JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Е-04.04-2482977-17 Поправка елемената машина уа обраду и наваривање метала WS 1 WS 2 Е-04.04-2482977-17 Поправка елемената машина уа обраду и наваривање метала WS 1 WS 2

Filesize: 236.5 kB

Е-04.04-2482977-17 Поправка елемената машина уа обраду и наваривање метала WS 1 WS 2 (19.05.2017.)

Е-04.04-2482979-17 Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадауће опреме Е-04.04-2482979-17 Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадауће опреме

Filesize: 237.04 kB

Е-04.04-2482979-17 Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадауће опреме (19.05.2017.)

Е-04.04-24829710-17 Сервисирање порталне глодалице  6625 Y и CNC управњачем Е-04.04-24829710-17 Сервисирање порталне глодалице 6625 Y и CNC управњачем

Filesize: 238.64 kB

Е-04.04-24829710-17 Сервисирање порталне глодалице 6625 Y и CNC управњачем (19.05.2017.)

Е-04.04-2482791-17 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баздарење истих Е-04.04-2482791-17 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баздарење истих

Filesize: 236.87 kB

Е-04.04-2482791-17 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличних компоненти и баздарење истих (19.05.2017.)

Е-04.04-2482641-17 Етоланирање мерних инструмената Е-04.04-2482641-17 Етоланирање мерних инструмената

Filesize: 235.47 kB

Е-04.04-2482641-17 Етоланирање мерних инструмената (19.05.2017.)

Челични одливци – Површински копови, Прерада и Колубара Метал 4000/0198/2016 Челични одливци – Површински копови, Прерада и Колубара Метал 4000/0198/2016

Filesize: 15.96 MB

0198 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0198 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

0198 Позив за подношење понуде на енглеском (19.05.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења 1 (01.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења 2 (01.06.2017.)

0198 Прва измена конкурсне документације (09.06.2017.)

0198 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења (09.06.2017.)

0198 Одговор на захтев за измену конкурсне документације (09.06.2017.)

0198 Друга измена конкурсне документације (26.06.2017.)

0198 Трећа измена конкурсне документације (27.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења бр.3. (27.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења бр.4 (30.06.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења бр.5 (30.06.2017.)

0198 Четврта измена конкурсне документације (04.07.2017.)

0198 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.07.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења (04.07.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења (05.07.2017.)

0198 Пета измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0198 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.07.2017.)

0198 Додатне информације или појашњења (17.07.2017.)

Е-04.04-2482511-17 Сервис поправка и баждарење кранова  Е-04.04-2482511-17 Сервис поправка и баждарење кранова

Filesize: 233.22 kB

Е-04.04-2482511-17 Сервис поправка и баждарење кранова (19.05.2017.)

Е-04.04-2482411-17 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица из производног п Е-04.04-2482411-17 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица из производног п

Filesize: 251.19 kB

Е-04.04-2482411-17 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица из производног програма IMACO, PM, HIAB, HYVA (19.05.2017.)

Е-04.04-2482211-17 Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625y Е-04.04-2482211-17 Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625y

Filesize: 235.63 kB

Е-04.04-2482211-17 Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625y (19.05.2017.)

Е-04.04-2482081-17 Издавање атеста за цистерне за воду Е-04.04-2482081-17 Издавање атеста за цистерне за воду

Filesize: 233.48 kB

Е-04.04-2482081-17 Издавање атеста за цистерне за воду (19.05.2017.)

Е-04.04-2481961-17 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривањ Е-04.04-2481961-17 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривањ

Filesize: 240.19 kB

Е-04.04-2481961-17 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања (19.05.2017.)

Е-04.04-2481821-17 Сервис испитивање и израда техничке документације опреме под притиском Е-04.04-2481821-17 Сервис испитивање и израда техничке документације опреме под притиском

Filesize: 234.69 kB

Е-04.04-2481821-17 Сервис испитивање и израда техничке документације опреме под притиском (19.05.2017.)

Е-04.04-2481711-17 Сервисирање и атестирање ланчане дизалице Е-04.04-2481711-17 Сервисирање и атестирање ланчане дизалице

Filesize: 234.22 kB

Е-04.04-2481711-17 Сервисирање и атестирање ланчане дизалице (19.05.2017.)

Претходно обавештење Поправка алатних машина 248156 Претходно обавештење Поправка алатних машина 248156

Filesize: 234.71 kB

248156 Поправка алатних машина (19.05.2017.)

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Машинци Лежајеви и чауре за утискивање 4000/0201/2016 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Машинци Лежајеви и чауре за утискивање 4000/0201/2016

Filesize: 11.25 MB

0201 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0201 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 1 (12.06.2017.)

0201 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.06.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 2 (16.06.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 3 (16.06.2017.)

0201 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.07.2017.)

0201 Прва измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 4 (24.07.2017.)

0201 Друга измена конкурсне документације (26.07.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 5 (26.07.2017.)

0201 Додатне информације или појашњења 6 (26.07.2017.)

Уклањање старих монтажних дрвених кућица 4000/0881/2016 Уклањање старих монтажних дрвених кућица 4000/0881/2016

Filesize: 1.01 MB

0881 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0881 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Уклањање старих монтажних дрвених кућица, са рушењем темеља од цигле и одвозом на депонију ЈН 4000/0881/2016

Репарација и регенерација машинских делова опште намене  4000/0936/2017 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0936/2017

Filesize: 2.07 MB

0936 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0936 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављеивања позива за подношење понуда, по члану 36.став 1. тачка 3. закона о јавним набавкама – ЈН број: JH/4000/0936/2017

Пун назив јавне набавке:

Репарација и регенерација машинских делова опште намене - Услуге регенерације ослоне кугле fi630 по цртежу 697 243 ЈН 4000/0936/2017

0936 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

0936 Обавештење о закљученом уговору (06.06.2017.)

Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0518/2017 Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0518/2017

Filesize: 2.2 MB

0518 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0518 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

0518 Одлука о додели уговора (27.06.2017.)

0518 Обавештење о закљученом уговору (13.07.2017.)

Реконструкција система грејања са набавком котла у Церовитом потоку 4000/0760/2017 Реконструкција система грејања са набавком котла у Церовитом потоку 4000/0760/2017

Filesize: 4.06 MB

0760 Конкурсна документација (19.05.2017.)

0760 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

0760 Прва измена конкурсне документације (22.06.2017.)

0760 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.06.2017.)

0760 Додатне информације или појашњења (22.06.2017.)

0760 Друга измена конкурсне документације (23.06.2017.)

0760 Обавешење о продужењу рока за подношење понуда (23.06.2017.)

0760 Додатне информације или појашњења (23.06.2017.)

Транспортна средства за превоз радника и хитне /интервенције 4000/0749/2016 Транспортна средства за превоз радника и хитне /интервенције 4000/0749/2016

Filesize: 1.96 MB

0749 Конкурсна документација (18.05.2017.)

0749 Позив за подношење понуда (18.05.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортна средства за превоз радника и хитне /интервенције -Теренска возила 4х4 – 2 ком. 4000/0749/2016

0749 Одлука о закључењу оквирног споразума (17.07.2017.)

E-04.04-239413-1-17 Јавни позив за продају путем лицитације E-04.04-239413-1-17 Јавни позив за продају путем лицитације

Filesize: 604.78 kB

E-04.04-239413-1-17 Јавни позив за продају путем лицитације - I пут МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА.pdf

Поправка и сервисирање 4000/0915/2017 Поправка и сервисирање 4000/0915/2017

Filesize: 2.9 MB

0915 Конкурсна документација (15.05.2017.)

0915 Позив за подношење понуде (15.05.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање, контрола исправности рада, баждарење тахографа и даваоца импулса, инструмената трактора и механичких пињона и израда и уградња сајли 4000/0915/2017

0915 Одлука о додели уговора (20.06.2017.)

0915 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 2 и 3 (20.06.2017.)

0915 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (23.06.2017.)

0915 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (23.06.2017.)

0915 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (06.07.2017.)

E-04-04-228154-2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада E-04-04-228154-2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада

Filesize: 1.72 MB

E-04-04-228154-2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда (10.05.2017.)

Реконструкција ресторана за исхрану радника у погону Елмонт 4000/0961/2016 Реконструкција ресторана за исхрану радника у погону Елмонт 4000/0961/2016

Filesize: 2.19 MB

0961 Конкурсна документација (08.05.2017.)

0961 Позив за подношење понуде (08.05.2017.)

0961 Одлука о обустави отвореног поступка (24.07.2017.)

Челични одливци (Багерски зуби) – Површински копови 4000/0984/2016 Челични одливци (Багерски зуби) – Површински копови 4000/0984/2016

Filesize: 2.35 MB

0984 Конкурсна документација (28.04.2017.)

0984 Позив за подношење понуде (28.04.2017.)

0984 Позив за подношење понуде на енглеском језику (28.04.2017.)

0984 Одлука о закључењу оквирног споразума (15.06.2017.)

0984 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (18.07.2017.)

Набавка булдозера снаге 230kW са додатним елементима ходног строја 4000/0989/2016 Набавка булдозера снаге 230kW са додатним елементима ходног строја 4000/0989/2016

Filesize: 14.95 MB

0989 Конкурсна документација (24.04.2017.)

0989 Позив за подношење понуде (24.04.2017.)

0989 Позив за подношење понуде на енглеском језику (24.04.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.05.2017.)

0989 Прва измена конкурсне документације (11.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.05.2017.)

0989 Друга измена конкурсне документације (18.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.3. (18.05.2017.)

0989 Трећа измена конкурсне документације (19.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.05.2017.)

0989 Четврта измена конкурсне документације (25.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.4. (25.05.2017.)

0989 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.05.2017.)

0989 Измена конкурсне документације (26.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.5. (26.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.5. (29.05.2017.)

0989 Додатне информације или појашњења бр.7. (02.06.2017.)

0989 Одлука о закључењу оквирног споразума (22.06.2017.)

Јавни позив за продају техногене сировине 04-02-193863-1-17  Јавни позив за продају техногене сировине 04-02-193863-1-17

Filesize: 1.06 MB

04-02-193863-1-17 Јавни позив за продају техногене сировине из бетонских таложника путем јавног надметања (18.04.2017.)

СЕРВИС СПЕЦИФИЧНЕ РАЧУНАРСКЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 4000/0849/2016 СЕРВИС СПЕЦИФИЧНЕ РАЧУНАРСКЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 4000/0849/2016

Filesize: 2.08 MB

0849 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0849 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

0849 Одлука о додели уговора (10.05.2017.)

0849 Обавештење о закљученом уговору (08.06.2017.)

 

Ангажовање специјалисте судске медицине на ексхумацији гробних места на гробљу у Скобаљу 4000/0227/2 Ангажовање специјалисте судске медицине на ексхумацији гробних места на гробљу у Скобаљу 4000/0227/2

Filesize: 2.05 MB

0227 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0227 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

0227 Одлука о обустави поступка (07.06.2017.)

0227 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (12.06.2017.)

Услуга машинске обраде, уходавања и оштрења резног алата 4000/0647/2016 Услуга машинске обраде, уходавања и оштрења резног алата 4000/0647/2016

Filesize: 3.89 MB

0647 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0647 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

0647 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.04.2017.)

0647 Одлука о обустави поступка (31.05.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 1 (14.06.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 2 (14.06.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 3 (14.06.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 4 (14.06.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 5 (14.06.2017.)

0647 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 6 (14.06.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 155