JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Јогурт 4000/0095/2017 Јогурт 4000/0095/2017

Filesize: 849.95 kB

0095 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0095 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017

Filesize: 1.32 MB

0532 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0532 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Електро отпорни уређај за предгревање и оджаривање 4000/0398/2017 Електро отпорни уређај за предгревање и оджаривање 4000/0398/2017

Filesize: 9.9 MB

0398 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0398 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0398 Прва измена конкурсне документације (21.09.2017.)

0398 Друга измена конкурсне документације (26.09.2017.)

0398 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

„Разводни ормани“ 4000/0257/2017 „Разводни ормани“ 4000/0257/2017

Filesize: 8.11 MB

0257 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0257 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0257 Прва измена конкурсне документације (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.10.2017.)

0257 Трећа измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавешење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

0257 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашењења (23.10.2017.)

Ремонт пумпи XЦП 32-160 4000/0595/2017 Ремонт пумпи XЦП 32-160 4000/0595/2017

Filesize: 1.01 MB

0595 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0595 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Резни Алат 4000/0419/2017  Резни Алат 4000/0419/2017

Filesize: 13.99 MB

0419 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0419 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0419 Прва измена конкурсне документације (02.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (02.10.2017.)

0419 Друга измена конкурсне документације (05.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (05.10.2017.)

0419 Трећа измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.10.2017.)

0419 Четврта измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0419 Пета измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0419 Шеста измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0419 Седма измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0959/2017 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0959/2017

Filesize: 804.46 kB

0959 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0959 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0484/2017 Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0484/2017

Filesize: 2.99 MB

0484 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0484 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0484 Прва измена конкурсне документације (10.10.2017.)

0484 Додатне информације или појашњења (10.10.2017.)

0484 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

Унапређење ТК система Локација Вреоци 4000/0079/2017 Унапређење ТК система Локација Вреоци 4000/0079/2017

Filesize: 6.85 MB

0079 Конкурсна документација (14.09.2017.)

0079 Позив за подношење понуде (14.09.2017.)

0079 Прва измена конкурсне документације (10.10.2017.)

0079 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.10.2017.)

0079 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.10.2017.)

0079 Друга измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0079 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.10.2017.)

0079 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.10.2017.)

0079 Трећа измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0079 Обавеештење о прдужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0079 Додатне информације или појаашњења бр.3. (23.10.2017.)

„Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017 „Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017

Filesize: 2.32 MB

1106/1 Конкурсна документација (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 1 (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 2 (14.09.2017.)

1106/1 Одлука о додели уговора (25.09.2017.)

1106/1 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2017.)

Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.02-424609/1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.02-424609/1-17

Filesize: 1007.78 kB

Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтораног са експроприсаних објеката (са продуженим трајањем) 04.02-424609/1-17

Мобилна машина за разбушивање 4000/0389/2017 Мобилна машина за разбушивање 4000/0389/2017

Filesize: 924.02 kB

0389 Конкурсна документација (12.09.2017.)

0389 Позив за подношење понуде (12.09.2017.)

Извођење радова на изградњи базена и приступних саобраћајница за Постројење за прераду санитарно-отп Извођење радова на изградњи базена и приступних саобраћајница за Постројење за прераду санитарно-отп

Filesize: 6.32 MB

1094 Конкурсна документација (12.09.2017.)

1094 Позив за подношење понуде (12.09.2017.)

1094 Прва измена конкурсне документације (22.09.2017.)

1094 Додатне информације или појашњења (22.09.2017.)

1094 Друга измена конкурсне документације (28.09.2017.)

1094 Додатне информације или појашњења 9 (28.09.2017.)

1094 Додатне информације или појашњења 11 (28.09.2017.)

1094 Додатне информације или појашњења 12 (28.09.2017.)

1094 Трећа измена конкурсне документације (02.10.2017.)

Вишенаменска машина „BobCat“ Tip 236D 4000/0369/2017 Вишенаменска машина „BobCat“ Tip 236D 4000/0369/2017

Filesize: 11.57 MB

0369 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0369 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

0369 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0369 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.10.2017.)

0369 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0369 Друга измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0369 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

„Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017 „Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017

Filesize: 1.15 MB

0951 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017 Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017

Filesize: 957.21 kB

0493 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0493 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017 Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017

Filesize: 920.82 kB

0945 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0945 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017 Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017

Filesize: 2.25 MB

0999 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0999 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

0999 Одлука о додели уговора (04.10.2017.)

Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017 Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017

Filesize: 1.28 MB

0492 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0492 Позив за подношење понуде (08.09.2017.)

Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017 Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017

Filesize: 1.29 MB

0416 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0416 Позив за подношење понуда (08.09.2017.)

„Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017 „Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017

Filesize: 711.59 kB

1019 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1019 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

" Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017 " Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017

Filesize: 1.16 MB

0099 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0099 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0099 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017 Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017

Filesize: 887.51 kB

0817 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0817 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa  4000/1066/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa 4000/1066/2017

Filesize: 1.17 MB

1066 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1066 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa (уградња и стављање у функцију опреме за прање камионских гума пре изласка са копа на саобраћајницу) 4000/1066/2017

Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“ Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“

Filesize: 1.72 MB

0530 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0530 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

0530 Одлука о обустави отвореног поступка (03.10.2017.)

0530 Обавештење о обустави отвореног поступка (04.10.2017.)

Генерални ремонт возила 4000/0531/2017 Генерални ремонт возила 4000/0531/2017

Filesize: 2.87 MB

0531 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0531 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

0531 Прва измена конкурсне документације (19.09.2017.)

0531 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2017.)

0531 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

„Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017 „Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017

Filesize: 9.78 MB

0272 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0272 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0272 Трећа измена конкурсне документације (15.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.09.2017.)

0272 Друга измена конкурсне документације (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.10.2017.)

Електро агрегати и постројења 4000/0248/2017 Електро агрегати и постројења 4000/0248/2017

Filesize: 4.13 MB

0248 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0248 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0248 Прва измена конкурсне документације (13.09.2017.)

0248 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.09.2017.)

Електронски склопови 4000/0286/2017 Електронски склопови 4000/0286/2017

Filesize: 7.09 MB

0286 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0286 Позив за подношење понуде на српском језику (06.09.2017.)

0286 Позив за подношење понуде на енглеском језику (06.09.2017.)

0286 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.01.2017.)

0286 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.09.2017.)

0286 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (09.10.2017.)

Готов бетон 4000/0230/2017 Готов бетон 4000/0230/2017

Filesize: 938.9 kB

0230 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0230 Позив за подношење понуда (05.09.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 163