Primena sistema kvaliteta u „Kolubari”


Primena standarda ISO 9001(sistem upravljanja kvalitetom)  i ISO 14001 (sistem upravljanja zaštitom životne sredine) u Rudarskom basenu „Kolubara” počela je krajem septembra 2009. godine. Na ovaj način privredno društvo uređuje svoj poslovni sistem i ističe odgovornost prema životnoj sredini. U septembru 2010. godine uveden je standard OHSAS 18001 (bezbednost i zaštita na radu). Sertifikaciju je radila renomirana francuska firma „Birou Veritas”.

Prethodnih par godina intezivno je rađeno na sertifikaciji i dobijanju standarda  ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sistem kvaliteta u „Kolubari” potpuno je integrisan, što će doprineti kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju.

Integracijom međunardonih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu „Kolubara” se pridružiuje porodici kompanija koje maksimalno brinu o kvalitetu poslovanja, nivou proizvoda,usluga i zaposlenima.

 

webmail

IMS SISTEM KVALITETA

RB „Kolubara” obezbeđuje visok kvalitet svojih prozvoda i usluga zahvaljujući sistemu menadžmenta kvalitetom, koji je primenjen prema zahtevima standarda ISO 9001, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine, prema zahtevima standarda ISO 14001 i sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.