JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка репро опреме за израду вулканизерске кућице за опрему Б2400  4000/0850/2017 Набавка репро опреме за израду вулканизерске кућице за опрему Б2400 4000/0850/2017

Filesize: 933.52 kB

0850 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0850 Позив за подношење понуда (13.10.2017.)

Ватрогасна опрема и делови 4000/0002/2017 Ватрогасна опрема и делови 4000/0002/2017

Filesize: 5.66 MB

0002 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0002 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

0002 Прва измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0002 Додатне информације или појашњења (13.11.2017.)

Сервисирање опреме водовода, произвођач Endress-Hauser 4000/0947/2017 Сервисирање опреме водовода, произвођач Endress-Hauser 4000/0947/2017

Filesize: 1.08 MB

0947 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0947 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

Камионска приколица без страница носивости до 20т 4000/0910/2017 Камионска приколица без страница носивости до 20т 4000/0910/2017

Filesize: 4.18 MB

0910 Конкурсна документаија (13.10.2017.)

0910 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

0910 Прва измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0910 Додатне информације или појашњења (27.10.2017.)

0910 Друга измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0910 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута 4000/1034/2017 Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута 4000/1034/2017

Filesize: 1.08 MB

1034 Конкурсна документација (13.10.2017.)

1034 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута Барошевац-Медошевац-Вреоци (бивши Р-201) 4000/1034/2017

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТОПЛАНУ 4000/0327/2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТОПЛАНУ 4000/0327/2017

Filesize: 4.84 MB

0327 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0327 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

0327 Додатне информациије или појашњења бр.1. (26.10.2017.)

0327 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0327 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0327 Додатне информације или појашњења бр.3. (09.11.2017.)

0327 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.11.2017.)

0327 Додатне информације или појашњења бр.4. (09.11.2017.)

0327 Друга измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0327 Додатне информације или појашњења бр.5. (10.11.2017.)

0327 Додатне информације или појашњења бр.6. (10.11.2017.)

Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017 Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017

Filesize: 14.32 MB

0403 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0403 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0403 Прва измена конкурсне документације (30.10.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0403 Друга измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0403 Обавештење о року за подношење понуда (09.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (13.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (13.11.2017.)

Лимарски радови на С. Сепарацији 4000/0711/2017 Лимарски радови на С. Сепарацији 4000/0711/2017

Filesize: 900.99 kB

0711 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0711 Позив за подношење понуде (13.10.2017.)

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 4000/0122/12/2016    Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 4000/0122/12/2016

Filesize: 5.87 MB

0122/12 Конкурсна документација (13.10.2017.)

0122/12 Позив за поношење понуде (13.10.2017.)

0122/12 Додатне информације или појашњења 1 (24.10.2017.)

0122/12 Додатне информације или појашњења 2 (24.10.2017.)

0122/12 Прва измена конкурсне документације (26.10.2017.)

0122/12 Додатне информације или појашњења (26.10.2017.)

0122/12 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

0122/12 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Громобранска опрема 4000/0253/2017 Громобранска опрема 4000/0253/2017

Filesize: 8.11 MB

0253 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0253 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

0253 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.10.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.2. (24.10.2017.)

0253 Друга измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.3. (31.10.2017.)

0253 Трећа измена конкурсне документацје (09.11.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.4. (09.11.2017.)

0253 Четврта измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0253 Обавештење о прдужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.5. (09.11.2017.)

0253 Додатне информације или појашњења бр.6. (17.11.2017.)

Подизање енергетског засада кратке опходње на ПК "Поље Б“ 4000/1065/2017 Подизање енергетског засада кратке опходње на ПК "Поље Б“ 4000/1065/2017

Filesize: 1.14 MB

1065 Конкурсна документација (11.10.2017.)

1065 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

Обука за бустер пумпе и бунарске пумпе 4000/0030/2017 Обука за бустер пумпе и бунарске пумпе 4000/0030/2017

Filesize: 1.26 MB

0030 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0030 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

0030 Одлука о обустави поступка (31.10.2017.)

0030 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (09.11.2017.)

Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017

Filesize: 15.66 MB

0216 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0216 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

0216 Прва измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (27.10.2017.)

0216 Друга измена конкурсне документације (30.10.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

0216 Трећа измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (31.10.2017.)

0216 Четврта измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0216 Пета измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0216 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0216 Шеста измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0216 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.11.2017.)

Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent-Француска 4000/0456/2017 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent-Француска 4000/0456/2017

Filesize: 1.05 MB

0456 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0456 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0663/2017 Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0663/2017

Filesize: 1.08 MB

0663 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0663 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

Курс за фарбаре 4000/0048/2017 Курс за фарбаре 4000/0048/2017

Filesize: 1.28 MB

0048 Конкурсна документација (11.10.2017.)

0048 Позив за подношење понуде (11.10.2017.)

0048 Одлука о обустави поступка (24.10.2017.)

0048 Обавештење о обустави поступка мале вредности (31.10.2017.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 шести  део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 шести део

Filesize: 6.79 MB

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (10.10.2017.)

0136 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (10.10.2017.)

Цистерна за пијаћу воду 4000/0907/2017 Цистерна за пијаћу воду 4000/0907/2017

Filesize: 1.12 MB

0907 Конкурсна документација (10.10.2017.)

0907 Позив за поодношење понуде (10.10.2017.)

Побољшање система вентилације и локалног одсисавања у заваривачком одељењу 4000/1085/2017  Побољшање система вентилације и локалног одсисавања у заваривачком одељењу 4000/1085/2017

Filesize: 2.73 MB

1085 Конкурсна документација (09.10.2017.)

1085 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

1085 Прва измена конкурсне документације (30.10.2017.)

1085 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

Услуга сервисирања (поправка) и подешавање вентила сигурности  4000/0650/2017 Услуга сервисирања (поправка) и подешавање вентила сигурности 4000/0650/2017

Filesize: 875.84 kB

0650 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0650 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

Хидрауличне навртке 4000/0324/2017 Хидрауличне навртке 4000/0324/2017

Filesize: 4.63 MB

0324 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0324 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

0324 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0324 Друга измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0324 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.11.2017.)

0324 Трећа измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0324 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.11.2017.)

0324 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0324 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.11.2017.)

Сервисирање и еталонирање лабораторијских  термометара 4000/0659/2017 Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара 4000/0659/2017

Filesize: 1.02 MB

0659 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0659 Позив за подношење понуда (09.10.2017.)

Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“ 4000/0539/2017 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“ 4000/0539/2017

Filesize: 1.84 MB

0539 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0539 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

0539 Одлука о додели уговора (09.11.2017.)

Набавка компресора 4000/0900/2017  Набавка компресора 4000/0900/2017

Filesize: 1.06 MB

0900 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0900 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

Ултразвучно испитивање осовина вагона и локомотива 4000/0611/2017 Ултразвучно испитивање осовина вагона и локомотива 4000/0611/2017

Filesize: 2.3 MB

0611 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0611 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

0611 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0611 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0611 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

Ламинати, столарија и флосови 4000/0113/2017 Ламинати, столарија и флосови 4000/0113/2017

Filesize: 3.71 MB

0113 Конкурсна документација (09.10.2017.)

0113 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

0113 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0113 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0113 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.11.2017.)

0113 Друга измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0113 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2017.)

0113 Додатне информације или појашњења бр.2. (14.11.2017.)

Баждарење и одржавање лабораторијске опреме 4000/0962/2017 Баждарење и одржавање лабораторијске опреме 4000/0962/2017

Filesize: 1.17 MB

0962 Конкурсна документација (06.10.2017.)

0962 Позив за подношење понуде (06.10.2017.)

0962 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације (камиони, виљушкари, утоваривачи, и булдождери) Одржавање теретних возила и грађевинске механизације (камиони, виљушкари, утоваривачи, и булдождери)

Filesize: 1014.27 kB

0543/1 Конкурсна документација (06.10.2017.)

0543/1 Позив за подношење понуде (06.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације (камиони, виљушкари, утоваривачи, и булдождери) - Сервисирање и поправка машина из производног програма "TEREX" 4000/0543/1/2017

0543/1 Одлука о обустави отвореног поступка (17.11.2017.)

Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0965/2017 Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0965/2017

Filesize: 857.53 kB

0965 Конкурсна документација (06.10.2017.)

0965 Позив за подношење понуде (06.10.2017.)

Сервисирање и еталонирање спектрофотометара 4000/0656/2017 Сервисирање и еталонирање спектрофотометара 4000/0656/2017

Filesize: 829.56 kB

0656 Конкурсна документација (06.10.2017.)

0656 Позив за подношење понуде (06.10.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 166