JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената 04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената

Filesize: 1.16 MB

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања (22.02.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017  други део Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017 други део

Filesize: 4.83 MB

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (20.02.2018.)

Силиконски гитови и спрејеви 4000/0238/2017 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0238/2017

Filesize: 1.1 MB

0238 Конкурсна документација (20.02.2018.)

0238 Позив за подношење понуде (20.02.2018.)

E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала

Filesize: 847.49 kB

E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала демонтираног са експроприсаних објеката

Сервис сауне и парног купатила 4000/0805/2017 Сервис сауне и парног купатила 4000/0805/2017

Filesize: 874.13 kB

0805 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0805 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Баждарење УТ уређаја 4000/0513/2017 Баждарење УТ уређаја 4000/0513/2017

Filesize: 1.05 MB

0513 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0513 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532-1/2017 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532-1/2017

Filesize: 1.14 MB

0532-1 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0532-1 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Анализа квалитета воде за пиће 4000/0667/2017 Анализа квалитета воде за пиће 4000/0667/2017

Filesize: 870.81 kB

0667 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0667 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2/2017 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2/2017

Filesize: 827.6 kB

0789/2 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0789/2 Обавештење о покретању преговарачког поступка (19.02.2018.)

Биро опрема и потрошни материјал 4000/0292/2017 Биро опрема и потрошни материјал 4000/0292/2017

Filesize: 2.56 MB

0292 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0292 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0292 Прва измена кнкурсне документације (23.02.2018.)

0292 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

Светиљке и делови за светиљке 4000/0276-1/2017 Светиљке и делови за светиљке 4000/0276-1/2017

Filesize: 2.39 MB

0276-1 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0276-1 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0276-1 Прва измена конкурсне докумнетације (21.02.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

Ревизија електро опреме на линији за површинску заштиту ГОСТОЛ 4000/0674/2017 Ревизија електро опреме на линији за површинску заштиту ГОСТОЛ 4000/0674/2017

Filesize: 1.01 MB

0674 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0674 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Опрема топлотне подстанице 4000/0410/2017 Опрема топлотне подстанице 4000/0410/2017

Filesize: 2.49 MB

0410 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0410 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Пумпе и делови 4000/0316/2017 Пумпе и делови 4000/0316/2017

Filesize: 1.03 MB

0316 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0316 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Сервис машина за прање и сушење веша 4000/0131/2017 Сервис машина за прање и сушење веша 4000/0131/2017

Filesize: 902.63 kB

0131 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0131 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Сервис уређаја за детекцију хлора 2 ком. 4000/0816/2017 Сервис уређаја за детекцију хлора 2 ком. 4000/0816/2017

Filesize: 1.01 MB

0816 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0816 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута  4000/1034/1/2017 Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута 4000/1034/1/2017

Filesize: 1.66 MB

1034/1 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1034/1 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута Барошевац-Медошевац-Вреоци (бивши Р-201) 4000/1034/1/2017

1034/1 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017

Filesize: 1.06 MB

0933/1 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0933/1 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација - Одржавање термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017

Боксови за одлагање секундарних сировина 4000/1164/2017 Боксови за одлагање секундарних сировина 4000/1164/2017

Filesize: 1.1 MB

1164 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1164 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

„Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017 „Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017

Filesize: 1.05 MB

1032 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1032 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Теретно возило 4х4 (Isuzu) 4000/0350/2017 Теретно возило 4х4 (Isuzu) 4000/0350/2017

Filesize: 1.11 MB

0350 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0350 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0033/2017 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0033/2017

Filesize: 961.99 kB

0033 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0033 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Санација жичане ограде на тениским теренима 4000/0178/2017 Санација жичане ограде на тениским теренима 4000/0178/2017

Filesize: 2.31 MB

0178 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0178 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

0178 Прва измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0178 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

Сервисирање и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0136/2017 Сервисирање и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0136/2017

Filesize: 1.31 MB

0136 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0136 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Опрема за интеграцију система IP телефоније у огранку РБК 4000/1179/2017 Опрема за интеграцију система IP телефоније у огранку РБК 4000/1179/2017

Filesize: 1.47 MB

1179 Конкурсна документација (13.02.2018.)

1179 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

Челични цевни лукови и прирубнице-Предизоловане цеви 4000/0328/2/2017 Челични цевни лукови и прирубнице-Предизоловане цеви 4000/0328/2/2017

Filesize: 849.04 kB

0328/2 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0328/2 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

Унапређење ИС Колубара 4000/0070/1/2017 Унапређење ИС Колубара 4000/0070/1/2017

Filesize: 2.07 MB

0070/1 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0070/1 Одлука о додели уговора партија 1 (13.02.2018.)

0070/1 Одлука о обустави у преговарачком поступку партија 2 (13.02.2018.)

0070/1 Обавештење о обустави у преговарачком поступку 2 (19.02.2018.)

Радови на замени столарије у ниском приземљу 4000/0156/2017 Радови на замени столарије у ниском приземљу 4000/0156/2017

Filesize: 955.77 kB

0156 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0156 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

Услуга пластификације 4000/0984/2017 Услуга пластификације 4000/0984/2017

Filesize: 864.98 kB

0984 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0984 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

Услуга пластификације 4000/0984/2017 Услуга пластификације 4000/0984/2017

Filesize: 864.98 kB

0984 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0984 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 175