Na četiri površinska kopa Rudarskog basena Kolubara od početka 2015. godine do kraja novembra iskopano je oko 25,8 miliona tona uglja, što je oko 1,3 odsto više od planom predviđenih količina.

Tokom 11 meseci ove godine najproduktivniji su bili rudari Polja „D”, gde je sa iskopanih 11,1 milion tona uglja, plan premašen za više od 5 odsto. Na „Tamnava-Zapadnom polju”, najperspektivnijem Kolubarinom kopu, od početka godine proizvedeno je 10,4 miliona tona lignita, što je čak 20 odsto više od planom predviđenih količina za ovaj period.

Na kopu „Veliki Crljeni” je iskopano 3,2 miliona, a na Polju „B” -1,1 milion tona uglja.