JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Израда Оперативног плана пресељења Месног гробља из Скобаља 4000/0231/2016 Израда Оперативног плана пресељења Месног гробља из Скобаља 4000/0231/2016

Filesize: 1.07 MB

0231 Конкурсна документација (29.03.2017.)

0231 Позив за подношење понуде (29.03.2017.)

Услуге коричења 4000/0800/2016 Услуге коричења 4000/0800/2016

Filesize: 875.48 kB

0800 Конкурсна документација (29.03.2017.)

0800 Позив за подношење понуде (29.03.2017.)

Хидраулика, пнеуматика и заптивке 4000/0149/4/2016 Хидраулика, пнеуматика и заптивке 4000/0149/4/2016

Filesize: 946.38 kB

0149/4 Конкурсна документација (28.03.2017.)

0149/4 Позив за подношење понуда (28.03.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016

Filesize: 1.35 MB

0190 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0190 Позив за подношење понуда (27.03.2017.)

Лимови 4000/0235/1/2016 Лимови 4000/0235/1/2016

Filesize: 1.18 MB

0235/1 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0235/1 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Цеви 4000/0237/1/2016 Цеви 4000/0237/1/2016

Filesize: 1.19 MB

0237/1 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0237/1 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Гумено техничка роба 4000/0275/3/2016 Гумено техничка роба 4000/0275/3/2016

Filesize: 1.01 MB

0275/3 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0275/3 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Рудари Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи - Рудари 4000 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Рудари Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи - Рудари 4000

Filesize: 1.23 MB

0207 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0207 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Гумирање, репарација и израда гумених делова и вулканизација транспортних трака топлим поступком 400 Гумирање, репарација и израда гумених делова и вулканизација транспортних трака топлим поступком 400

Filesize: 3.23 MB

0499 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0499 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Услуге сервисирања тримера, косилица и моторних тестера 4000/0918/2016 Услуге сервисирања тримера, косилица и моторних тестера 4000/0918/2016

Filesize: 1 MB

0918 Конкурсна документација (23.03.2017.)

0918 Позив за подношење понуде (23.03.2017.)

Гумена мешавина 4000/0130/2016 Гумена мешавина 4000/0130/2016

Filesize: 1021.38 kB

0130 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0130 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Електронска мерна група-Мерно регулациони уређаји 4000/0145/1/2016 Електронска мерна група-Мерно регулациони уређаји 4000/0145/1/2016

Filesize: 1.08 MB

0145/1 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0145/1 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0513/2016 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0513/2016

Filesize: 901.13 kB

0513 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0513 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Карактеризација опасног отпада 4000/0325/2016 Карактеризација опасног отпада 4000/0325/2016

Filesize: 1.01 MB

0325 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0325 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Сервис и поправка лифтова 4000/0362/2016 Сервис и поправка лифтова 4000/0362/2016

Filesize: 936.84 kB

0362 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0362 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

Tехничкa контролa измењеног пројекта за грађевинску дозволу 4000/0975/2016 Tехничкa контролa измењеног пројекта за грађевинску дозволу 4000/0975/2016

Filesize: 1.18 MB

0975 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0975 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Tехничкa контролa измењеног пројекта за грађевинску дозволу за измештање реке Колубаре II фаза са притоком Пештан 4000/0975/2016

Услуге термичке обраде, жарења, цементације, каљења, брушења, нитрирања и индукционог каљења 4000/06 Услуге термичке обраде, жарења, цементације, каљења, брушења, нитрирања и индукционог каљења 4000/06

Filesize: 1.68 MB

0650 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0650 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

Обука за MCSA Windows Server 2012 4000/0570/2016 Обука за MCSA Windows Server 2012 4000/0570/2016

Filesize: 1003.26 kB

0570 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0570 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Адаптација објекта машинске радионице за одржавање трачних транспортера на П.К. „Поље Б“ 4000/0690/2 Адаптација објекта машинске радионице за одржавање трачних транспортера на П.К. „Поље Б“ 4000/0690/2

Filesize: 1.21 MB

0690 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0690 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 5.2 MB

04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају грађевинког материјала демонтираног са експроприсаних објеката

‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016 ‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016

Filesize: 1.84 MB

0974 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0974 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд-Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0974/2016

Пројекат препарцелације за измештање реке Колубаре II фаза 4000/0976/2016 Пројекат препарцелације за измештање реке Колубаре II фаза 4000/0976/2016

Filesize: 1.34 MB

0976 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0976 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Израда нове хидроизолације на равном делу крова објекта нове робне куће у Лазаревцу 4000/0853/2016 Израда нове хидроизолације на равном делу крова објекта нове робне куће у Лазаревцу 4000/0853/2016

Filesize: 1022.26 kB

0853 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0853 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта 4000/0884/2016 Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта 4000/0884/2016

Filesize: 1.67 MB

0884 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0884 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта. Економско плански сектор Лазаревац. Бојење зидова и плафона полудисперзијом 4000/0884/2016

0884 Прва измена конкурсне документације (27.03.2017.)

Транспортери 1600 4000/0010/8-1/2016 Транспортери 1600 4000/0010/8-1/2016

Filesize: 703.84 kB

0010/8-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортери 1600., Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м, набавка чланака са ролнама, понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал - Одливак ( Лежиште за шине Т - 50681а) 4000/0010/8-1/2016

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Колубара Метал 4000/0209/2016 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Колубара Метал 4000/0209/2016

Filesize: 1.92 MB

0209 Конкурсна документација (20.03.2017.)

0209 Позив за подношење понуде (20.03.2017.)

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан  4000/0972/2016 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан 4000/0972/2016

Filesize: 8.66 MB

0972 Конкурсна документација (20.03.2017.)

0972 Позив за подношење понуде (20.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан и контроле отицаја поплавних вода у складу са новим локацијским условима 4000/0972/2016

Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0640/2016 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0640/2016

Filesize: 789.96 kB

0640 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0640 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0837/2016 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0837/2016

Filesize: 963.14 kB

0837 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0837 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

Услуге гумирања делова 4000/0500/2016 Услуге гумирања делова 4000/0500/2016

Filesize: 3.23 MB

0500 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0500 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 147