JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017

Filesize: 2.8 MB

0546 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0546 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (21.12.2017.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  други део Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017 други део

Filesize: 10.34 MB

0299 Цртежи 8 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 9 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 10 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 11 (13.12.2017.)

0299 Прва измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0299 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0299 Друга измена конкурсне документације (04.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.01.2018.)

0299 Додтатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0299 Трећа измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

0299 Четврта измена конкурсне документације (12.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (12.01.2018.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017

Filesize: 10.02 MB

0299 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0299 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0299 Цртежи 1 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 2 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 3 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 4 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 5 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 6 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 7 (13.12.2017.)

Одржавање и сервисирање франкир машине 4000/0796/2017 Одржавање и сервисирање франкир машине 4000/0796/2017

Filesize: 2.2 MB

0796 Конкурсна документација (12.12.2017.)

0796 Позив за подношење понуде (12.12.2017.)

Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017 Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017

Filesize: 954.89 kB

0110 Конкурсна документација (12.12.2017.)

0110 Позив за подношење понуде (12.12.2017.)

Сервис и поправка линк система 4000/0516/2017 Сервис и поправка линк система 4000/0516/2017

Filesize: 1.01 MB

0516 Конкурсна документација (12.12.2017.)

0516 Позив за подношење понуде (12.12.2017.)

Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017 Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017

Filesize: 1.53 MB

0036/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0036/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0036/1 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017 Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017

Filesize: 1.59 MB

0042 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0042 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0042 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017 Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017

Filesize: 1.17 MB

0045/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0045/1 Позив за подношење понуда (05.12.2017.)

0045/1 Обавештење о обустави поступка (04.01.2018.)

Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017 Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017

Filesize: 1.14 MB

0642/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0642/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017 Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017

Filesize: 855.42 kB

0908 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0908 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Електрично батеријско возило за превоз терета у току процеса регенерације (израде) склопова-делова (карета) 4000/0908/2017

Набавка аутодизалица 25т 4000/0360/2017 Набавка аутодизалица 25т 4000/0360/2017

Filesize: 949.31 kB

0360 Одлука о закључењу оквирног споразума (04.12.2017.)

0360 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (10.01.2018.)

Преглед и провера опреме за рад, испитивање услова радне околине и остала испитивања 4000/0064/2017 Преглед и провера опреме за рад, испитивање услова радне околине и остала испитивања 4000/0064/2017

Filesize: 927.48 kB

0064 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0064 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/1017/2017 Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/1017/2017

Filesize: 808.78 kB

1017 Конкурсна документација (01.12.2017.)

1017 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

Курс за испитивање материјала без разарања - визуелна контрола VТ I + II 4000/0044/2017 Курс за испитивање материјала без разарања - визуелна контрола VТ I + II 4000/0044/2017

Filesize: 1.54 MB

0044 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0044 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0044 Одлука о обустави поступка ЈН мале вредности (26.12.2017.)

0044 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (04.01.2018.)

Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/1/2017 Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/1/2017

Filesize: 864.28 kB

0817/1 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0817/1 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

ТРАКТОР 4x4 4000/1158/2017  ТРАКТОР 4x4 4000/1158/2017

Filesize: 935.15 kB

1158 Конкурсна документација (01.12.2017.)

1158 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

Сервис и атестирање хлорних боца 4000/0812/2017 Сервис и атестирање хлорних боца 4000/0812/2017

Filesize: 939.62 kB

0812 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0812 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

Санација челичне конструкције на објекту Нова сушара 4000/0713/2017 Санација челичне конструкције на објекту Нова сушара 4000/0713/2017

Filesize: 4.69 MB

0713 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0713 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0713 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0713 Прва измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0713 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.12.2017.)

0713 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0713 Друга измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0713 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.01.2018.)

0713 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0504/2017 Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0504/2017

Filesize: 1.09 MB

0504 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0504 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

Одржавање и поправка индустријског интерфона "DECODE“ 4000/0511/2017 Одржавање и поправка индустријског интерфона "DECODE“ 4000/0511/2017

Filesize: 1.72 MB

0511 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0511 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

0511 Одлука о обустави отвореног поступка (19.01.2018.)

 

Анализе воде за пиће и отпадне воде са копа 4000/0666/2017 Анализе воде за пиће и отпадне воде са копа 4000/0666/2017

Filesize: 1.09 MB

0666 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0666 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И РУДАРСКЕ МАШИНЕ 4000/0373/2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И РУДАРСКЕ МАШИНЕ 4000/0373/2017

Filesize: 8.72 MB

0373 Конкурсна документација (29.11.2017.)

0373 Позив за подношење понуде (29.11.2017.)

0373 Позив за подношење понуде на енглеком језику (29.11.2017.)

0373 Прва измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.12.2017.)

0373 Друга измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.12.2017.)

0373 Трећа измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.4. (13.12.2017.)

0373 Четврта измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.5. (19.12.2017.)

0373 Пета измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.6. (19.12.2017.)

0373 Шеста измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.7. (19.12.2017.)

0373 Седма измена конкурсне документације (21.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.8. (21.12.2017.)

Мерно регулациони уређаји 4000/0264/2017 Мерно регулациони уређаји 4000/0264/2017

Filesize: 1.32 MB

0264 Конкурсна документација (24.11.2017.)

0264 Позив за подношење понуде (24.11.2017.)

0264 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.12.2017.)

 Oстала електро опрема 4000/0895/2017 Oстала електро опрема 4000/0895/2017

Filesize: 7.67 MB

0895 Конкурсна документација (24.11.2017.)

0895 Позив за подношење понуде (24.11.2017.)

0895 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.2. (18.12.2017.)

0895 Друга измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0895 Трећа измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.12.2017.)

0895 Четврта измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.5. (20.12.2017.)

Набавка помоћне механизације  4000/0357/2017 Набавка помоћне механизације 4000/0357/2017

Filesize: 993.53 kB

0357 Одлука о закључењу оквирног споразума (24.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка помоћне механизације - Партија 3 - Теренско возило 4х4 за превоз течних нафтних деривата - 1 ком. 4000/0357/2017

0357 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (28.12.2017.)

Уклањање корова и траве 4000/0617/2017 Уклањање корова и траве 4000/0617/2017

Filesize: 3.44 MB

0617 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0617 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Уклањање корова и траве, средствима за хемијско уништавање корова и физичко, на колосецима и станичним постројењима 4000/0617/2017

0617 Додатне информације или појашњења (01.12.2017.)

0617 Прва измена конкурсне документације (04.12.2017.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/2017 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/2017

Filesize: 4.39 MB

0933 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0933 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0933 Одлука о додели уговора за партије 2 и 3 (27.12.2017.)

0933 Одлука о обустави отвореног пооступка партија 1 (27.12.2017.)

0933 Одлука о обустави отвореног пооступка партија 4 (27.12.2017.)

0933 Обавештење о обустави отвореног поступка 1 (28.12.2017.)

0933 Обавештење о обустави отвореног поступка 4 (10.01.2018.)

Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492-1/2017 Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492-1/2017

Filesize: 1.59 MB

0492-1 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0492-1 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0492-1 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 172