U četrnaestoj nedelji realizacije projekta izvršeno je pregrađivanje između zona eksploatacionih polja „Zapadnog polja” i „Istočnog polja”. U toku je prepumpavanje sa jednog kopa na drugi, a iz prostora „Istočnog polja” u reku Kolubaru. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi narušile kvalitet parametara životne sredine i kvalitet ispumpane vode.

Na površini vode se pojavilo potopljeno drveće koje se nalazilo ispod površine vode. Zapažen je veliki broj izvaljenog drveća usled udara vodene bujice.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i oni su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom u kontekstu procene nastavka izlovljavanja riblje mlađi.

Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja i nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.

U prošloj nedelji su „Kolubaru” i lokacije ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” obišli eksperti za pitanja zaštite životne sredine iz Svetske banke, koji su istakli zadovoljstvo realizacijom projekta.

U toku trinaeste nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”. Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i oni su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom u kontekstu procene nastavka izlovljavanja riblje mlađi.

Redovno se vrši eko nadzor flore i faune u zoni realizovanja projekta, kao i eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno.

Tokom četvrte nedelje realizacije projekta izvršena je prva nadzorna poseta eksperata Svetske banke za zaštitu životne sredine. Prilikom obilaska lokacije ispumpavanja vode nije bilo nikakvih primedbi.

Sa izvođačem radova je definisan ekološki nadzor i dogovorene su dalje aktivnosti sa ekološkim nadzorom. Obezbeđene su zaštitne plivajuće barijere za prevenciju mogućnosti izlivanja goriva i ulja u vodu.

Svаkodnevno se u lаborаtoriji „Prerаde” vrši monitoring kvаlitetа vode u reci Kolubаri. Od strаne Agencije zа zаštitu životne sredine izvršeno je redovno uzorkovаnje vode zа аnаlizu i kontrolu kvаlitetа vode.

Redovno se vrši zbrinjаvаnje generisаnog komunаlnog otpаdа. Sа predstаvnicimа Ministаrstvа odbrаne Republike Srbije nа nаstаvku procesа dezinfekcije.

Tokom ispumpаvаnjа nisu uočenа nikаkvа odstupаnjа u oblаsti tretmаnа sа gorivimа i mаzivimа. U prošloj nedelji nije bilo pozivа, žаlbi i prijаvа zаinteresovаnih strаnа po bilo kom osnovu reаlizаcije projektа.