Akreditacije

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сертификат о акредитацији Контролног тела Сертификат о акредитацији Контролног тела

Filesize: 1.43 MB

Одељење за испитивање и контролу Електро Службе РБ „Колубара“ д.о.о. располаже Акредитацијом за Контролно тело (од 29.07.2015.године), тако да су услуге Одељења за испитивање и контролу (Контрлоног тела и Лабораторије) доступне трећим лицима – наручиоцима.

Контакт телефони за додатне информације о услугама Контролног тела и Лабораторије, и за Ценовник услуга су: 011/785-1397; 011/785-5497.

 

Документација:

- Сертификат о акредитацији бр. 06-150 од 29.07.2015.године, са Одлуком о додели акредитације бр. 6/2016 и детаљним обимом акредитације;

- Захтев за контролисање са условима пословања;

- Изјава о правилима чувања пословне тајне Контролног тела са могућностима на приговоре и жалбе;

- Услови пословања Контролног тела.

Сертификат о акредитацији Лабораторије Сертификат о акредитацији Лабораторије

Filesize: 3.44 MB

Одељење за испитивање и контролу Електро Службе РБ „Колубара“ д.о.о. располаже Акредитацијом за Лабораторију (од 27.07.2015.године), тако да су услуге Одељења за испитивање и контролу (Контрлоног тела и Лабораторије) доступне трећим лицима – наручиоцима.

Контакт телефони за додатне информације о услугама Контролног тела и Лабораторије, и за Ценовник услуга су: 011/785-1397; 011/785-5497.Документација:
- Сертификат о акредитацији бр. 01/408 од 27.07.2015. године, са Одлуком о додели акредитације бр. 357/2015 и детаљним обимом акредитације;

- Захтев за испитивање;

- Услови пословања Лабораторије.