JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервисирање и поправка пумпи (бунарке, муљарице, за грејање и процесних пумпи) 4000/0386/2016 Сервисирање и поправка пумпи (бунарке, муљарице, за грејање и процесних пумпи) 4000/0386/2016

Filesize: 11.84 MB

0386 Конкурсна документација (08.03.2017.)

0386 Позив за подношење понуде (08.03.2017.)

0386 Прва измена конкурсне документације (13.03.2017.)

0386 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2017.)

0386 Додатне информације и појашњења (13.03.2017.)

0386 Одлука о додели уговора (04.05.2017.)

0386 Обавештење о закљученом уговору (24.05.2017.)

Графитне четкице и држачи 4000/0171/1/2016 Графитне четкице и држачи 4000/0171/1/2016

Filesize: 9.34 MB

0171/1 Конкурсна документација (09.03.2017.)

0171/1 Позив за подношење понуде (09.03.2017.)

0171/1 Цртежи (09.03.2017.)

0171/1 Прва измена конкурсне документације (15.03.2017.)

0171/1 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.03.2017.)

РЕЗНИ АЛАТ – ПРЕРАДА И ДИРЕКЦИЈЕ 4000/0222/2/2016 РЕЗНИ АЛАТ – ПРЕРАДА И ДИРЕКЦИЈЕ 4000/0222/2/2016

Filesize: 9.36 MB

0222/2 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0222/2 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

0222/2 Прва измена конкурсне документације (20.03.2017.)

0222/2 Додатне информације или појашњења (20.03.2017.)

0222/2 Друга измена конкурсне документације (24.03.2017.)

0222/2 Додатне информације или појашњења (24.03.2017.)

0222/2 Додатне информације или појашњења (30.03.2017.)

0222/2 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Eлектричари 4000/0203/1/2016 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Eлектричари 4000/0203/1/2016

Filesize: 1.93 MB

0203/1 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0203/1 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

Ручни алат 4000/0074/1/2016 Ручни алат 4000/0074/1/2016

Filesize: 1.41 MB

0074/1 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0074/1 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

0074/1 Одлука о додели уговора (25.05.2017.)

Tранспортер Т7 4000/0063/2/2016 Tранспортер Т7 4000/0063/2/2016

Filesize: 6.74 MB

0063/2 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0063/2 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Tранспортер Т7; Набавка и монтажа транспортера Т7 материјал за израду транспортера Т7: лимови, цеви, профила, шипке, вијцана роба, расцепак, филц 4000/0063/2/2016

0063/2 Прва измена конкурсне документације (23.03.2017.)

0063/2 Додатне информације или појашњења (23.03.2017.)

0063/2 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

0063/2 Одлука о обустави отвореног поступка (22.05.2017.)

Tранспортер Т7 4000/0063/2016 Tранспортер Т7 4000/0063/2016

Filesize: 4.71 MB

0063 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0063 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Tранспортер Т7;Набавка и монтажа транспортера Т7 материјал за израду ролни: цеви, чел.траке, лежајеви, дрвена грађа, боје.. 4000/0063/2016

0063 Одлука о обустави отвореног поступка (22.05.2017.)

0063 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

Набавка и уградња опреме за ТС Радљево 4000/0084/2016 шести део Набавка и уградња опреме за ТС Радљево 4000/0084/2016 шести део

Filesize: 9.09 MB

/* 2. део

0084 Четврта измена конкурсне документације (08.03.2017.)

0084 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.03.2017.)

0084 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.05.2017.)

Набавка и уградња опреме за ТС Радљево 4000/0084/2016 пети део Набавка и уградња опреме за ТС Радљево 4000/0084/2016 пети део

Filesize: 10.07 MB

/* 1. део

0084 Четврта измена конкурсне документације (08.03.2017.)

Израда преградног зида између хала Б и А и Ц, према извођачком пројекту 4000/0698/2016 Израда преградног зида између хала Б и А и Ц, према извођачком пројекту 4000/0698/2016

Filesize: 4.87 MB

0698 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0698 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

0698 Прва измена конкурсне документације (28.03.2017.)

0698 Одлука о додели уговора (13.04.2017.)

0698 Обавештење о закљученом уговору (12.05.2017.)

Поправка и сервисирање пнеуматских алата 4000/0452/2016 Поправка и сервисирање пнеуматских алата 4000/0452/2016

Filesize: 2.98 MB

0452 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0452 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

0452 Одлука о обустави поступка (23.03.2017.)

0452 Обавештење о обустави јавне набавке партија 1 (31.03.2017.)

0452 Обавештење о обустави јавне набавке партија 2 (31.03.2017.)

0452 Обавештење о обустави јавне набавке партија 3 (31.03.2017.)

0452 Обавештење о обустави јавне набавке партија 4 (31.03.2017.)

Израда слоја бито-шљунка д=5цм, у кругу магацина у Вреоцима 4000/0910/2016 Израда слоја бито-шљунка д=5цм, у кругу магацина у Вреоцима 4000/0910/2016

Filesize: 2.83 MB

0910 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0910 Позив за подношење понуде (07.03.2017.)

0910 Додатне информације или појашњења (20.03.2017.)

0910 Прва измена конкурсне документације (22.03.2017.)

0910 Одлука о додели уговора (19.04.2017.)

Пројектовање и израда боксева за одлагање секундарних сировина 4000/0960/2016 Пројектовање и израда боксева за одлагање секундарних сировина 4000/0960/2016

Filesize: 2.13 MB

0960 Конкурсна документација (07.03.2017.)

0960 Позив за поддношење понуде (07.03.2017.)

0960 Одлука о обустави отвореног поступка (19.04.2017.)

0960 Обавештење о обустави отвореног поступка (10.05.2017.)

Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора - Сервис NX плус ћелије 4000/0365/2016 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора - Сервис NX плус ћелије 4000/0365/2016

Filesize: 14.1 MB

0365 Конкурсна документација (06.03.2017.)

0365 Позив за подношење понуде (06.03.2017.)

0365 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.03.2017.)

0365 Додатне информације или појашњења (16.03.2017.)

0365 Прва измена конкурсне документације (16.03.2017.)

0365 Одлука о додели уговора (11.04.2017.)

0365 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2017.)

Апкант преса, 50 т, радна дужина 2,5м 4000/0298/2016 Апкант преса, 50 т, радна дужина 2,5м 4000/0298/2016

Filesize: 1.83 MB

0298 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0298 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0298 Додатне информације или појашњења (06.03.2017.)

0298 Одлука о додели уговора (25.05.2017.)

Сервисирање ел. хид. oткочника 4000/0553/2016 Сервисирање ел. хид. oткочника 4000/0553/2016

Filesize: 2.44 MB

0553 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0553 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0553 Одлука о додели уговора (23.03.2017.)

0553 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Поправка ручног електричног алата, апарата за заваривање и агрегата 4000/0497/2016 Поправка ручног електричног алата, апарата за заваривање и агрегата 4000/0497/2016

Filesize: 2 MB

0497 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0497 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0497 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0497 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2017.)

Услуге испитивања челичне конструкције грађевинских објеката постројења за припрему  4000/0962/2016 Услуге испитивања челичне конструкције грађевинских објеката постројења за припрему 4000/0962/2016

Filesize: 2.05 MB

0962 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0962 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге испитивања челичне конструкције грађевинских објеката постројења за припрему - Дробилана, на погону Тамнава Источно поље 4000/0962/2016

0962 Одлука о додели уговора (19.04.2017.)

0962 Обавештење о закљученом уговору (11.05.2017.)

Сервис и поправке кранова 4000/0559/2016 Сервис и поправке кранова 4000/0559/2016

Filesize: 2.2 MB

0559 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0559 Позив за подношење понуда (01.03.2017.)

0559 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

0559 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2017.)

Одржавање оконапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0367/2016 Одржавање оконапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0367/2016

Filesize: 5.73 MB

0367 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0367 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0367 Одлука о додели уговора партија 1 (23.03.2017.)

0367 Одлука о додели уговора партија 4 (23.03.2017.)

0367 Одлука о обустави поступка партија 2 (23.03.2017.)

0367 Одлука о обустави поступка партија 3 (23.03.2017.)

0367 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (29.03.2017.)

0367 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 3 (29.03.2017.)

0367 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (24.04.2017.)

0367 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (24.04.2017.)

Израда техничке контроле пројектне документације 4000/0008/1/2016 Израда техничке контроле пројектне документације 4000/0008/1/2016

Filesize: 2.98 MB

0008/1 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0008/1 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0008/1 Додатне информације или појашњења (20.03.2017.)

0008/1 Додатне информације или појашњења (27.03.2017.)

0008/1 Одлука о обустави поступка (07.04.2017.)

0008/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (20.04.2017.)

Сервис и поправка електронских управљачких система и делова 4000/0556/2016 Сервис и поправка електронских управљачких система и делова 4000/0556/2016

Filesize: 2.47 MB

0556 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0556 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0556 Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

0556 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2017.)

Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0551/2016 Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0551/2016

Filesize: 2.42 MB

0551 Конкурсна документацја (28.02.2017.)

0551 Позив за подношење понуде (28.02.2017.)

0551 Додатне информације или појашњења (07.03.2017.)

0551 Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

0551 Обавештење о закљученом уговору (21.04.2017.)

Сервисирање ел. ручног алата 4000/0557/2016 Сервисирање ел. ручног алата 4000/0557/2016

Filesize: 2.99 MB

0557 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0557 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0557 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0557 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (06.04.2017.)

0557 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (06.04.2017.)

Сервисирање и поправка једносмерних машина 4000/0550/2016 Сервисирање и поправка једносмерних машина 4000/0550/2016

Filesize: 2.22 MB

0550 Конкурсна документација (01.03.2017.)

0550 Позив за подношење понуда (01.03.2017.)

0550 Одлука о додели уговора (24.03.2017.)

0550 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Рачунари и опрема 4000/0833/3/2016 Рачунари и опрема 4000/0833/3/2016

Filesize: 2.42 MB

0833/3 Конкурсна докуметнација (01.03.2017.)

0833/3 Позив за подношење понуде (01.03.2017.)

0833/3 Додатне информације или појашњења бр.1. (20.03.2017.)

0833/3 Одлука о додели уговора (19.04.2017.)

0833/3 Обавештење о закљученом уговору (12.05.2017.)

Разводна постројења и трафостанице 4000/0148/2016 Разводна постројења и трафостанице 4000/0148/2016

Filesize: 3.85 MB

0148 Конкурсна документација (28.02.2017.)

0148 Позив за подношење понуде (28.02.2017.)

0148 Прва измена конкурсне документације (13.03.2017.)

0148 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.03.2017.)

0148 Додатне информације или појашњења бр.2. (22.03.2017.)

0148 Додатне информације или појашњења бр.3. (24.03.2017.)

0148 Додатне информације или појашњења бр.4. (27.03.2017.)

Електро агрегати и постројења 4000/0015/2016 Електро агрегати и постројења 4000/0015/2016

Filesize: 2.08 MB

0015 Конкурсна документације (26.10.2016.)

0015 Позив за подношење понуде (26.10.2016.)

0015 Прва измена конкурсне документације (10.11.2016.)

0015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.11.2016.)

0015 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.11.2016.)

0015 Одлука о додели уговора (23.12.2016.)

0015 Одлука о измени одлуке о додели уговора (28.02.2017.)

0015 Обавештење о закљученом уговору (20.03.2017.)

Мерачи протока, СКФ алати за одржавање-или одговарајући 4000/0075/2016 Мерачи протока, СКФ алати за одржавање-или одговарајући 4000/0075/2016

Filesize: 1.59 MB

0075 Конкурсна документација (28.02.2017.)

0075 Позив за подношење понуде (28.02.2017.)

0075 Одлука о додели уговора (18.04.2017.)

Резни Алат 4000/0222/4/2016 Резни Алат 4000/0222/4/2016

Filesize: 1.68 MB

0222/4 Конкурсна документација (28.02.2017.)

0222/4 Позив за подношење понуде (28.02.2017.)

0222/4 Додатне информације или појашњења (23.03.2017.)

0222/4 Додатне информације или појашњења (24.03.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 149