JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017 Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017

Filesize: 2.72 MB

0218/1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0218/1 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

0218/1 Одлука о обустави у преговарачком поступку партија 1 (12.04.2018.)

0218/1 Одлука о додели уговора за партије 2 и 3 (12.04.2018.)

Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017 Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017

Filesize: 1.21 MB

0928-1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0928-1 Позив за подношење понуда (01.02.2018.)

0928-1 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.03.2018.)

Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017 Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017

Filesize: 3.4 MB

0788 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0788 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0788 Прва измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0788 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

0788 Друга измена конкурсне документације (02.03.2018.)

0788 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2018.)

0788 Додатне информације или појашњења (02.03.2018.)

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017

Filesize: 2.1 MB

0624 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0624 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима 4000/0624/2017

0624 Одлука о додели уговора (13.03.2018.)

0624 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2018.)

Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017

Filesize: 5.3 MB

0483 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0483 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0483 Прва измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0483 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

0483 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (14.03.2018.)

0483 Одлука о обустави отвореног поступка партије 2 и 3 (14.03.2018.)

0483 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (23.03.2018.)

0483 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (23.03.2018.)

0483 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (04.04.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017 Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017

Filesize: 9.72 MB

0490 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0490 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0490 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0490 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0490 Друга измена конкурсне документације (20.02.2018.)

0490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.02.2018.)

0490 Додатне информације или појашњења (20.02.2018.)

0490 Одлука о додели уговора (13.03.2018.)

0490 Обавештење о закљученом уговору (29.03.2018.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део

Filesize: 8.16 MB

0281 Дванаеста измена конкурсне документације (31.01.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.01.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.13 (31.01.2018.)

0281 Тринаеста измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.14 (13.02.2018.)

0281 Четрнаеста измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.02.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.15. (26.02.2018.)

0281 Петнаеста измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр. 16 (01.03.2018.)

0281 Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 i 4 (12.04.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017

Filesize: 13.96 MB

0262 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0262 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0262 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.02.2018.)

0262 Друга измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0262 Трећа измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.3. (26.02.2018.)

0262 Четврта измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.4. (01.03.2018.)

0262 Пета измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.5. (05.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.6. (05.03.2018.)

0262 Шеста измена конкурсне документације (06.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

 

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017

Filesize: 13.03 MB

0097 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0097 Прва измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0097 Додатне информације или појашњења (26.02.2018.)

0097 Друга измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0097 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0097 Одлука о закљученом оквирном споразуму (26.03.2018.)

0097 Решење о исправци грешке у одлуци о закључењу оквирног споразума (05.04.2018.)

0097 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.04.2018.)

Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017 Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017

Filesize: 1.28 MB

0615 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0615 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017

Filesize: 1.78 MB

0932/1 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0932/1 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0932/1 Одлука о обустави поступка (13.03.2018.)

0932/1 Обавештење о обустави ЈН у отвореном поступку (21.03.2018.)

Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017 Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017

Filesize: 2.18 MB

0782 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0782 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0782 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017 Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017

Filesize: 1.72 MB

0773 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0773 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0773 Одлука о додели уговора (23.03.2018.)

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017 Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Filesize: 945.7 kB

0450-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0450-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације, канала у кантинама, димњака у котларницама, одсисних система индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017

Filesize: 1.85 MB

1137 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1137 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017 Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017

Filesize: 1.81 MB

1026 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1026 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1026 Одлука о обустави у отвореном поступку (19.03.2018.)

1026 Обавештење о обустави у отвореном поступку (17.04.2018.)

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017 Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017

Filesize: 5.31 MB

0529-2 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0529-2 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о обустави отвореног поступка партије 2 и 3 (21.03.2018.)

0529-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (04.04.2018.)

0529-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (04.04.2018.)

0529-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.04.2018.)

0529-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.04.2018.)

Манометри и мерна техника 4000/0440/2017 Манометри и мерна техника 4000/0440/2017

Filesize: 1.72 MB

0440 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0440 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0440 Одлука о додели уговора отворени поступак (22.03.2018.)

Опремање возила за АДР 4000/1001/2017 Опремање возила за АДР 4000/1001/2017

Filesize: 1.75 MB

1001 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1001 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1001 Одлука о обустави поступка ЈН у отвореном поступку (14.03.2018.)

1001 Обавештење о обустави ЈН у отвореном поступку (21.03.2018.)

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  4000/0884/2017 Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ 4000/0884/2017

Filesize: 2.36 MB

0884 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0884 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  за Реконструкцију ПУТОКС постројења са уградњом 4000/0884/2017

0884 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0884 Додатне информације или појашњења (14.02.2018.)

0884 Одлука о додели уговора (27.03.2018.)

0884 Обавештење о закљученом уговору (19.04.2018.)

Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017

Filesize: 2.19 MB

0995 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0995 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0995 Одлука о додели уговора (20.03.2018.)

0995 Обавештење о закљученом уговору (16.04.2018.)

Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017 Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017

Filesize: 1.64 MB

0106 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0106 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0106 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

Геодетска опрема 4000/0892/2017 Геодетска опрема 4000/0892/2017

Filesize: 3.14 MB

0892 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0892 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0892 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 1 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 2 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 3 (08.02.2018.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017  Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017

Filesize: 15.62 MB

0222-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0222-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0222-1 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (05.02.2018.)

0222-1 Друга измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (06.02.2018.)

0222-1 Трећа измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

0222-1 Четврта измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (01.03.2018.)

0222-1 Пета измена конкурсне документације (06.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (06.03.2018.)

0222-1 Шеста измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0222-1 Седма измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0222-1 Осма измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (23.03.2018.)

 

Апарати за заваривање 4000/0404/2017 Апарати за заваривање 4000/0404/2017

Filesize: 1.15 MB

0404 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Измењивач топлоте 4000/1167/2017 Измењивач топлоте 4000/1167/2017

Filesize: 2.85 MB

1167 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1167 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1167 Прва измена конкурсне документације (08.02.2018.)

1167 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

1167 Одлука о додели уговора (21.03.2018.)

Штампани обрасци железница 4000/0102/2017 Штампани обрасци железница 4000/0102/2017

Filesize: 1.82 MB

0102 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0102 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0102 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0102 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017 Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017

Filesize: 2.2 MB

0786 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0786 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0786 Прва измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0786 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0786 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

Гумена мешавина 4000/0270/1/2017 Гумена мешавина 4000/0270/1/2017

Filesize: 2.73 MB

0270/1 Конкурсна документација (26.01.2018.)

0270/1 Позив за подношење понуде (26.01.2018.)

0270/1 Одлука о закљученом оквирном споразуму партија 1 (22.03.2018.)

0270/1 Одлука о обустави отвореног поступка (22.03.2018.)

0270/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (28.03.2018.)

Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/1/2017 Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/1/2017

Filesize: 4.32 MB

0380/1 Конкурсна документација (25.01.2018.)

0380/1 Позив за подношење понуде (25.01.2018.)

0380/1 Прва измена конкурсне документације (26.01.2018.)

0380/1 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (20.02.2018.)

0380/1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 3 (20.02.2018.)

0380/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (28.03.2018.)

0380/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (28.03.2018.)

0380/1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (28.03.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 180