JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Услуга ковања, савијања, роловање, заваривање и дубоког извлачења кућишта 4000/0646/2016 Услуга ковања, савијања, роловање, заваривање и дубоког извлачења кућишта 4000/0646/2016

Filesize: 3.79 MB

0646 Конкурсна документација (14.03.2017.)

0646 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0646 Одлука о додели уговора за партију 4 (21.04.2017.)

0646 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1,2,3 (21.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 1 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 2 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 3 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.05.2017.)

Услуга сервис,поправке,баждарење вага и мерне опреме 4000/0600/2016 Услуга сервис,поправке,баждарење вага и мерне опреме 4000/0600/2016

Filesize: 1.65 MB

0600 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0600 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0600 Одлука о додели уговора (03.04.2017.)

Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме 4000/0624/2016 Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме 4000/0624/2016

Filesize: 1.2 MB

0624 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0624 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме помоћу вибродијагностичких метода развијених у лабораторији Колубаре Метал 4000/0624/2016

Сервис високо-напонских прекидача у погону Сува Сепарација 4000/0504/2016 Сервис високо-напонских прекидача у погону Сува Сепарација 4000/0504/2016

Filesize: 1.51 MB

0504 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0504 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0504 Одлука о додели уговора (13.04.2017.)

Услуга израде студија минимизација ризика 4000/0622/2016 Услуга израде студија минимизација ризика 4000/0622/2016

Filesize: 1.23 MB

0622 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0622 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга израде студија минимизација ризика у процесу одржавања бегерских јединица на површинским коповима 4000/0622/2016

Услуга сервисирања фотокопир апарата 4000/0792/2016 Услуга сервисирања фотокопир апарата 4000/0792/2016

Filesize: 1.73 MB

0792 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0792 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма DEUTZ 4000/0390/2016 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма DEUTZ 4000/0390/2016

Filesize: 1.84 MB

0390 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0390 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0390 Одлука о обустави поступка (24.04.2017.)

0390 Обавештење о обустави јавне набавке у отвореном постпку (27.04.2017.)

Реконструкција мокрог чвора у сектору за финасијско књиговодствене послове у Лазаревцу 4000/0875/201 Реконструкција мокрог чвора у сектору за финасијско књиговодствене послове у Лазаревцу 4000/0875/201

Filesize: 1.73 MB

0875 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0875 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0875 Одлука о додели уговора (09.05.2017.)

Вода за пиће 4000/0791/2016 Вода за пиће 4000/0791/2016

Filesize: 3.16 MB

0791 Конкурсна докуементација (13.03.2017.)

0791 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0791 Прва измена конкурсне документације (31.03.2017.)

0791 Додатне информације или појашњења (31.03.2017.)

0791 Одлука о закључењу оквирног споразума (13.04.2017.)

Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на малоуљним ВН прекидачима у ИС Зеоке 4000/0545/2016 Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на малоуљним ВН прекидачима у ИС Зеоке 4000/0545/2016

Filesize: 1.74 MB

0545 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0545 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0545 Додатне информације или појашњења (04.04.2017.)

0545 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

Реконструкција мокрог чвора у приземљу нове робне куће код архиве 4000/0874/2016 Реконструкција мокрог чвора у приземљу нове робне куће код архиве 4000/0874/2016

Filesize: 1.89 MB

0874 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0874 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0874 Одлука о додели уговора (17.05.2017.)

Уградња ПВЦ олука 4000/0814-1/2016 Уградња ПВЦ олука 4000/0814-1/2016

Filesize: 1.86 MB

0814-1 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0814-1 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0814-1 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

0814-1 Обавештење о закљученом уговору (16.05.2017.)

Набавка помоћне механизације 4000/0982/2016 Набавка помоћне механизације 4000/0982/2016

Filesize: 8.68 MB

0982 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0982 Позив за подношење понуда (10.03.2017.)

0982 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0982 Друга измена конкурсне документације (21.03.2017.)

0982 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.03.2017.)

0982 Трећа измена конкурсне документације (03.04.2017.)

0982 Додатне информације или појашњења бр.2. (03.04.2017.)

0982 Додатне информације или појашњења бр.4. (07.04.2017.)

Набавка хидрауличног багера гусеничара-чистач трака 4000/0981/2016 Набавка хидрауличног багера гусеничара-чистач трака 4000/0981/2016

Filesize: 2.45 MB

0981 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0981 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0981 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.03.2017.)

0981 Одлука о закључењу оквирног споразума (17.05.2017.)

Набавка цевополагача снаге 230kW са додатним елементима ходног строја 4000/0991/2016 Набавка цевополагача снаге 230kW са додатним елементима ходног строја 4000/0991/2016

Filesize: 7.62 MB

0991 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0991 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0991 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0991 Друга измена конкурсне документације (31.03.2017.)

0991 Додатне информације или појашњења бр.1. (31.03.2017.)

0991 Одлука о закључењу оквирног споразума (26.04.2017.)

Транспортер Т7: Набавка и монтажа транспортера Т7 Транспортер Т7: Набавка и монтажа транспортера Т7

Filesize: 8.65 MB

0063/1 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0063/1 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортер Т7: Набавка и монтажа транспортера Т7- набавка машинске опреме за транспортер Т7: лежајеви, бубњеви-склоп, ПЕ плоче, вијчана роба, хидраулика... 4000/0063/1/2016

0063/1 Додатне информације или појашњења (21.03.2017.)

0063/1 Додатне информације или појашњења (30.03.2017.)

0063/1 Прва измена конкурсне документације (05.04.2017.)

0063/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.04.2017.)

0063/1 Додатне информације или појашњења бр.1. (05.04.2017.)

0063/1 Додатне информације или појашњења бр.2. (05.04.2017.)

0063/1 Додатне информације или појашњења (12.04.2017.)

0063/1 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0063/1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 (24.04.2017.)

Набавка вибрационог ваљка 4000/0993/2016 Набавка вибрационог ваљка 4000/0993/2016

Filesize: 2.64 MB

0993 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0993 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0993 Додатне информације или појашњења бр.1. (05.04.2017.)

0993 Додатне информације или појашњења бр.2. (07.04.2017.)

0993 Одлука о закључењу оквирног споразума (24.05.2017.)

Набавка хидрауличног багера точкаша 4000/0992/2016 Набавка хидрауличног багера точкаша 4000/0992/2016

Filesize: 2.55 MB

0992 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0992 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0992 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.03.2017.)

0992 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (06.04.2017.)

0992 Одлука о закључењу оквирног споразума (24.05.2017.)

 

Набавка моторног грејдера 4000/0994/2016 Набавка моторног грејдера 4000/0994/2016

Filesize: 1.95 MB

0994 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0994 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0994 Одлука о закључењу оквирног споразума (04.05.2017.)

Набавка виљушкара 5t 4000/0995/2016 Набавка виљушкара 5t 4000/0995/2016

Filesize: 4.82 MB

0995 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0995 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0995 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0995 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.03.2017.)

0995 Одлука о обустави отвореног поступка (10.05.2017.)

Набавка телескопског рото виљушкара 4000/0996/2016 Набавка телескопског рото виљушкара 4000/0996/2016

Filesize: 2.54 MB

0996 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0996 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0996 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.03.2017.)

0996 Додатне информације или појашњења бр.2. (21.03.2017.)

0996 Одлука о закључењу оквирног споразума (26.04.2017.)

Набавка аутодизалица, 25t Набавка аутодизалица, 25t

Filesize: 10.34 MB

0990 Конкурсна документација (10.03.2017.)

0990 Позив за подношење понуде (10.03.2017.)

0990 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0990 Друга измена конкурсне документације (21.03.2017.)

0990 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.03.2017.)

0990 Трећа измена конкурсне документације (03.04.2017.)

0990 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.04.2017.)

0990 Одлука о закључењу оквирног споразума (04.05.2017.)

0990 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (15.05.2017.)

Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta“ 4000/0418/2016 Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta“ 4000/0418/2016

Filesize: 3.05 MB

0418 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0418 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0418 Одлука о додели уговора (25.04.2017.)

0418 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2017.)

Сервисирање и еталонирање и међупровера лабораторијских вага и влагомера 4000/0520/2016 Сервисирање и еталонирање и међупровера лабораторијских вага и влагомера 4000/0520/2016

Filesize: 1.63 MB

0520 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0520 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0520 Одлука о додели уговора (03.04.2017.)

 

Испитивање и преглед електроизолационе заштите VN опреме 4000/0642/2016 Испитивање и преглед електроизолационе заштите VN опреме 4000/0642/2016

Filesize: 1.44 MB

0642 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0642 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0642 Одлука о додели уговора (03.04.2017.)

Сервисирање централног развода гаса 4000/0531/2016 Сервисирање централног развода гаса 4000/0531/2016

Filesize: 1.68 MB

0531 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0531 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0531 Одлука о обустави у поступку јавне набавке мале вредности (30.03.2017.)

0531 Обавештење о обустави поступка (07.04.2017.)

Израда пројекта препарцелације за државни пут I реда бр.2 у К.О. Шопић 4000/0938/2016 Израда пројекта препарцелације за државни пут I реда бр.2 у К.О. Шопић 4000/0938/2016

Filesize: 2.22 MB

0938 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0938 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0938 Одлука о обустави поступка (13.04.2017.)

0938 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (26.04.2017.)

Курс за руковаоце кранова 4000/0578/2016 Курс за руковаоце кранова 4000/0578/2016

Filesize: 2 MB

0578 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0578 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0578 Одлука о додели уговора (23.03.2017.)

0578 Обавештење о закљученом уговору (08.05.2017.)

Одржавање и поправка система гасног хлорисања водовода 4000/0494/2016 Одржавање и поправка система гасног хлорисања водовода 4000/0494/2016

Filesize: 1.75 MB

0494 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0494 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0494 Одлука о додели уговора (30.03.2017.)

0494 Обавештење о закљученом уговору (27.04.2017.)

Сервис и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0799/2016 Сервис и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0799/2016

Filesize: 2.29 MB

0799 Конкурсна документација (08.03.2017.)

0799 Позив за подношење понуде (08.03.2017.)

0799 Одлука о додели уговора (11.04.2017.)

0799 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 149