JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0935/201 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0935/201

Filesize: 2.05 MB

0935 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0935 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

0935 Одлука о додели уговора (01.08.2017.)

0935 Обавештење о закљученом уговору (14.08.2017.)

Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0473/2017 Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0473/2017

Filesize: 2.19 MB

0473 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0473 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

0473 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

0473 Обавештење о закљученом уговору (15.08.2017.)

Ангажовање стручног надзора на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 40 Ангажовање стручног надзора на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 40

Filesize: 3.12 MB

1051 Конкурсна документација (06.06.2017.)

1051 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

1051 Прва измена конкурсне документације (30.06.2017.)

1051 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.06.2017.)

1051 Одлука о додели уговора (31.07.2017.)

1051 Обавештење о закљученом уговору (25.08.2017.)

Лак и профилисана жица 4000/0269/2017 Лак и профилисана жица 4000/0269/2017

Filesize: 4.28 MB

0269 Конкурсна документација (05.06.2017.)

0269 Позив за подношење понуде (05.06.2017.)

0269 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0269 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

0269 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (05.09.2017.)

0269 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (05.09.2017.)

0269 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (05.09.2017.)

0269 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (07.09.2017.)

Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0256/2017 Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0256/2017

Filesize: 4.09 MB

0256 Конкурсна документација (05.06.2017.)

0256 Позив за подношење понуде (05.06.2017.)

0256 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

0256 Одлука о обустави отвореног поступка (20.07.2017.)

0256 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.08.2017.)

0256 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (06.09.2017.)

0256 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (07.09.2017.)

Индустријски интерфони 4000/0291/2017 Индустријски интерфони 4000/0291/2017

Filesize: 1.95 MB

0291 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0291 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0291 Одлука о додели уговора (19.07.2017.)

0291 Обавештење о закљученом уговору (03.08.2017.)

Набавка електро опреме за трасе транспортера Б-2000 4000/0341/2017 Набавка електро опреме за трасе транспортера Б-2000 4000/0341/2017

Filesize: 6.83 MB

0341 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0341 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0341 Прва измена конкурсне документације (19.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.06.2017.)

0341 Друга измена конкурсне документације (21.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.3. (21.06.2017.)

0341 Трећа измена конкурсне документације (30.06.2017.)

0341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.4. (30.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.5. (03.07.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.6. (10.07.2017.)

0341 Одлука о додели уговора (09.08.2017.)

0341 Обавештење о закљученом уговору (12.09.2017.)

Опрема за ТК систем Колубаре 4000/0076/2017 Опрема за ТК систем Колубаре 4000/0076/2017

Filesize: 3.34 MB

0076 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0076 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0076 Прва измена конкурсне документације (21.06.2017.)

0076 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0076 Одлука о додели уговора (24.07.2017.)

0076 Обавештење о закљученом уговору (24.08.2017.)

Радне станице 4000/0905/2017 Радне станице 4000/0905/2017

Filesize: 2.36 MB

0905 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0905 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0905 Одлука о додели уговора (18.07.2017.)

0905 Обавештење о закљученом уговору (16.08.2017.)

Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме

Filesize: 258.81 kB

Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора

Filesize: 242.44 kB

Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника

Filesize: 243.57 kB

Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора

Filesize: 259.72 kB

Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила

Filesize: 260.14 kB

Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила

Filesize: 243.83 kB

Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR" Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR"

Filesize: 259.5 kB

Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI" Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI"

Filesize: 243.61 kB

Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sp Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sp

Filesize: 264.8 kB

Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sprinter", "Atego" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Запад Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Запад

Filesize: 250.19 kB

Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона  Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона

Filesize: 262.17 kB

Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/43-17 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила Е.04.04-248297/43-17 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила

Filesize: 247.92 kB

Е.04.04-248297/43-17 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/44-17 Стаклорезачки радови на објектима и опреми Е.04.04-248297/44-17 Стаклорезачки радови на објектима и опреми

Filesize: 243.69 kB

Е.04.04-248297/44-17 Стаклорезачки радови на објектима и опреми (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/45-17 Услуге сталног представника на пословима испитивања без разарања Е.04.04-248297/45-17 Услуге сталног представника на пословима испитивања без разарања

Filesize: 249.97 kB

Е.04.04-248297/45-17 Услуге сталног представника на пословима испитивања без разарања (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/46-17 Услуга нитрирања Е.04.04-248297/46-17 Услуга нитрирања

Filesize: 241.5 kB

Е.04.04-248297/46-17 Услуга нитрирања (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/47-17 Израда бетонских шахти Е.04.04-248297/47-17 Израда бетонских шахти

Filesize: 243.36 kB

Е.04.04-248297/47-17 Израда бетонских шахти (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/48-17 Уградња стакла на машинама и возилима Е.04.04-248297/48-17 Уградња стакла на машинама и возилима

Filesize: 269.21 kB

Е.04.04-248297/48-17 Уградња стакла на машинама и возилима (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/49-17 Хидролошке услуге-хидрогеолошко осматрање бране "Паљуви-Виш" Е.04.04-248297/49-17 Хидролошке услуге-хидрогеолошко осматрање бране "Паљуви-Виш"

Filesize: 247.16 kB

Е.04.04-248297/49-17 Хидролошке услуге-хидрогеолошко осматрање бране "Паљуви-Виш" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/50-17 Поправка и сервисирање аутодизалица  Е.04.04-248297/50-17 Поправка и сервисирање аутодизалица

Filesize: 261.36 kB

Е.04.04-248297/50-17 Поправка и сервисирање аутодизалица (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/51-17 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара у хидрауличних пумпи Е.04.04-248297/51-17 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара у хидрауличних пумпи

Filesize: 263.26 kB

Е.04.04-248297/51-17 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара у хидрауличних пумпи (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/52-17 Поправка и сервисирање дизел мотора "CUMMINS" и агрегата мотора Е.04.04-248297/52-17 Поправка и сервисирање дизел мотора "CUMMINS" и агрегата мотора

Filesize: 248.21 kB

Е.04.04-248297/52-17 Поправка и сервисирање дизел мотора "CUMMINS" и агрегата мотора (19.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 159