JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Уливање гуме у машинске елементе 4000/0635/2017 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0635/2017

Filesize: 2.43 MB

0635 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0635 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

0635 Обавештење о обустави отвореног поступка (19.01.2018.)

 

Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0594/2017 Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0594/2017

Filesize: 1.49 MB

0594 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0594 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

0594 Одлука о обустави у отвореном поступку (09.01.2018.)

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење 4000/0870/2017 Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење 4000/0870/2017

Filesize: 3.09 MB

0870 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0870 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Пун назив јавне нанабке:

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење емисије прашкастих материја, гасова и др. параметaра - Топлана Вреоци, са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0870/2017

0870 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0870 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

Контејнер за складиштење опасних материја 4000/0898/2017  Контејнер за складиштење опасних материја 4000/0898/2017

Filesize: 1012.74 kB

0898 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0898 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Хидрауличнa платформa-прикључнa корпa 4000/0325/2017  Хидрауличнa платформa-прикључнa корпa 4000/0325/2017

Filesize: 1.44 MB

0325 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0325 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

0325 Одлука о додели уговора (08.01.2018.)

Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/1011/2017 Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/1011/2017

Filesize: 1.81 MB

1011 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1011 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1011 Одлука о обустави отвореног поступка (19.12.2017.)

1011 Обавештење о обустави отвореног поступка (20.12.2017.)

Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана"4000/0847/2017 Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана"4000/0847/2017

Filesize: 2.04 MB

0847 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0847 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0847 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0847 Одлука о обустави отвореног поступка (26.12.2017.)

0847 Обавештење о обустави поступка ЈН у отвореном поступку (05.01.2018.)

Набавка опреме за хидрауличну инсталацију" 4000/0321/2017 Набавка опреме за хидрауличну инсталацију" 4000/0321/2017

Filesize: 5.21 MB

0321 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0321 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0321 Прва измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0321 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.11.2017.)

0321 Друга измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0321 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0321 Додатне информације или појашњења бр.2. (30.11.2017.)

0321 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017  Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017

Filesize: 2.32 MB

0383 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0383 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0383 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0383 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017 Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017

Filesize: 2.35 MB

1154 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1154 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1154 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

1154 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

1154 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017 Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017

Filesize: 15.62 MB

0343 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0343 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера Б-2000, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања  4000/0343/2017

0343 Прилог 1: Разводне кућице 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 2: Разводни орман 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 3: Ормарић за трасу (09.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.11.2017.)

0343 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.2. (01.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.3. (05.12.2017.)

0343 Друга измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0343 Трећа измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0343 Чеврта измена конкурсне документације (21.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.6. (21.12.2017.)

Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017 Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017

Filesize: 12.19 MB

0865 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0865 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0865 Кабина руковаоца (09.11.2017.)

0865 Прва измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0865 Друга измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0865 Трећа измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.4. (04.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.5. (15.12.2017.)

0865 Четврта измена конкурсне докумнетације (18.12.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0865 Пета измена конкурсне документације (22.12.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (22.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.7. (22.12.2017.)

ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017 ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017

Filesize: 1.94 MB

0378 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0378 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0378 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (22.01.2018.)

Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017 Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017

Filesize: 3.42 MB

0298 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0298 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0298 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0298 Одлука о додели уговора (22.12.2017.)

Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017 Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017

Filesize: 1.89 MB

0680 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0680 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0680 Одлука о обустави отвореног поступка (26.12.2017.)

0680 Обавештење о обустави отвореног поступка (28.12.2017.)

Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017 Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017

Filesize: 1.77 MB

0050 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0050 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0050 Одлука о обустави отвореног поступка (19.12.2017.)

0050 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.12.2017.)

Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017

Filesize: 1.6 MB

0139 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0139 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0139 Одлука о обустави поступка јавне набавке (18.12.2017.)

0139 Обавештење о обустави отвореног поступка ЈН (20.12.2017.)

Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке  Пештан 4000/1033/2017 Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке Пештан 4000/1033/2017

Filesize: 4.4 MB

1033 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1033 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1033 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

1033 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

1033 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

„Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017 „Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017

Filesize: 2.56 MB

1132 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1132 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1132 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

1132 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017 Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017

Filesize: 913.71 kB

0763 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0763 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017 Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017

Filesize: 1.54 MB

0506 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0506 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0506 Одлука о додели уговора (27.12.2017.)

„Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20 „Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20

Filesize: 1.02 MB

0509 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0509 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017

Filesize: 1.7 MB

1010 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1010 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1010 Одлука о обустави отвореног поступка (13.12.2017.)

1010 Обавештење о обустави отвореног поступка (18.12.2017.)

Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017  Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017

Filesize: 3.8 MB

0070 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0070 Позив за подношење понуда (09.11.2017.)

0070 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0070 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.11.2017.)

0070 Додатне информације или појашњења бр.1. (29.11.2017.)

0070 Одлука о обустави отвореног поступка (19.12.2017.)

0070 Обавештење о обустави отвореног поступка (19.12.2017.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017  Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017

Filesize: 9.18 MB

0368-2 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0368-2 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0368-2 Прва измена конкурсне документаије (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0368-2 Друга измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (24.11.2017.)

Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017 Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017

Filesize: 2.03 MB

0526 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0526 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0526 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

0526 Обавештење о закљученом уговору (28.12.2017.)

Курс из области хидраулике 4000/0040/2017 Курс из области хидраулике 4000/0040/2017

Filesize: 1.53 MB

0040 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0040 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0040 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017  ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017

Filesize: 3.96 MB

0300 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0300 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 2 (17.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 3 (17.11.2017.)

0300 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017

Filesize: 1.35 MB

1013 Конкурсна документација (01.11.2017.)

1013 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

1013 Одлука о додели уговора (22.12.2017.)

Лабораторијска опрема 4000/0331/2017 Лабораторијска опрема 4000/0331/2017

Filesize: 4.99 MB

0331 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0331 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.3. (28.11.2017.)

0331 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 172