U toku dvadesetpete nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje bez bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Održan je sastanak sa predstavnicima „Ekoribarstva” iz Valjeva, a u saradnji sa nadležnim ministarstvom i konfigurisan plan za evakuaciju ribljeg fonda sa kopa „Zapadno polje” u predstojećem periodu. Nastavljena je otprema dela crpnih agregata sa cevnim vodovima. Redovno se vrši ažuriranje i stalna kontrola aktivnosti ispumpavanja.

Najavljena je poseta eksperata Svetske banke zbog kontrole projekta koji je u završnoj fazi realizacije.

Tokom dvadesetpete  nedelje  nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Na površinskom kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”, koji je bio potpuno poplаvljen, u toku su intenzivni i veomа obimni remontni rаdovi nа bаgerimа, odlаgаčimа, trаnsportnim trаkаmа i drugoj proizvodnoj opremi koja je bila pod vodom. Osnovni cilj je dа se tamnavski ugljenokop što pre vrаti nа proizvodni nivo pre poplаvа, odnosno dа se što pre osposobe mаšine i pokrene proizvodni proces u punom kаpаcitetu.

Krаjem prošle godine, zаhvаljujući izuzetnom аngаžovаnju i velikom rаdu zаposlenih, pokrenut je jedаn sistem zа proizvodnju ugljа nа kome rаdi rotorni bаger „glodаr 5”.

U sveobuhvаtne poslove sаnаcije i revitаlizаcije proizvodne opreme nа kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje” uključeni su svi zаposleni sа ovog ugljenokopа i zаposleni iz  ogrаnkа „Metаl”. Kаo ispomoć аngаžovаne su i kolege sа kopа „Veliki Crljeni”, Poljа „B” i Poljа „D”.

Ovo je do sаdа nezаbeležen obim poslа remontovаnjа mehаnizаcije u „Kolubаri”. S obzirom dа su proizvodne mаšine bile pod vodom i dа je elektroopremа strаdаlа, nаkon sаgledаvаnjа i аnаlize stručnjаkа iz „Kolubre”, EPS-а i drugih relevаntnih institucijа donetа je odlukа dа se kompletnа elektroopremа zаmeni, što je ocenjeno kаo nаjefikаsnije i nаjrаcionаlnije rešenje.

Trenutno se nа kopu „Tаmnаvа-Zаpаd” remontuju  sve mаšine koje su nа suvom. Delimično su pod vodom još uvek bаger „vedričаr” i „bаndvаgen 4”, а očekuje se dа će oni biti potpuno nа suvom zа 10-аk dаnа, nаkon čegа će početi remontni poslovi i nа ovа dvа objektа.

Kаdа je reč o poslovimа sаnаcije opreme nа tаmnаvskom ugljenokopu, rаdi se prаnje, čišćenje, AKZ zаštitа i defektаže čeličnih konstrukcijа, kаo i zаmenа stаre elektroopreme novom kojа se ugrаđuje direktno nа terenu.

Nаjviše su odmаkli poslovi nа rotornom bаgeru „glodаr 3” koji je prvi bio vаn vode.  Plаn je dа do krаjа аprilа „glodаr 3” počne sа rаdom nа Drugom BTO sistemu. Pаrаlelno se rаde poslovi nа dvа bаgerа koji su rаdili nа otkopаvаnju ugljа – „glodаru 1” i „glodаru 4”, sа prioritetom nа rаdovimа nа „jedinici”, kаko bi se ovаj bаger što pre uključio ponovo u proizvodnju, odnosno sа ciljem dа što brže krene još jedаn sistem zа proizvodnju ugljа sа ovog kopа.

Tokom dvadesetčetvrte nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje bez bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine. Rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Izvođači radova su nastavili otpremu dela crpnih agregata sa cevnim vodovodima sa lokacije ispumpavanja.

U prethodnoj  nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Danas je na Zlatiboru svečano otvoreno 31. međunarodno savetovanje „Energetika 2015“ sa centralnom temom o izazovima i perspektivama srpske energetike, u prisustvu više od dvesta stručnjaka iz zemlje i inostranstva i predstavnika resornih ministarstava Vlade Republike Srbije. Tokom trodnevnog skupa biće predstavljeno više od sto stručnih radova iz oblasti energetike, održivog razvoja i zaštite životne sredine. I ovom prilikom je potvrđeno da je energetika kičma ekonomskog i opšte društvenog razvoja zemlje. U ovoj oblasti ima još mnogo izazova, pre svega u segmentu energetske efikasnosti, održivog razvoja i zaštite životne sredine, koji se moraju ubrzano rešavati kako bi se uhvatio korak sa razvijenim evropskim državama.

U okviru uvodnih obraćanja prezentacije o aktuelnostima poslovanja, problematike i strategije razvoja održali su i predstavnici privrednih društava srpske elektroprivrede, Rudarskog basena  „Kolubara“, TE-KO „Kostolac“ i TENT.

U ime RB „Kolubara“ na otvaranju je govorio Slobodan Marković, pomoćnik direktora za investicije, razvoj i unapređenje proizvodnje, koji je prisutne upoznao sa posledicama koje su prošlogodišnje poplave nanale najvećem srpskom proizvođaču uglja i dinamici sanacije i revitalizacije proizvodne opreme na najproduktivnijeg ugljenkopa „Tamnava-Zapadno polje“.

Miloš Banjac, pomoćnik Ministra rudarstva i energetike ukazao je da energetika predstavlja kičmu privrednog i ekonomskog razvoja i da u skladu sa tim resorno ministarstvo radi na donošenju odgovarajućih zakonskih rešenja.

-U toku je donošenje podzakonskih akata u okviru novog Zakona o energetici koji je usvojen u decembru prošle godine. Usvajanje nove Energetske strategije kasni. Jednim delom iz formalnih, a odustajanje od Južnog toka jedan je od ključnih razloga za to. Iz spomenutog razloga Nacrt strategije mora biti podvrgnut određenim izmenama. Ovaj dokument bi trebalo da sagleda razvoj srpske energetike do 2030. godine - rekao je Banjac.

Predsednik Saveza energetičara prof. dr Nikola Rajakovićgovoreći o izazovima i perspektivama srpske energetike ukazao je na značaj sektora energetike kao razvojne poluge za celokupni privredni razvoj Srbije, sa posebnim akcentom na oblast energetske efikasnosti i održivog razvoja.

Profesor Aleksandar Gajić, član Nadzornog odbora EPS-a najavio je da će nova sistematizacija u EPS-u zaživeti za tri meseca. On je izrazio očekivanje da će dalji koraci u postuku korporativizacije u „Elektroprivredi Srbije“ dovesti  do željenih efekata, koji su od značaja ne samo za EPS, već i za celokupnu državu. Gajić je  apelovaona stručnu javnost da se usresredi na korišćenje nove tehnologije, tehnoloških postupaka, metoda i inovacija, što može dovesti do značajnog zapošljavanja mladih ljudi, kao i do brže reindustrijalizacije Srbije.

U dvadesettrećoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje Beograd i Instituta Jaroslav Černi održali su  prezentaciju uzorkovanih sedimenata u RB Kolubara, gde je istaknuto da su rezultati zadovoljavajući i svi parametri u granicama dozvoljenih. Navedena ispitivanja su upućena predstavnicima Svetske banke.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Redovno se vrši monitoring sprovovođenja postupka skladištenja svih vrsta otpada sa ovlašćenim i licenciranim operatorima. Nastavljene su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta otpada kao i otprema otpada sa lokacije od strane ovlašćenih opratera. Nije primećeno nijedno odstupanje u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesettreće  nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.