JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Е-04.04-24829794-2017 Сервисирање пнеуматске опреме типа фесто Е-04.04-24829794-2017 Сервисирање пнеуматске опреме типа фесто

Filesize: 222.41 kB

Е-04.04-24829794-2017 Сервисирање пнеуматске опреме типа фесто (23.05.2017.)

Е-04.04-24829793-17 Геодетска осматрања бране Паљуви Виш и интерпретација свих осматрања Е-04.04-24829793-17 Геодетска осматрања бране Паљуви Виш и интерпретација свих осматрања

Filesize: 230.7 kB

Е-04.04-24829793-17 Геодетска осматрања бране Паљуви Виш и интерпретација свих осматрања са израдом елабората (23.05.2017.)

Е-04.04-24829787-17 Поправка и сервисирање апарљата за наваривање водећих точкова машина Е-04.04-24829787-17 Поправка и сервисирање апарљата за наваривање водећих точкова машина

Filesize: 222.63 kB

Е-04.04-24829787-17 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина (23.05.2017.)

Е-04.04-24829786-17 Контрола, сервисирање испитивање опреме и пуњење изолационих апарата Е-04.04-24829786-17 Контрола, сервисирање испитивање опреме и пуњење изолационих апарата

Filesize: 226.35 kB

Е-04.04-24829786-17 Контрола, сервисирање испитивање опреме и пуњење изолационих апарата (23.05.2017.)

Е-04.04-24829730-17 Регенерација гумених прстенова за ролне Е-04.04-24829730-17 Регенерација гумених прстенова за ролне

Filesize: 234.43 kB

Е-04.04-24829730-17 Регенерација гумених прстенова за ролне (19.05.2017.)

Е-04.04-24829729-17 Поправка и ремонт издувних система Е-04.04-24829729-17 Поправка и ремонт издувних система

Filesize: 237.61 kB

Е-04.04-24829729-17 Поправка и ремонт издувних система (19.05.2017.)

Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима

Filesize: 234.55 kB

Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима (19.05.2017.)

Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима

Filesize: 237.81 kB

Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима (19.05.2017.)

E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама

Filesize: 264.8 kB

E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима (19.05.2017.)

E.04.04-248297/24-17 Репарација и регенерација машинских делова опште намене  E.04.04-248297/24-17 Репарација и регенерација машинских делова опште намене

Filesize: 264.8 kB

E.04.04-248297/24-17 Репарација и регенерација машинских делова опште намене (19.05.2017.)

E.04.04-248297/23-17 Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији E.04.04-248297/23-17 Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији

Filesize: 266.73 kB

E.04.04-248297/23-17 Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији и возилима аутогараже (19.05.2017.)

E.04.04-248297/22-17 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина  E.04.04-248297/22-17 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина

Filesize: 261.41 kB

E.04.04-248297/22-17 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина (19.05.2017.)

E.04.04-248297/21-17 Услуга поправке и ремонт система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним E.04.04-248297/21-17 Услуга поправке и ремонт система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним

Filesize: 251.85 kB

E.04.04-248297/21-17 Услуга поправке и ремонт система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним возилима и рударско грађевинскиј механизацији (19.05.2017.)

E.04.04-248297/20-17 Генерални ремонт универзалног струга РАС-22 (СЕРИЈСКА) E.04.04-248297/20-17 Генерални ремонт универзалног струга РАС-22 (СЕРИЈСКА)

Filesize: 259.06 kB

E.04.04-248297/20-17 Генерални ремонт универзалног струга РАС-22 (СЕРИЈСКА) (19.05.2017.)

E.04.04-248297/19-17 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила E.04.04-248297/19-17 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила

Filesize: 263.95 kB

E.04.04-248297/19-17 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила (19.05.2017.)

E.04.04-248297/18-17 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи  E.04.04-248297/18-17 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи

Filesize: 251.53 kB

E.04.04-248297/18-17 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи (19.05.2017.)

E.04.04-248297-17-17 Сервис, поправка и замена 6kV и 35kV SF6 гасом изолованих постројења  E.04.04-248297-17-17 Сервис, поправка и замена 6kV и 35kV SF6 гасом изолованих постројења

Filesize: 248.01 kB

E.04.04-248297-17-17 Сервис, поправка и замена 6kV и 35kV SF6 гасом изолованих постројења (19.05.2017.)

Е-04.04-24829785-17 Ангажовање транспортних средсава и РГМ са руковаоцима Е-04.04-24829785-17 Ангажовање транспортних средсава и РГМ са руковаоцима

Filesize: 233.83 kB

Е-04.04-24829785-17 Ангажовање транспортних средсава и РГМ са руковаоцима (23.05.2017.)

Е.04.04-248297/16-17 Поправка мерно-дијагностичке опреме и инструмената Е.04.04-248297/16-17 Поправка мерно-дијагностичке опреме и инструмената

Filesize: 248.32 kB

Е.04.04-248297/16-17 Поправка мерно-дијагностичке опреме и инструмената (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/15-17 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера  Е.04.04-248297/15-17 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера

Filesize: 264.33 kB

Е.04.04-248297/15-17 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/14-17 Савијање, заваривање и роловање дебелог челичног лима Е.04.04-248297/14-17 Савијање, заваривање и роловање дебелог челичног лима

Filesize: 252.04 kB

Е.04.04-248297/14-17 Савијање, заваривање и роловање дебелог челичног лима (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/13-17 Услуга гумирања  Е.04.04-248297/13-17 Услуга гумирања

Filesize: 257.68 kB

Е.04.04-248297/13-17 Услуга гумирања (19.05.2017.)

E.04.04-248297-11-17 Поправка и сервисирање грејдера TGT PY 160H E.04.04-248297-11-17 Поправка и сервисирање грејдера TGT PY 160H

Filesize: 242.94 kB

E.04.04-248297-11-17 Поправка и сервисирање грејдера TGT PY 160H (19.05.2017.)

Е-04.04-2482971-17 Поправка хиодрауличних агрегата пумпи Е-04.04-2482971-17 Поправка хиодрауличних агрегата пумпи

Filesize: 250.65 kB

Е-04.04-2482971-17 Поправка хиодрауличних агрегата пумпи хидраулике зупчастих и клипно-аксијалских пумпи цилиндара и вентила на рударско грађевинској механизацији и теретним возилима (19.05.2017.)

Е-04.04-2482972-17 Испитивање и атестирање судова под притиском Е-04.04-2482972-17 Испитивање и атестирање судова под притиском

Filesize: 232.24 kB

Е-04.04-2482972-17 Испитивање и атестирање судова под притиском (19.05.2017.)

Е-04.04-2482973-17 Одржавање дијагностичког уређаја КТЦ  са адбејтом софтвера Е-04.04-2482973-17 Одржавање дијагностичког уређаја КТЦ са адбејтом софтвера

Filesize: 237.46 kB

Е-04.04-2482973-17 Одржавање дијагностичког уређаја КТЦ са адбејтом софтвера (19.05.2017.)

Е-04.04-2482974-17 Одржавање ватрогасних возила опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи Е-04.04-2482974-17 Одржавање ватрогасних возила опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи

Filesize: 240.79 kB

Е-04.04-2482974-17 Одржавање ватрогасних возила опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи (19.05.2017.)

Е-04.04.-2482975-17 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива Е-04.04.-2482975-17 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива

Filesize: 238.32 kB

Е-04.04.-2482975-17 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива (19.05.2017.)

Е-04.04-2482976-17 Услуге сервисирања геомеханичке лабаротиријске опреме Е-04.04-2482976-17 Услуге сервисирања геомеханичке лабаротиријске опреме

Filesize: 232.97 kB

Е-04.04-2482976-17 Услуге сервисирања геомеханичке лабаротиријске опреме (19.05.2017.)

Е-04.04-2482978-17 Одржавање сервисирање мерење и баждарење термотехничких инсталација Е-04.04-2482978-17 Одржавање сервисирање мерење и баждарење термотехничких инсталација

Filesize: 240.13 kB

Е-04.04-2482978-17 Одржавање сервисирање мерење и баждарење термотехничких инсталација (19.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 155