JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Техничка контрола техничког рударског пројекта 4000/0693/2017 Техничка контрола техничког рударског пројекта 4000/0693/2017

Filesize: 1.74 MB

0693 Конкурсна документација (20.07.2017.)

0693 Позив за подношење понуде (20.07.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола техничког рударског пројекта "Замене високонапонских прекидача и заштитних релеја у 6 kV постројењу III фазе за напајање угљених система" 4000/0693/2017

Сервисирање мерно регулационе опреме 4000/0480/2017 Сервисирање мерно регулационе опреме 4000/0480/2017

Filesize: 1.16 MB

0480 Конкурсна документација (20.07.2017.)

0480 Позив за подношење понуде (20.07.2017.)

Сервис семафора 4000/0800/2017 Сервис семафора 4000/0800/2017

Filesize: 1.08 MB

0800 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0800 Позив за подношење понуда (18.07.2017.)

Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922/2015  други део Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922/2015 други део

Filesize: 14.08 MB

0922 Одлука о додели уговора партија 2 (17.07.2017.)

0922 Одлука о додели уговора партија 3 (17.07.2017.)

0922 Одлука о додели уговора партија 4 (17.07.2017.)

0922 Одлука о додели уговора партија 5 (17.07.2017.)

Колосечни и скретнички прибор 4000/0377/2017 Колосечни и скретнички прибор 4000/0377/2017

Filesize: 1.53 MB

0377 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0377 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

Техничка контрола Пројеката примењених  геолошких истраживања 4000/0670/2017 Техничка контрола Пројеката примењених геолошких истраживања 4000/0670/2017

Filesize: 1.11 MB

0670 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0670 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

Санација посуда под притиском 4000/0632/2017 Санација посуда под притиском 4000/0632/2017

Filesize: 4.69 MB

0632 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0632 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

0632 Цртежи (18.07.2017.)

Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/0732/2017 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/0732/2017

Filesize: 1.13 MB

0732 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0732 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/2017 Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/2017

Filesize: 1.08 MB

0620 Конкурсна документација (17.07.2017.)

0620 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

Демонтажа постројења за пречишћавање воде ПРО-55, генерални ремонт и монтажа на новој локацији 4000/ Демонтажа постројења за пречишћавање воде ПРО-55, генерални ремонт и монтажа на новој локацији 4000/

Filesize: 1.12 MB

0752 Конкурсна документација (17.07.2017.)

0752 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

Еталонирање мерних инструмената 4000/1135/2017 Еталонирање мерних инструмената 4000/1135/2017

Filesize: 1.05 MB

1135 Конкурсна документација (17.07.2017.)

1135 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

1135 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

Набавка опреме за геомеханичку лабораторију 4000/0329/2017 Набавка опреме за геомеханичку лабораторију 4000/0329/2017

Filesize: 948.06 kB

0329 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0329 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

Набавка пратећих добара за потребе производње угља – Црвена спреј фарба 4000/0879/2017 Набавка пратећих добара за потребе производње угља – Црвена спреј фарба 4000/0879/2017

Filesize: 863.8 kB

0879 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0879 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

Резервни делови за тракторе 4000/0032/2017 Резервни делови за тракторе 4000/0032/2017

Filesize: 1015.12 kB

0032 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0032 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

Упуштачи за електро моторе 4000/0249/2017 Упуштачи за електро моторе 4000/0249/2017

Filesize: 2.83 MB

0249 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0249 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

0249 Прва измена конкурсне документације (18.07.2017.)

0249 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.07.2017.)

Дрвени прагови и стубови 4000/0226/2017 Дрвени прагови и стубови 4000/0226/2017

Filesize: 916.59 kB

0226 Конкурсна документација (11.07.2017.)

0226 Позив за подношење понуде (11.07.2017.)

Спирометални заптивачи 4000/0308/2017 Спирометални заптивачи 4000/0308/2017

Filesize: 943.73 kB

0308 Конкурсна документација (11.07.2017.)

0308 Позив за подношење понуда (11.07.2017.)

Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0934/2017 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0934/2017

Filesize: 3.19 MB

0934 Конкурсна документација (07.07.2017.)

0934 Позив за подношење понуде (07.07.2017.)

Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/2017 Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/2017

Filesize: 1015.12 kB

0032 Конкурсна документација (07.07.2017.)

0032 Позив за подношење понуде (07.07.2017.)

Здравствене и социјалне услуге 4000/0904/2016 Здравствене и социјалне услуге 4000/0904/2016

Filesize: 4.08 MB

0904 Конкурсна документација (27.04.2017.)

0904 Позив за подношење понуде (27.04.2017.)

0904 Додатне информације или појашњења (04.05.2017.)

0904 Одлука о додели уговора (02.06.2017.)

0904 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (06.07.2017.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222/2017  Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222/2017

Filesize: 925.02 kB

0222 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0222 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

Услуге сервисирања геомеханичке лабораторијске опреме 4000/1012/2017 Услуге сервисирања геомеханичке лабораторијске опреме 4000/1012/2017

Filesize: 926.49 kB

1012 Конкурсна документација (06.07.2017.)

1012 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

Хемијска чишћења цевовода и хладњака у Топлани 4000/0618/2017 Хемијска чишћења цевовода и хладњака у Топлани 4000/0618/2017

Filesize: 774.01 kB

0618 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0618 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/2017 Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/2017

Filesize: 1.54 MB

0952 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0952 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен

Filesize: 870.49 kB

Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен (04.07.2017.)

Попоравке на грађевинским објектима погона Железнички транспорт 4000/0737/2017 Попоравке на грађевинским објектима погона Железнички транспорт 4000/0737/2017

Filesize: 916.75 kB

0737 Конкурсна документација (05.07.2017.)

0737 Позив за подношење понуде (05.07.2017.)

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата 4000/0460/2017 Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата 4000/0460/2017

Filesize: 1.41 MB

0460 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0460 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја на бензинским пумпама и мерних група на аутоцистернама за гориво, обликована по партијама 4000/0460/2017

Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0413/2017  Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0413/2017

Filesize: 3.79 MB

0413 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0413 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

0413 Прва измена конкурсне документације (14.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (14.07.2017.)

0413 Друга измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (18.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

Наменски програмски пакети 4000/0016/2017 Наменски програмски пакети 4000/0016/2017

Filesize: 1.03 MB

0016 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0016 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 155