JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Транспортери 1600 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м 4000/0010/4-1/201 Транспортери 1600 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м 4000/0010/4-1/201

Filesize: 3.41 MB

0010/4-1 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0010/4-1 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортери 1600 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м,набавка чланка са ролнама,понтони,шине,колосечни прибор и везивни материјал – Боје и лакови 4000/0010/4-1/2016

0010/4-1 Прва измена конкурсне документације (13.02.2017.)

0010/4-1 Додатне информације или појашњења (13.02.2017.)

0010/4-1 Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

0010/4-1 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2017.)

Услуга гумирања точкова за капију ø 158x50 4000/0585/2016 Услуга гумирања точкова за капију ø 158x50 4000/0585/2016

Filesize: 1.71 MB

0585 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0585 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0585 Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

0585 Обавештење о закљученом уговору (27.04.2017.)

Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0546/2016 Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0546/2016

Filesize: 1.65 MB

0546 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0546 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0546 Одлука о додели уговора (05.04.2017.)

Санација сеника са заменом трске 4000/0865-1/2016 Санација сеника са заменом трске 4000/0865-1/2016

Filesize: 1.86 MB

0865-1 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0865-1 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0865-1 Одлука о додели уговора (24.03.2017.)

0865-1 Обавештење о закљученом уговору (04.05.2017.)

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 и технолошку линију дробљења СУ-1' – Редуктори и опруге 4 Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 и технолошку линију дробљења СУ-1' – Редуктори и опруге 4

Filesize: 4.75 MB

0122 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0122 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0122 Прва измена конкурсне документације (14.02.2017.)

0122 Додатне информације или појашњења (14.02.2017.)

0122 Одлука о додели уговора (22.03.2017.)

0122 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (28.04.2017.)

0122 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (05.05.2017.)

0122 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.05.2017.)

Поправка радио станица 4000/0491/2016 Поправка радио станица 4000/0491/2016

Filesize: 4.38 MB

0491 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0491 Позив за подношење понуда (02.02.2017.)

0491 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2017.)

0491 Прва измена конкурсне документације (14.02.2017.)

0491 Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

0491 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

Ремонт и сервис компресора 4000/0469-1/2016 Ремонт и сервис компресора 4000/0469-1/2016

Filesize: 3.18 MB

0469-1 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0469-1 Позив за подношење понуда (02.02.2017.)

0469-1 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1,2,3,4,5 (13.04.2017.)

0469-1 Обавештење о обустави поступка партија 2 (21.04.2017.)

0469-1 Обавештење о обустави поступка партија 3 (21.04.2017.)

0469-1 Обавештење о обустави поступка партија 4 (21.04.2017.)

0469-1 Обавештење о обустави поступка партија 5 (21.04.2017.)

Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0516/2016 Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0516/2016

Filesize: 2.13 MB

0516 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0516 Позив за подношење понуда (02.02.2017.)

0516 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

0516 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2017.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 четврти део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 четврти део

Filesize: 15.08 MB

0136 Трећа измена конкурсне документације (02.02.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.8. (06.02.2017.)

0136 Четврта измена конкурсне документације (09.02.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.9. (09.02.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.10. (13.02.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.11. (20.02.2017.)

0136 Пета измена конкурсне документације (20.02.2017.)

Рекламни материјал 4000/0916-1/2016 Рекламни материјал 4000/0916-1/2016

Filesize: 2.09 MB

0916-1 Конкурсна документација (02.02.2017.)

0916-1 Позив за подношење понуде (02.02.2017.)

0916-1 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0916-1 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2017.)

Измене и допуне техничке документације за измештање дела пута 4000/0970/2016 Измене и допуне техничке документације за измештање дела пута 4000/0970/2016

Filesize: 2.04 MB

0970 Конкурсна документација (03.02.2017.)

0970 Обавештење о покретању преговарачког поступка (03.02.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Измене и допуне техничке документације за измештање дела пута Барошевац - Зеоке - Медошевац у складу са новим локацијским условима 4000/0970/2016

0970 Одлука о додели уговора (20.02.2017.)

0970 Обавештење о закљученом уговору (12.03.2017.)

Резни Алат 4000/0222/5/2016 Резни Алат 4000/0222/5/2016

Filesize: 4.06 MB

0222/5 Конкурсна документација (30.01.2017.)

0222/5 Позив за подношење понуда (30.01.2017.)

0222/5 Одлука о додели уговора (14.03.2017.)

0222/5 Одлука о обустави отвореног поступка (14.03.2017.)

0222/5 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (18.04.2017.)

0222/5 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (18.04.2017.)

0222/5 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (18.04.2017.)

0222/5 Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (18.04.2017.)

Канте и контејнери за комунални и остали отпад - Контејнери 6 m x 2,5 m за складиштење опасних отпад Канте и контејнери за комунални и остали отпад - Контејнери 6 m x 2,5 m за складиштење опасних отпад

Filesize: 1.96 MB

0032 Конкурсна документација (30.01.2017.)

0032 Позив за подношење понуде (30.01.2017.)

0032 Одлука о додели уговора (15.03.2017.)

0032 Обавештење о заккљученом уговору (24.04.2017.)

Анализа квалитета пијаће воде 4000/0571/2016 Анализа квалитета пијаће воде 4000/0571/2016

Filesize: 1.79 MB

0571 Конкурсна документација (30.01.2017.)

0571 Позив за подношење понуде (30.01.2017.)

0571 Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

0571 Обавештење о закљученом уговору (27.04.2017.)

Јавни позив за продају техногених сировина из филтер таложника путем јавног надметања 04.02-47029/1 Јавни позив за продају техногених сировина из филтер таложника путем јавног надметања 04.02-47029/1

Filesize: 1.15 MB

04.02-47029/1-17

Јавни позив за продају техногениг сировина из филтер таложника путем јавног надметања

Услуга баждарења УТ уређаја 4000/0604-1/2016 Услуга баждарења УТ уређаја 4000/0604-1/2016

Filesize: 3.17 MB

0604-1 Конкурсна документација (30.01.2017.)

0604-1 Позив за подношење понуде (30.01.2017.)

0604-1 Прва измена конкурсне документације (03.02.2017.)

0604-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.02.2017.)

0604-1 Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

0604-1 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Техничка контрола Пројеката примењених – геолошких истраживања 4000/0480/2016 Техничка контрола Пројеката примењених – геолошких истраживања 4000/0480/2016

Filesize: 2.11 MB

0480 Конкурсна документација (30.01.2017.)

0480 Позив за подношење понуде (30.01.2017.)

0480 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

0480 Обавештење о закљученом уговору (04.04.2017.)

Реконструкција коловоза на ПП1 са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0543/2016 Реконструкција коловоза на ПП1 са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0543/2016

Filesize: 1.86 MB

0543 Конкурсна документација (27.01.2017.)

0543 Позив за подношење понуда (27.01.2017.)

0543 Одлука о додели уговора (15.03.2017.)

0543 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2017.)

Сервис и поправкe линк система 4000/0555/2016 Сервис и поправкe линк система 4000/0555/2016

Filesize: 2.11 MB

0555 Конкурсна документација (27.01.2017.)

0555 Позив за подношење понуде (27.01.2017.)

0555 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0555 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2017.)

Испитивање материјала са разарањем 4000/0628/2016 Испитивање материјала са разарањем 4000/0628/2016

Filesize: 1.81 MB

0628 Конкурсна документација (27.01.2017.)

0628 Позив за подношење понуда (27.01.2017.)

0628 Одлука о додели уговора (03.03.2017.)

0628 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2017.)

ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Ланац и ланчасте мреже 4000/0218/3/2016 ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Ланац и ланчасте мреже 4000/0218/3/2016

Filesize: 3.85 MB

0218/3 Конкурсна документација (26.01.2017.)

0218/3 Позив за подношење понуде (26.01.2017.)

0218/3 Прва измена конкурсне документације (08.02.2017.)

0218/3 Додатне информације или појашњења (08.02.2017.)

0218/3 Одлука о додели уговора (15.03.2017.)

0218/3 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.05.2017.)

0218/3 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.05.2017.)

Грађевински радови на одржавању објеката у погону 4000/0707/2016 Грађевински радови на одржавању објеката у погону 4000/0707/2016

Filesize: 7.94 MB

0707 Конкурсна документација (26.01.2017.)

0707 Позив за подношење понуде (26.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Грађевински радови на одржавању објеката у погону- Изградња зграда и осталих грађевина- Специјализовани грађевински радови- Завршни грађевинско- занатски радови- Постављање подних и зидних подлога- Молерски радови- Бетонирање- Израда и замена олука- Санација кровова- Уградња прозора и врата и застакљивање- Одржавање браварије на алу и ПВЦ прозорима на зградама погона 4000/0707/2016

0707 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0707 Прва измена конкурсне документације (23.02.2017.)

0707 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.02.2017.)

0707 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2017.)

0707 Додатне информације или појашњења (06.03.2017.)

0707 Друга измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0707 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.03.2017.)

0707 Одлука о додели уговора (24.04.2017.)

Измене и допуне техничке документације 4000/0969/2016 Измене и допуне техничке документације 4000/0969/2016

Filesize: 2.05 MB

0969 Конкурсна документација (25.01.2017.)

0969 Позив за подношење понуде (25.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Измене и допуне техничке документације за прву фазу регулације реке пештан и контроле отицаја поплавних вода у складу са новим локацијским условима 4000/0969/2016

0969 Одлука о додели уговора (08.02.2017.)

0969 Обавештење о закљученом уговору (08.03.2017.)

Tранспорти машина-Делови ходног строја за машине 14 Октобар(Крушевац)BGH1000 4000/0168-1/2016 Tранспорти машина-Делови ходног строја за машине 14 Октобар(Крушевац)BGH1000 4000/0168-1/2016

Filesize: 611.22 kB

0168-1 Одлука о обустави поступка (25.01.2017.)

0168-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (31.03.2017.)

Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922-1/2015 четврти део Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922-1/2015 четврти део

Filesize: 8.68 MB

0922-1 Осма измена конкурсне документације (23.01.2017.)

0922-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 2 (23.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 3 (23.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 5 (23.01.2017.)

0922-1 Девета измена конкурсне документације (24.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења (24.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 11 (30.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 12 (30.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 13 (30.01.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 14 (30.01.2017.)

0922-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.02.2017.)

0922-1 Десета измена конкурсне документације (02.02.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења (02.02.2017.)

0922-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.02.2017.)

0922-1 Једанаеста измена конкурсне документације (10.02.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 1 (10.02.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења 2 (10.02.2017.)

0922-1 Додатне информације или појашњења (13.02.2017.)

0922-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.02.2017.)

0922-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.03.2017.)

Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0599/2016 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0599/2016

Filesize: 1.48 MB

0599 Конкурсна документација (23.01.2017.)

0599 Позив за подношење понуде (23.01.2017.)

0599 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (23.02.2017.)

0599 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.03.2017.)

Електрични ручни алат и резервни делови – Ручни пнеуматски алат 4000/0065/1/2016 Електрични ручни алат и резервни делови – Ручни пнеуматски алат 4000/0065/1/2016

Filesize: 3.16 MB

0065/1 Конкурсна документација (23.01.2017.)

0065/1 Позив за подношење понуде (23.01.2017.)

0065/1 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0065/1 Одлука о додели уговора (05.04.2017.)

Санација посуда под притиском 4000/0539/2016 Санација посуда под притиском 4000/0539/2016

Filesize: 8.04 MB

0539 Конкурсна документација (20.01.2017.)

0539 Позив за подношење понуда (20.01.2017.)

0539 Цртежи (20.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачке услуге, термичка обрада, термоизолација, пескирање, сачмарење и АКЗ, израда технологија за санацију, контрола процеса санације, испитивања материјала и израда елабората 4000/0539/2016

0539 Прва измена конкурсне документације (14.02.2017.)

0539 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (14.02.2017.)

0539 Одлука о обустави у отвореном поступку (30.03.2017.)

Молерско фарбарски радови 4000/0821/2016 Молерско фарбарски радови 4000/0821/2016

Filesize: 2 MB

0821 Конкурсна документација (19.01.2017.)

0821 Позив за подношење понуде (19.01.2017.)

0821 Додатне информације или појашња (14.02.2017.)

0821 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0352/2/2016 Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0352/2/2016

Filesize: 4.08 MB

0352/2 Конкурсна документација (19.01.2017.)

0352/2 Позив за подношење понуде (19.01.2017.)

0352/2 Одлука о додели уговора за партију 1 (28.02.2017.)

0352/2 Одлука о додели уговора за партију 2 (28.02.2017.)

0352/2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.03.2017.)

0352/2 Обавештење о закљученом уговору (22.03.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 149