Ekologija

Zaštita i unapređenje životne sredine

Intenzitet i dugotrajnost eksploatacije u kolubarskom basenu znače i velike poremećaje u integritetu terena, vazduha i eko-sistema. Zbog toga je ulaganje u zaštitu i obnovu prirodne sredine jedan od prioriteta poslovanja.

Zbog degradiranja prirodnog okruženja tokom proizvodnje i prerade uglja, svaki rudarski gigant ima obavezu da poljoprivredne površine vrati prvobitnoj nameni kroz procese rekultivacije i revitalizacije zemljišta.

Osnivanjem Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, u proleće 2010. godine, u RB „Kolubara” počelo je sistematsko i organizovano upravljanje životnom sredinom. Šest godina kasnije, najveći proizvođač uglja u Srbiji sve više ulaže u zaštitu životne sredine i brigu o lokalnom stanovništvu kroz brojne projekte.

U toku je realizacija prvog „zelenog” projekta u EPS-u - „Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”. Ceo projekat vredan je 181 milion evra, finansira se kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD (80 miliona evra), nemačke Razvojne banke -KfW (65 miliona evra), uz pomoć Vlade Nemačke (9 miliona evra) i uz učešće „Elektroprivrede Srbije” (27 miliona evra).

Ovaj projekat kao deo intenzivnog investicionog ciklusa u EPS-u, predstavlja nabavku nove opreme koje će obezbediti sigurno snabdevanje termoelektrana lignitom i poštovanja propisa u oblasti zaštite životne sredine.

„Zelenim” projektom biće unapređena tehnologija otkopavanja uglja, obezbeđen ujednačen kvalitet lignita koji se otkopava u RB „Kolubara” čije će korišćenje omogućiti povećanje efikasnosti rada termoelektrana. Sve ovo će dovesti do smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i povećanja energetske efikasnosti.

 

icon RPF SERBIA FERP

icon PE EPS EMF

icon Izveštaj o nadzoru Flore i faune na PK TZP 06.11.2014

icon Plan akcija za ublazavanje i monitoring uticaja na zivotnu sredinu pri realizaciji projekta ispumpavanja vode sa PK „Tamnava Zapadno polje”, RB „Kolubara”

icon EMPAneks

icon EAction plan for mitigation and monitoring of environmental impact during implementation of the project of pumping out water and silt at the open pit mine „Tamnava - West Field”

icon EMPAnnex

 

webmail

PROIZVODNJA

Godišnje se u RB „Kolubara” proizvede oko 30 miliona tona uglja.
Rekordna proizvodnja od 30,5 miliona tona lignita ostvarena je u 2008. godini dok je rekordna produkcija otkrivke od oko 70 miliona kubnih metara ostvarena u 2007. godini. Za industrijsku i široku potrošnju proizvede se oko 1,2 miliona tona uglja.