JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017 „Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017

Filesize: 5.08 MB

0633 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0633 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (11.10.2017.)

0633 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0633 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0633 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

„Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017 „Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017

Filesize: 940.31 kB

0452 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0452 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

„Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017 „Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017

Filesize: 3.12 MB

0081 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0081 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0081 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.10.2017.)

0081 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.10.2017.)

0081 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.10.2017.)

„Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017 „Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017

Filesize: 1.49 MB

0894 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0894 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0894 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.10.2017.)

Клеме и прибор за клеме 4000/0274/2017  Клеме и прибор за клеме 4000/0274/2017

Filesize: 8.21 MB

0274 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0274 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0274 Прва измена конкурсне документације (26.09.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.09.2017.)

0274 Друга измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.10.2017.)

0274 Трећа измена конкурсне документације (11.10.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.10.2017.)

0274 Четврта измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

"Набавка Хидрауличног агрегата Pn 700 bar" 4000/0320/2017 "Набавка Хидрауличног агрегата Pn 700 bar" 4000/0320/2017

Filesize: 2.4 MB

0320 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0320 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0320 Прва измена конкурсне докумнетације (23.10.2017.)

0320 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.10.2017.)

0320 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

Електро или моторна карета носивости 1-2 тоне 4000/0909/2017 Електро или моторна карета носивости 1-2 тоне 4000/0909/2017

Filesize: 1.61 MB

0909 Конкурсна документаиција (22.09.2017.)

0909 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0909 Одлука о обустави отвореног поступка (10.11.2017.)

0909 Обавештење о обустави отвореног поступка (15.11.2017.)

Цеви 4000/0214/2017 Цеви 4000/0214/2017

Filesize: 4.42 MB

0214 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0214 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

0214 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0214 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0214 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017 Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017

Filesize: 950.68 kB

0810 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0810 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

Набавка CNC струга  550 x1500 4000/0385/2017 Набавка CNC струга  550 x1500 4000/0385/2017

Filesize: 891.8 kB

0385 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0385 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Tehnicki gasovi JN 4000/0234/2017 Tehnicki gasovi JN 4000/0234/2017

Filesize: 1.57 MB

0234 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0234 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0234 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

Разводно постројење 4000/0906/2017 Разводно постројење 4000/0906/2017

Filesize: 2.04 MB

0906 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0906 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0906 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0906 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.10.2017.)

0906 Додатне информације или појашњења бр.3. (23.10.2017.)

0906 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

Вреће и џакови за сакупљање отпада 4000/0873/2017 Вреће и џакови за сакупљање отпада 4000/0873/2017

Filesize: 1.67 MB

0873 Конкурсна документација (21.09.2017.)

0873 Позив за подношење понуде (21.09.2017.)

0873 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

0873 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

Челични профили 4000/0217/2017   Челични профили 4000/0217/2017

Filesize: 2.35 MB

0217 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0217 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0217 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0217 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/2017 Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/2017

Filesize: 2.17 MB

0218 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0218 Позив за подношење понуда (20.09.2017.)

0218 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0218 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1,2 и 3 (17.11.2017.)

Монтажна пећ и опрема за жарење 4000/0397/2017 Монтажна пећ и опрема за жарење 4000/0397/2017

Filesize: 2.99 MB

0397 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0397 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0397 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0397 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.10.2017.)

0397 Одлука о додели уговора (01.11.2017.)

Трафостанице 4000/0267/2017 Трафостанице 4000/0267/2017

Filesize: 1.44 MB

0267 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0267 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0267 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0267 Додатне информације или појашњења бр.3. (23.10.2017.)

Разне врсте жица 4000/0219/2017 Разне врсте жица 4000/0219/2017

Filesize: 1.5 MB

0219 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0219 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0219 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0219 Одлука о обустави отвореног поступка (16.11.2017.)

Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson, 4000/0469/2017 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson, 4000/0469/2017

Filesize: 1.89 MB

0469 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0469 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0469 Одлука о обустави у отвореном поступку (31.10.2017.)

0469 Обавештење о обустави у отвореном поступку ЈН услуга (10.11.2017.)

Сигналне трубе и сирене 4000/0259/2017  Сигналне трубе и сирене 4000/0259/2017

Filesize: 6.6 MB

0259 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0259 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0259 Прва измена конкурсне документације (25.09.2017.)

0259 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.09.2017.)

0259 Друга измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0259 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0259 Трећа измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0259 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.10.2017.)

0259 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.10.2017.)

0259 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

Изолациони материјал 4000/0275/2017  Изолациони материјал 4000/0275/2017

Filesize: 13.4 MB

0275 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0275 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0275 Прва измена кокурсне документације (04.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.3. (09.10.2017.)

0275 Друга измена конкурсне документације (10.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.4. (10.10.2017.)

0275 Трећа измена конкурсне документације (10.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.5. (10.10.2017.)

0275 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.10.2017.)

0275 Четврта измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.10.2017.)

0275 Пета измена конкурсне документацје (24.10.2017.)

0275 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења (24.10.2017.)

0275 Шста измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0275 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.10.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.8. (31.10.2017.)

0275 Седма измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0275 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.9. (09.11.2017.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.10. (17.11.2017.)

Гумирање цевне арматуре и металних делова 4000/0599/2017 Гумирање цевне арматуре и металних делова 4000/0599/2017

Filesize: 2.68 MB

0599 Конкурсна документација (20.09.2017.)

0599 Позив за подношење понуде (20.09.2017.)

0599 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

0599 Прва измена конкурсне документације (27.09.2017.)

0599 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.10.2017.)

Електро алати 4000/0431/2017  Електро алати 4000/0431/2017

Filesize: 2.15 MB

0431 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0431 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0431 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0431 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.10.2017.)

„Услуге штампања промоматеријала,  публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/ „Услуге штампања промоматеријала, публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/

Filesize: 1.99 MB

0001/1 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0001/1 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0001/1 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

0001/1 Одлука о додели уговора (27.10.2017.)

Цемент 4000/0229/2017  Цемент 4000/0229/2017

Filesize: 1.22 MB

0229 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0229 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0229 Одлука о обустави отвореног поступка (09.11.2017.)

Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0835/2017 Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0835/2017

Filesize: 2.48 MB

0835 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0835 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0835 Додатне информације или појашњења (05.10.2017.)

0835 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.10.2017.)

0835 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.10.2017.)

0835 Додатне информације или појашњења бр.4. (13.10.2017.)

0835 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.10.2017.)

Набавка опреме за мониторинг животне средине- масени спектрометар 4000/0436/2017 Набавка опреме за мониторинг животне средине- масени спектрометар 4000/0436/2017

Filesize: 2.98 MB

0436 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0436 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0436 Прва измена конкурсне докуметације (04.10.2017.)

0436 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.10.2017.)

0436 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.10.2017.)

0436 Одлука о додели уговора (01.11.2017.)

Набавка мобилне лабораторије за мерење квалитета ваздуха 4000/0882/2017 Набавка мобилне лабораторије за мерење квалитета ваздуха 4000/0882/2017

Filesize: 2.41 MB

0882 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0882 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0882 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.10.2017.)

0882 Одлука о додели уговора (01.11.2017.)

Јогурт 4000/0095/2017 Јогурт 4000/0095/2017

Filesize: 1.46 MB

0095 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0095 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0095 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017

Filesize: 1.32 MB

0532 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0532 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 166