JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервис мостних дизалица у погонима Колубара Метал 4000/0933/2016 Сервис мостних дизалица у погонима Колубара Метал 4000/0933/2016

Filesize: 11.5 MB

0933 Конкурсна документација (27.02.2017.)

0933 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

0933 Прва измена конкурсне докуметације (10.03.2017.)

0933 Додатне информације или појашњења (10.03.2017.)

0933 Додатне информације или појашњења (17.03.2017.)

0933 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2017.)

0933 Друга измена конкурсне документације (30.03.2017.)

0933 Додатне информације или појашњења (30.03.2017.)

0933 Трећа измена конкурсне документације (03.04.2017.)

0933 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.04.2017.)

0933 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0933 Обавештење о закљученом уговору (25.05.2017.)

Набавка опреме и материјала за машинске електроинсталације магацина и магацина запаљивих течности 40 Набавка опреме и материјала за машинске електроинсталације магацина и магацина запаљивих течности 40

Filesize: 2.59 MB

0295 Конкурсна документација (27.02.2017.)

0295 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (23.03.2017.)

0295 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

0295 Обавештење о закљученом уговору (17.05.2017.)

Одржавање и поправка дизалица 4000/0498/2016 Одржавање и поправка дизалица 4000/0498/2016

Filesize: 2 MB

0498 Конкурсна документација (27.02.2017.)

0498 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

0498 Одлука о обустави отвореног поступка (11.05.2017.)

Поправка хидраулике на ТМД 22КМ 4000/0547/2016 Поправка хидраулике на ТМД 22КМ 4000/0547/2016

Filesize: 1.54 MB

0547 Конкурсна документаицја (27.02.2017.)

0547 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

0547 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

Набавка материјал за израду трасе транспортера у дужини од 1200м 4000/0135/3-1/2016 Набавка материјал за израду трасе транспортера у дужини од 1200м 4000/0135/3-1/2016

Filesize: 2.21 MB

0135/3-1 Конкурсна документација (27.02.2017.)

0135/3-1 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка материјал за израду трасе транспортера у дужини од 1200м, набавка чланка са ролнама ,понтони,шине,колосечни прибор и везивни материјал – Боје и лакови 4000/0135/3-1/2016

0135/3-1 Одлука о додели уговора (11.04.2017.)

0135/3-1 Обавештење о закљученом уговору (11.05.2017.)

Облагање плочицама малог базена, са израдом прелива и ограде око одбојкашког терена 4000/0863/2016 Облагање плочицама малог базена, са израдом прелива и ограде око одбојкашког терена 4000/0863/2016

Filesize: 1.69 MB

0863 Конкурсна документација (27.02.2017.)

0863 Позив за подношење понуде (27.02.2017.)

0863 Одлука о додели уговора (19.04.2017.)

 

Резервни делови за топлану 4000/0172-1/2016 Резервни делови за топлану 4000/0172-1/2016

Filesize: 1.84 MB

0172-1 Одлука о додели уговора партија 5 (23.02.2017.)

0172-1 Одлука о додели уговора партија 9 (23.02.2017.)

0172-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (13.04.2017.)

0172-1 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (13.04.2017.)

Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0481/2016 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баждарење истих 4000/0481/2016

Filesize: 8.7 MB

0481 Конкурсна документација (22.02.2017.)

0481 Позив за подношење понуде (22.02.2017.)

0481 Додатне информације или појашњења (17.03.2017.)

0481 Одлука о додели уговора (13.04.2017.)

0481 Одлука о обустави отвореног поступка (13.04.2017.)

0481 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (26.04.2017.)

0481 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (26.04.2017.)

0481 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (26.04.2017.)

0481 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (11.05.2017.)

0481 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (11.05.2017.)

0481 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (11.05.2017.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 пети део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 пети део

Filesize: 6.61 MB

0136 Пета измена конкурсне документације (20.02.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.02.2017.)

0136 Шеста измена конкурсне документације (27.02.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.12. (27.02.2017.)

0136 Седма измена конкурсне документације (07.03.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.03.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.13. (07.03.2017.)

Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0372/2016 Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0372/2016

Filesize: 4.05 MB

0372 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0372 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0372 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0372 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.04.2017.)

0372 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.04.2017.)

0372 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (18.04.2017.)

0372 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (18.04.2017.)

Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара 4000/0525/2016 Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара 4000/0525/2016

Filesize: 1.64 MB

0525 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0525 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0525 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

Сервисирање лабораторијског рH – метра 4000/0898/2016 Сервисирање лабораторијског рH – метра 4000/0898/2016

Filesize: 2.25 MB

0898 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0898 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0898 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

0898 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/0524/2016 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/0524/2016

Filesize: 1.61 MB

0524 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0524 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0524 Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0522/2016 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0522/2016

Filesize: 1.8 MB

0522 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0522 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0522 Одлука о обустави (07.03.2017.)

0522 Обавештење о обустави у поступку јавне набавке (27.03.2017.)

Резервни делови за путничка возила 4000/0760/1-1/2016 Резервни делови за путничка возила 4000/0760/1-1/2016

Filesize: 2.74 MB

0760/1-1 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0760/1-1 Позив за подношење понуде (21.02.2017.)

0760/1-1 Одлука о додели уговора (11.04.2017.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0487-1/2016 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0487-1/2016

Filesize: 1.55 MB

0487-1 Конкурсна документација (21.02.2017.)

0487-1 Позив за подношење понуда (21.02.2017.)

0487-1 Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

Кречење пословног простора Дирекције Барошевац 4000/0839/2016 Кречење пословног простора Дирекције Барошевац 4000/0839/2016

Filesize: 2.19 MB

0839 Конкурсна документација (07.12.2016.)

0839 Позив за подношење понуде (07.12.2016.)

0839 Одлука о обустави отвореног поступка (01.02.2017.)

0839 Обавештење о обустави отвореног поступка (20.02.2017.)

 

ЈН/4000/0273-1/2016 - "Лабораторијска опрема и прибор" ЈН/4000/0273-1/2016 - "Лабораторијска опрема и прибор"

Filesize: 6.25 MB

0273-1 Одлука о додели уговора партија 8 (02.02.2017.)

0273-1 Одлука о додели уговора партија 13 (02.02.2017.)

0273-1 Одлука о додели уговора партија 20 (02.02.2017.)

0273-1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 10 (02.02.2017.)

0273-1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 22 (02.02.2017.)

0273-1 Обавештење о обустави поступка партија 10 (23.02.2017.)

0273-1 Обавештење о обустави поступка партија 22 (23.02.2017.)

0273-1 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (13.04.2017.)

0273-1 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (13.04.2017.)

0273-1 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (13.04.2017.)

Опрема за заваривање и делови 4000/0164-1/2016 Опрема за заваривање и делови 4000/0164-1/2016

Filesize: 3.1 MB

0164-1 Одлука о додели угововра партија 5 (20.02.2017.)

0164-1 Одлука о додели угововра партија 13 (20.02.2017.)

0164-1 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0164-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (18.04.2017.)

0164-1 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (18.04.2017.)

0164-1 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи, сушнице, сонда) 4000/0523/2 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи, сушнице, сонда) 4000/0523/2

Filesize: 1.96 MB

0523 Конкурсна документација (10.02.2017.)

0523 Позив за подношење понуда (10.02.2017.)

0523 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

0523 Обавештење о закљученом уговору (21.04.2017.)

Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0787-1/2016 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0787-1/2016

Filesize: 3.36 MB

0787-1 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0787-1 Обавештење о прокретању преговарачког поступка (08.02.2017.)

0787-1 Додатне информације или појашњења (07.03.2017.)

0787-1 Одлука о додели уговора (03.04.2017.)

0787-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (05.05.2017.)

0787-1 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (19.05.2017.)

Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0365/1/2016 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0365/1/2016

Filesize: 2.81 MB

0365/1 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0365/1 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора - Поправка, ремонт и реконструкција енергетских VN трансформатора до 35kV 4000/0365/1/2016

0365/1 Додатне информације или појашњења (27.02.2017.)

0365/1 Одлука о додели уговора (23.03.2017.)

Сервис и поправкe видео надзора и опреме 4000/0802/2016 Сервис и поправкe видео надзора и опреме 4000/0802/2016

Filesize: 2.18 MB

0802 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0802 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

0802 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0802 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Сервис и поправкe интерфонских веза 4000/0554/2016 Сервис и поправкe интерфонских веза 4000/0554/2016

Filesize: 2.04 MB

0554 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0554 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

0554 Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

0554 Обавештење о закљученом уговору (22.03.2017.)

Курс за европске инжењере заваривања 4000/0581/2016 Курс за европске инжењере заваривања 4000/0581/2016

Filesize: 2.19 MB

0581 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0581 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

0581 Одлука о додели уговора (09.03.2017.)

0581 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2017.)

Реконструкција плаже 4000/0866/2016 Реконструкција плаже 4000/0866/2016

Filesize: 2.1 MB

0866 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0866 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

0866 Одлука о додели уговора (16.03.2017.)

0866 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Опрема и средства личне заштите 4000/0912/3/2016 Опрема и средства личне заштите 4000/0912/3/2016

Filesize: 8.85 MB

0912/3 Конкурсна документација (09.02.2017.)

0912/3 Позив за подношње понуде (09.02.2017.)

0912/3 Прва измена конкурсне документације (23.02.2017.)

0912/3 Додатне информације или појашњења (27.02.2017.)

0912/3 Друга измена конкурсне документације (02.03.2017.)

0912/3 Додатне информације или појашњења (02.03.2017.)

0912/3 Додатне информације или појашњења (06.03.2017.)

0912/3 Додатне информације или појашњења (07.03.2017.)

0912/3 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (28.04.2017.)

0912/3 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (28.04.2017.)

0912/3 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (28.04.2017.)

0912/3 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (28.04.2017.)

0912/3 Одлука о додели уговора партија 3 (28.04.2017.)

0912/3 Одлука о додели уговора партија 5 (28.04.2017.)

0912/3 Обавештење о обустави поступка партија 1 (22.05.2017.)

0912/3 Обавештење о обустави поступка партија 2 (22.05.2017.)

0912/3 Обавештење о обустави поступка партија 4 (22.05.2017.)

0912/3 Обавештење о обустави поступка партија 6 (22.05.2017.)

Опрема и средства личне заштите 4000/0912/2/2016 Опрема и средства личне заштите 4000/0912/2/2016

Filesize: 1.03 MB

0912/2 Конкурсна документација (09.02.2017.)

0912/2 Позив за подношење понуде (09.02.2017.)

0912/2 Одлука о додели уговора за партију 1 (06.04.2017.)

0912/2 Одлука о додели уговора за партију 2 (06.04.2017.)

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2  4000/0122/17/2016 Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 4000/0122/17/2016

Filesize: 3.06 MB

0122/17 Конкурсна документација (08.02.2017.)

0122/17 Позив за подношење понуде (08.02.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 и технолошку линију дробљења СУ-1' – Суви кварцни песак, боје и разређивачи 4000/0122/17/2016

0122/17 Одлука о додели уговора (05.04.2017.)

0122/17 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (22.05.2017.)

0122/17 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (22.05.2017.)

Поправка мерних инструмената 4000/0614/2016 Поправка мерних инструмената 4000/0614/2016

Filesize: 1.71 MB

0614 Конкурсна документацција (02.02.2017.)

0614 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0614 Одлука о обустави поступка (28.02.2017.)

0614 Обавештење о обустави поступка (07.03.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 149