JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Техничка контрола Пројеката примењених  геолошких истраживања 4000/0670/2017 Техничка контрола Пројеката примењених геолошких истраживања 4000/0670/2017

Filesize: 1.66 MB

0670 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0670 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

0670 Одлука о додели уговора (09.08.2017.)

Санација посуда под притиском 4000/0632/2017 Санација посуда под притиском 4000/0632/2017

Filesize: 5.4 MB

0632 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0632 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

0632 Цртежи (18.07.2017.)

0632 Одлука о додели уговора (22.09.2017.)

Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/0732/2017 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/0732/2017

Filesize: 2.24 MB

0732 Конкурсна документација (18.07.2017.)

0732 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

0732 Одлука о додели уговора (23.08.2017.)

0732 Обавештење о закљученом уговору (19.09.2017.)

Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/2017 Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/2017

Filesize: 4.57 MB

0620 Конкурсна документација (17.07.2017.)

0620 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

0620 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.08.2017.)

0620 Додатне информације или појашњења (14.08.2017.)

0620 Прва измена конкурсне документације (16.08.2017.)

Демонтажа постројења за пречишћавање воде ПРО-55, генерални ремонт и монтажа на новој локацији 4000/ Демонтажа постројења за пречишћавање воде ПРО-55, генерални ремонт и монтажа на новој локацији 4000/

Filesize: 2.05 MB

0752 Конкурсна документација (17.07.2017.)

0752 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

0752 Одлука о додели уговора (21.08.2017.)

0752 Обавештење о закљученом уговору (12.09.2017.)

Еталонирање мерних инструмената 4000/1135/2017 Еталонирање мерних инструмената 4000/1135/2017

Filesize: 1.94 MB

1135 Конкурсна документација (17.07.2017.)

1135 Позив за подношење понуде (17.07.2017.)

1135 Позив за подношење понуде (18.07.2017.)

1135 Одлука о додели уговора (04.08.2017.)

1135 Обавештење о закљученом уговору (23.08.2017.)

Набавка опреме за геомеханичку лабораторију 4000/0329/2017 Набавка опреме за геомеханичку лабораторију 4000/0329/2017

Filesize: 948.06 kB

0329 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0329 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

Набавка пратећих добара за потребе производње угља – Црвена спреј фарба 4000/0879/2017 Набавка пратећих добара за потребе производње угља – Црвена спреј фарба 4000/0879/2017

Filesize: 1.42 MB

0879 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0879 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

0879 Одлука о додели уговора (18.09.2017.)

Резервни делови за тракторе 4000/0032/2017 Резервни делови за тракторе 4000/0032/2017

Filesize: 3.32 MB

0032 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0032 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

0032 Одлука о додели уговора за партију 1 (28.07.2017.)

0032 Одлука о обустави поступка мале вредности за партију 2 (28.07.2017.)

0032 Обавештење о обустави поступка за партију 2 (10.08.2017.)

0032 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (08.09.2017.)

Упуштачи за електро моторе 4000/0249/2017 Упуштачи за електро моторе 4000/0249/2017

Filesize: 6.84 MB

0249 Конкурсна документација (12.07.2017.)

0249 Позив за подношење понуде (12.07.2017.)

0249 Прва измена конкурсне документације (18.07.2017.)

0249 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.07.2017.)

0249 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.08.2017.)

0249 Прва измена конкурсне документације (07.08.2017.)

0249 Продужење рока (07.08.2017.)

0249 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.08.2017.)

0249 Друга измена конкурсне документације (07.08.2017.)

0249 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2017.)

0249 Трећа измена конкурсне документације (08.08.2017.)

0249 Додатне информације или појашњења бр.3. (08.08.2017.)

Дрвени прагови и стубови 4000/0226/2017 Дрвени прагови и стубови 4000/0226/2017

Filesize: 2.05 MB

0226 Конкурсна документација (11.07.2017.)

0226 Позив за подношење понуде (11.07.2017.)

0226 Одлука о обустави отвореног поступка (12.09.2017.)

0226 Одлука о додели уговора (12.09.2017.)

Спирометални заптивачи 4000/0308/2017 Спирометални заптивачи 4000/0308/2017

Filesize: 1.44 MB

0308 Конкурсна документација (11.07.2017.)

0308 Позив за подношење понуда (11.07.2017.)

0308 Одлука о додели уговора (05.09.2017.)

Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0934/2017 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0934/2017

Filesize: 6.38 MB

0934 Конкурсна документација (07.07.2017.)

0934 Позив за подношење понуде (07.07.2017.)

0934 Одлука о додели уговора (24.08.2017.)

0934 Одлука о обустави отвореног поступка (24.08.2017.)

0934 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (25.08.2017.)

0934 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (25.08.2017.)

0934 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (21.09.2017.)

0934 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (21.09.2017.)

0934 Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (21.09.2017.)

Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/2017 Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/2017

Filesize: 3.32 MB

0032 Конкурсна документација (07.07.2017.)

0032 Позив за подношење понуде (07.07.2017.)

0032 Одлука о обустави поступка јавне набавке (24.07.2017.)

0032 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.07.2017.)

Здравствене и социјалне услуге 4000/0904/2016 Здравствене и социјалне услуге 4000/0904/2016

Filesize: 4.08 MB

0904 Конкурсна документација (27.04.2017.)

0904 Позив за подношење понуде (27.04.2017.)

0904 Додатне информације или појашњења (04.05.2017.)

0904 Одлука о додели уговора (02.06.2017.)

0904 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (06.07.2017.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222/2017  Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222/2017

Filesize: 1.43 MB

0222 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0222 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

0222 Одлука о додели уговора (22.08.2017.)

Услуге сервисирања геомеханичке лабораторијске опреме 4000/1012/2017 Услуге сервисирања геомеханичке лабораторијске опреме 4000/1012/2017

Filesize: 1.88 MB

1012 Конкурсна документација (06.07.2017.)

1012 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

1012 Одлука о додели уговора (18.08.2017.)

1012 Обавештење о закљученом уговору (12.09.2017.)

Хемијска чишћења цевовода и хладњака у Топлани 4000/0618/2017 Хемијска чишћења цевовода и хладњака у Топлани 4000/0618/2017

Filesize: 1.31 MB

0618 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0618 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

0618 Одлука о додели уговора (15.08.2017.)

Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/2017 Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/2017

Filesize: 3.16 MB

0952 Конкурсна документација (06.07.2017.)

0952 Позив за подношење понуде (06.07.2017.)

0952 Одлука о обустави у отвореном поступку (06.09.2017.)

0952 Обавештење о обустави у отвореном поступку (18.09.2017.)

Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен

Filesize: 870.49 kB

Јавни позив 04.04-3114174-17 за давање закупа пословног простора Очага и Базен (04.07.2017.)

Попоравке на грађевинским објектима погона Железнички транспорт 4000/0737/2017 Попоравке на грађевинским објектима погона Железнички транспорт 4000/0737/2017

Filesize: 1.96 MB

0737 Конкурсна документација (05.07.2017.)

0737 Позив за подношење понуде (05.07.2017.)

0737 Додатне информације или појашњења (31.07.2017.)

0737 Одлука о додели уговора (19.09.2017.)

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата 4000/0460/2017 Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата 4000/0460/2017

Filesize: 10.28 MB

0460 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0460 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја на бензинским пумпама и мерних група на аутоцистернама за гориво, обликована по партијама 4000/0460/2017

0460 Прва измена конкурсне документације (28.07.2017.)

0460 Додатне информације или појашњења (28.07.2017.)

0460 Одлука о додели уговора (23.08.2017.)

0460 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (19.09.2017.)

0460 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (19.09.2017.)

0460 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (19.09.2017.)

Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0413/2017  Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0413/2017

Filesize: 5.34 MB

0413 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0413 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

0413 Прва измена конкурсне документације (14.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (14.07.2017.)

0413 Друга измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (18.07.2017.)

0413 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0413 Одлука о додели уговора (06.09.2017.)

Наменски програмски пакети 4000/0016/2017 Наменски програмски пакети 4000/0016/2017

Filesize: 2.01 MB

0016 Конкурсна документација (04.07.2017.)

0016 Позив за подношење понуде (04.07.2017.)

0016 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

0016 Обавештење о закљученом уговору (30.08.2017.)

Набавка и уградња опреме за ТС Нова (35/20/6 kV) и изградња припадајућих далековода 4000/0132/2016 Набавка и уградња опреме за ТС Нова (35/20/6 kV) и изградња припадајућих далековода 4000/0132/2016

Filesize: 15.15 MB

0132 Конкурсна документација (03.07.2017.)

0132 Позив за подношење понуде (03.07.2017.)

0132 Позив за подношење понуде на енглеском језику (03.07.2017.)

0132 Диспозиција трафостанице (03.07.2017.)

0132 Једнополна шема (03.07.2017.)

0132 Пресек у постројењу 35-6kV (03.07.2017.)

0132 Пресек у постројењу 35-20kV (03.07.2017.)

0132 Распоред опреме у постројењу 35-20-6kV (03.07.2017.)

0132 Трансформаторски портал (03.07.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.07.2017.)

0132 Прва измена конкурсне документације (24.07.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.2. (24.07.2017.)

0132 Друга измена конкурсне документације (28.07.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.3. (28.07.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.4. (31.07.2017.)

0132 Трећа измена конкурсне документације (31.07.2017.)

0132 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.08.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.5. (03.08.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.5. (07.08.2017.)

0132 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.08.2017.)

0132 Четврта измена конкурсне документације (08.08.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.6. (07.08.2017.)

0132 Четврта измена конкурсне документације (08.08.2017.)

0132 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.08.2017.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма "DEUTZ" 4000/0489/2017 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма "DEUTZ" 4000/0489/2017

Filesize: 2.19 MB

0489 Конкурсна документација (03.07.2017.)

0489 Позив за подношење понуде (03.07.2017.)

0489 Одлука о додели уговора (23.08.2017.)

0489 Обавештење о закљученом уговору (21.09.2017.)

 

Одржавање система за евидентирање и контролу приступа ЦХРОНО ИД 4000/0003/2017 Одржавање система за евидентирање и контролу приступа ЦХРОНО ИД 4000/0003/2017

Filesize: 14.58 MB

0003 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0003 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

0003 Одлука о додели уговора (11.08.2017.)

Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 4000/0088/ Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 4000/0088/

Filesize: 3.1 MB

0088 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0088 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

0088 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0088 Одлука о обустави поступка (14.08.2017.)

0088 Обавештење о обустави отвореног поступка (29.08.2017.)

Машинска обрада мотора 4000/0128/2017 Машинска обрада мотора 4000/0128/2017

Filesize: 5.25 MB

0128 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0128 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

0128 Одлука о додели уговора (25.08.2017.)

0128 Одлука о обустави отвореног поступка (25.08.2017.)

0128 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (07.09.2017.)

0128 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (07.09.2017.)

0128 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (07.09.2017.)

0128 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (21.09.2017.)

0128 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (21.09.2017.)

Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова 4000/1005/2017 Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова 4000/1005/2017

Filesize: 2.11 MB

1005 Конкурсна документација (29.06.2017.)

1005 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова у лабораторији 4000/1005/2017

1005 Одлука о додели уговора (07.08.2017.)

1005 Обавештење о закљученом уговору (23.08.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 159