rb-kolubara

Intenziviran je eko nadzor flore i faune u zoni realizovanja projekta, kao i eko nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, sa ciljem njegovog oslobađanja i uslovnog skladištenja. Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše  Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom i izlovljavanje riblje mlađi, koja je vraćena u reku Kolubaru.

U poseti RB „Kolubara” bili su eksperti za zaštitu životne sredine Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i nakon ove posete nije bilo primedbi na stanje životne sredine u okviru rudarskog basena.

Tokom jedanaeste nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”. Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja.