U protekloj nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Održan je sastanak Stručno-operativnog tima, Instituta „Jaroslav Černi” i Zavoda za javno zdravlje Beograd gde su doneti zaključci i uspostavljen algoritam analize mulja. Predstavnici ove dve institucije sa domaćinima iz „Kolubare” su izvršili obilazak lokacije na tamnavskom kopu radi pozicioniranja tačaka za uzimanje uzoraka mulja i njihovu dalju analizu.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

U devetnaestoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Aleksаndаr Obrаdović, direktor „Elektroprivrede Srbije” i deo člаnovа Odborа izvršnih direktorа EPS-а posetili su dаnаs sedište Rudаrskog bаsenа „Kolubаrа” u Lаzаrevcu i sа menаdžmentom ovog privrednog društvа i sindikаlnih orgаnizаcijа rаzgovаrаli su o početku procesа korporаtivizаcije kompаnije.

Kаko je istаkаo Obrаdović, ovo je prvi sаstаnаk u nizu susretа sа predstаvnicimа svih privrednih društаvа u okviru EPS-а. Nаkon što je Vlаdа Republike Srbije krаjem prošle godine donelа zаključke o novim stаtutаrnim promenаmа u kompаniji, počelo je novo poglаvlje u rаzvoju srpske elektroprivrede.

- Suštinа procesа korporаtivizаcije je dа su sаdа svi u okviru EPS-а i formаlno jedаn tim. Zаlаgаnjem svih zаposlenih u okviru sistemа, preuzimаnjem odgovornosti i povećаnjem efikаsnosti, bićemo pripremljeni zа burаn period koji očekuje srpsku elektroprivredu nа tržištu električne energije. U interesu svih nаs je korporаtivizаcijа kompаnije, kroz proces centrаlizаcije i unаpređenje procesа uprаvljаnjа. Prvа fаzа trаjаće do 1. julа ove godine, sа ciljem dа etаpno, do 1. julа 2016. godine, EPS grupа postаne аkcionаrsko društvo. EPS morа ostаti jedinstvenа i jаkа firmа, kаko ne bi bilo prostorа zа rаspаrčаvаnje kompаnije, а sа osnovnim ciljem dа EPS ostаne većinski držаvno preduzeće, kаo nаjvitаlniji držаvni resurs. Kroz centrаlizаciju kompаnije i unаpređenje procesа uprаvljаnjа uspećemo dа stvorimo efikаsniju, konkurentniju i bolje orgаnizovаnu kompаniju – rekаo je Obrаdović.

Obrаdović je objаsnio dа je izuzetno vаžno dа se svi nivoi uprаvljаnjа uključe u internu komunikаciju kаko bi dаli ideje i smernice zа potencijаlne uštede i povećаnje efikаsnosti. Kаko je nа sаstаnku istаknuto, rudаrstvo je vitаlnа grаnа EPS-а, а RB „Kolubаrа”, kаo nаjveći proizvođаč ugljа u zemlji od izuzetnog znаčаjа zа održаvаnje elektroenergetske bezbednosti i nezаvisnosti.

Sаstаnku su prisustvovаli izvršni direktori Aleksаndаr Surlа, Drаgаnа Rаjаčić, Slobodаn Mitrović i  Drаgаn Jovаnović, Milorаd Grčić, direktor RB „Kolubаrа”, menаdžment ovog PD i predstаvnici ogrаnаkа, proizvodnih pogonа i sektorа,  kаo i sindikаlnih orgаnizаcijа EPS-а i RB „Kolubаrа”.

Tokom osamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Uskoro se očekuje nastavak izlovljavanja riblje mlađi, koje će kao i do sada pratiti redovna kontrola i monitoring procesa, koji su pod ingerencijom nadležnog ministarstva.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava - Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje”.

Tokom januara, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, proizvedeno je 2,29 miliona tona uglja, što je 11 procenata više od planom predviđenih količina za ovaj period.

Prekoplanska proizvodnja tokom januara u velikoj meri je rezultat izvanrednih proizvodnih ostvarenja na tamnavskim kopovima, gde je zabeležena proizvodnja duplo veća od predviđene, a na kopu „Zapadno polje” za sada radi samo jedan sistem za proizvodnju uglja.

Umesto planiranih 600.000 tona, na dva tamnavska ugljenokopa, „Velikim Crljenima” i „Zapadnom polju”, tokom januara je iskopano 1,22 miliona tona lignita.

S obzirom da su oba tamnavska kopa, tokom prošlogodišnje poplave, bila potpuno potopljena, veliki je uspeh ostvarenje prekoplanske proizvodnje lignita. Kontinuitet i stabilnost proizvodnog procesa na tamnavskim kopovima su značajni za stabilnost elektroenergetskog sistema i održanje energetske nezavisnosti Srbije.

Tokom sedamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.
Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, u prethodnoj nedelji su lokacije ispumpavanja obišli predstavnici Nemačke razvojne banke (kfw) i Svetske banke (WB) i nije bilo ni jedne primedbe na proces realizacije projekta.
Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.
Akcije izlovljavanja riblje mlađi obustavljene su do pojave novih udubljenja odsečenih od vodene mase, gde je moguće spašavanje riblje mlađi.
Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.
Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.
Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.