Od 1. jula 2015. godine Rudarski basen „Kolubara“ je ogranak u okviru Javnog preduzeća „Elekroprivreda Srbije“. Do 1. jula 2015. godine Rudarski basen „Kolubara“ poslovao je u sistemu „Elektroprivrede Srbije“ kao zavisno privredno društvo.

U skladu sa statusnim promenama predviđenim Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine u matično preduzeće Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ od 1. jula pripojena su privredna društva za proizvodnju uglja i energije „Hidroelektrane Đerdap“, „Drinsko-Limske hidroelektrane“, „EPS Obnovljivi izvori“, „Termoelektrane Nikola Tesla“, „Termoelektrane - kopovi Kostolac“, „Panonske Temoelektrane - Toplane“ i Rudarski basen „Kolubara“.

Matično preduzeće JP EPS od 1. jula je i osnivač zavisnog privrednog društva „EPS Distribucija“, koji čine dosadašnja privredna društva „Elektrovojvodina“, „Elektrodistribucija Beograd“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“.

Zavisno privredno društvo „EPS Snabdevanje“, čiji je osnivač, takođe, JP EPS, zaduženo je za javno i komercijalno snabdevanje električnom energijom.

UGALJ

je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja. Zato se već vekovima koristi širom sveta kao fosilno gorivo i predstavlja jedan od najvažnijih resursa za proizvodnju električne energije....