio radnicima „Usluga” koji od poslodavca potražuju 1,5 platu na strpljenju i razumevanju i istakao da je ispunjeno ono za šta su se zajednički zalagali predstavnici menadžmenta i sindikalnih organizacija.

-Sa ovom pozajmicom, ulaskom i početkom poslova „Usluga” u Stakleniku koji je u vlasništvu „Kolubare” odnosno EPS-a, raskidanjem ugovora sa servisom „Pavlović”, i još nekim potezima koji će povećati obim posla i angažovanje „Usluga” unutar „Kolubare” i EPS-a stvaraju se uslovi da se ova pozajmica i vrati – istakao je direktor „Kolubare”.

Milan Đorđević, predsednik Sindikata EPS-a zahvalio se svim zaposlenima koji su u periodu koji je bio veoma mučan pokazali razumevanje i strpljivo čekali na rešenje problema.

Đorđević je istakao da će EPS i RB „Kolubara” imati pravo kontrole nad sredstvima pozajmice, kako novac ne bi bio nenamenski potrošen.

-Problema u „Uslugama” ima mnogo i ovim nisu rešeni svi problemi firme.  Tek predstoji težak period, kao i reorganizacija preduzeća. Rukovodstvo „Usluga” moraće  redovno da informiše zajmodavca o načinu trošenja novca. Nama je interes da sačuvamo „Usluge”. Radnicima poručujem da će posla za njih biti i da će primati zarade. Kada je reč o onima koji su dobili nezaslužena povećanja koeficijenata, svi će biti će biti vraćeni na osnovne koeficijenta i  imaćemo pravičnu sistematizaciju - rekao je Đorđević i naglasio da predstavnici sindikata zajedno sa direktorom rade na ideji da se pokuša konsolidacija tri preduzeća koja su pod okriljem Agencije za privatizaciju. Reč je o firmama „Kolubara-Usluge”, „Kolubara-Građevinar” i „Kolubara-Ugostiteljstvo”, a ideja je da se „izvuku” iz procesa privatizacije i da se stvori jedno uslužno preduzeće koje bi radilo za potrebe „Kolubare”.