Od početka godine na površinskim kopovima RB „Kolubara” proizvedeno je oko 2,75 miliona tona uglja, što je oko 99 odsto mesečnog plana. Najveće količine uglja su iskopane na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, gde je tokom januara proizvedeno oko 1,42 miliona tona, odnosno osam odsto više od planom predviđenih količina.

Rudari Polja „D” proizveli su oko 1,13 milion tona, a Polja „B” nešto preko 197 hiljada tona lignita. Prosečna dnevna proizvodnja uglja u januaru iznosila je 88.794 tona, a ove količine su garant sigurne i stabilne proizvodnje električne energije u termoelektranama.