U četrnaestoj nedelji realizacije projekta izvršeno je pregrađivanje između zona eksploatacionih polja „Zapadnog polja” i „Istočnog polja”. U toku je prepumpavanje sa jednog kopa na drugi, a iz prostora „Istočnog polja” u reku Kolubaru. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi narušile kvalitet parametara životne sredine i kvalitet ispumpane vode.

Na površini vode se pojavilo potopljeno drveće koje se nalazilo ispod površine vode. Zapažen je veliki broj izvaljenog drveća usled udara vodene bujice.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i oni su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom u kontekstu procene nastavka izlovljavanja riblje mlađi.

Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja i nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.

U prošloj nedelji su „Kolubaru” i lokacije ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” obišli eksperti za pitanja zaštite životne sredine iz Svetske banke, koji su istakli zadovoljstvo realizacijom projekta.