JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017  други део Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017 други део

Filesize: 5.74 MB

1095 Шеста измена конкурсне документације први део (01.03.2018.)

1095 Шеста измена конкурсне документације други део (01.03.2018.)

1095 Шеста измена конкурсне документације трећи део (01.03.2018.)

1095 Седма измена конкурсне документације (01.03.2018.)

1095 Одлука о обустави отвореног поступка (18.05.2018.)

1095 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (01.06.2018.)

Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - други део Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - други део

Filesize: 15.4 MB

0251 Прва измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.02.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.03.2018.)

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената 04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената

Filesize: 1.16 MB

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања (22.02.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017  други део Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017 други део

Filesize: 4.83 MB

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (20.02.2018.)

Силиконски гитови и спрејеви 4000/0238/2017 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0238/2017

Filesize: 11 MB

0238 Конкурсна документација (20.02.2018.)

0238 Позив за подношење понуде (20.02.2018.)

0238 Прва измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0238 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0238 Друга измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0238 Додатне информације или појашњења (05.03.2018.)

0238 Трећа измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0238 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.03.2018.)

0238 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0238 Четврта измена конкурсне докумнетације (26.03.2018.)

0238 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.03.2018.)

0238 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0238 Пета измена конкурсне документације (27.03.2018.)

0238 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.03.2018.)

0238 Додатне информације или појашњења (27.03.2018.)

0238 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (01.06.2018.)

0238 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (01.06.2018.)

E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала

Filesize: 847.49 kB

E-04.02-846281-18 Јавни позив за продају половног градјевинског материјала демонтираног са експроприсаних објеката

Сервис сауне и парног купатила 4000/0805/2017 Сервис сауне и парног купатила 4000/0805/2017

Filesize: 1.52 MB

0805 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0805 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0805 Одлука о обустави поступка (20.04.2018.)

0805 Обавештење о обустави поступка (20.04.2018.)

Баждарење УТ уређаја 4000/0513/2017 Баждарење УТ уређаја 4000/0513/2017

Filesize: 1.89 MB

0513 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0513 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0513 Одлука о обустави у отвореном поступку (26.04.2018.)

0513 Обавештење о обустави у отвореном поступку (08.05.2018.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532-1/2017 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532-1/2017

Filesize: 2.61 MB

0532-1 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0532-1 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0532-1 Одлука о додели уговора за партије 1,2,3,4,5 (24.04.2018.)

Анализа квалитета воде за пиће 4000/0667/2017 Анализа квалитета воде за пиће 4000/0667/2017

Filesize: 1.72 MB

0667 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0667 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0667 Одлука о обустави у отвореном поступку (09.05.2018.)

0667 Обавештење о обустави у отвореном поступку (23.05.2018.)

Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2/2017 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2/2017

Filesize: 1.43 MB

0789/2 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0789/2 Обавештење о покретању преговарачког поступка (19.02.2018.)

0789/2 Одлука о обустави преговарачког поступка (19.04.2018.)

0789/2 Обавештење о обустави поступка партија 2 (25.04.2018.)

Биро опрема и потрошни материјал 4000/0292/2017 Биро опрема и потрошни материјал 4000/0292/2017

Filesize: 9.21 MB

0292 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0292 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0292 Прва измена кнкурсне документације (23.02.2018.)

0292 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

0292 Друга измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0292 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (16.03.2018.)

0292 Додатне информације или појашњења (16.03.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 1 (01.06.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 2 (01.06.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 3 (01.06.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 4 (01.06.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 5 (01.06.2018.)

0292 Одлука о додели уговора партија 6 (01.06.2018.)

Светиљке и делови за светиљке 4000/0276-1/2017 Светиљке и делови за светиљке 4000/0276-1/2017

Filesize: 13.35 MB

0276-1 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0276-1 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0276-1 Прва измена конкурсне докумнетације (21.02.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.02.2018.)

0276-1 Друга измена конкурсне документације (02.03.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.03.2018.)

0276-1 Трећа измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0276-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења бр.3. (20.03.2018.)

0276-1 Четврта измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0276-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.03.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења бр.4. (26.03.2018.)

0276-1 Додатне информације или појашњења бр.5. (02.04.2018.)

0276-1 Одлука о додели уговора за партију 1 (01.06.2018.)

0276-1 Одлука о додели уговора за партију 2 (01.06.2018.)

0276-1 Одлука о додели уговора за партију 3 (01.06.2018.)

0276-1 Одлука о додели уговора за партију 4 (01.06.2018.)

0276-1 Одлука о додели уговора за партију 5 (01.06.2018.)

Ревизија електро опреме на линији за површинску заштиту ГОСТОЛ 4000/0674/2017 Ревизија електро опреме на линији за површинску заштиту ГОСТОЛ 4000/0674/2017

Filesize: 1.01 MB

0674 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0674 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

Опрема топлотне подстанице 4000/0410/2017 Опрема топлотне подстанице 4000/0410/2017

Filesize: 4.61 MB

0410 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0410 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0410 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0410 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0410 Додатне информације или појашњења (16.03.2018.)

0410 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0410 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

Пумпе и делови 4000/0316/2017 Пумпе и делови 4000/0316/2017

Filesize: 5.26 MB

0316 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0316 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0316 Додатне информације или појашњења (05.03.2018.)

0316 Прва измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0316 Додатне информације или појашњења (16.03.2018.)

0316 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0316 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 1 (24.05.2018.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 2 (24.05.2018.)

Сервис машина за прање и сушење веша 4000/0131/2017 Сервис машина за прање и сушење веша 4000/0131/2017

Filesize: 1.91 MB

0131 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0131 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0131 Одлука о додели уговора (26.03.2018.)

0131 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

Сервис уређаја за детекцију хлора 2 ком. 4000/0816/2017 Сервис уређаја за детекцију хлора 2 ком. 4000/0816/2017

Filesize: 2.13 MB

0816 Конкурсна документација (19.02.2018.)

0816 Позив за подношење понуде (19.02.2018.)

0816 Одлука о додели уговора (26.03.2018.)

0816 Обавештење о закљученом уговору (18.05.2018.)

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута  4000/1034/1/2017 Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута 4000/1034/1/2017

Filesize: 2.02 MB

1034/1 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1034/1 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Лабораторијска испитивања на извођењу радова на изградњи пута Барошевац-Медошевац-Вреоци (бивши Р-201) 4000/1034/1/2017

1034/1 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

1034/1 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017

Filesize: 1.84 MB

0933/1 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0933/1 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација - Одржавање термотехничких инсталација 4000/0933/1/2017

0933/1 Одлука о обустави отвореног поступка (13.03.2018.)

0933/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.03.2018.)

Боксови за одлагање секундарних сировина 4000/1164/2017 Боксови за одлагање секундарних сировина 4000/1164/2017

Filesize: 2.17 MB

1164 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1164 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

1164 Одлука о додели уговора за отворени поступак (17.04.2018.)

1164 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2018.)

„Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017 „Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017

Filesize: 1023.35 kB

1032 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1032 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

1032 Одлука о додели уговора (04.04.2018.)

1032 Обавештење о закљученом уговору (30.04.2018.)

Теретно возило 4х4 (Isuzu) 4000/0350/2017 Теретно возило 4х4 (Isuzu) 4000/0350/2017

Filesize: 1.93 MB

0350 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0350 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

0350 Одлука о додели уговора (26.03.2018.)

0350 Обавештење о закљученом уговору (13.04.2018.)

Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0033/2017 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0033/2017

Filesize: 1.8 MB

0033 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0033 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

0033 Одлука о обустави у поступку јавне набавке мале вредности (05.03.2018.)

0033 Обавештење о обустави у поступку ЈН мале вредности (19.03.2018.)

Санација жичане ограде на тениским теренима 4000/0178/2017 Санација жичане ограде на тениским теренима 4000/0178/2017

Filesize: 3.17 MB

0178 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0178 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

0178 Прва измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0178 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

0178 Одлука о додели уговора (13.04.2018.)

Сервисирање и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0136/2017 Сервисирање и поправка УПС уређаја и батеријских напајања 4000/0136/2017

Filesize: 2.45 MB

0136 Конкурсна документација (14.02.2018.)

0136 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

0136 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

0136 Обавештење о закљученом уговору (28.05.2018.)

Опрема за интеграцију система IP телефоније у огранку РБК 4000/1179/2017 Опрема за интеграцију система IP телефоније у огранку РБК 4000/1179/2017

Filesize: 5.61 MB

1179 Конкурсна документација (13.02.2018.)

1179 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

1179 Прва измена конкурсне документације (01.03.2018.)

1179 Одлука о додели уговора партија 1 (16.05.2018.)

1179 Одлука о додели уговора партија 3 (16.05.2018.)

1179 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (16.05.2018.)

1179 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (01.06.2018.)

1179 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (01.06.2018.)

Челични цевни лукови и прирубнице-Предизоловане цеви 4000/0328/2/2017 Челични цевни лукови и прирубнице-Предизоловане цеви 4000/0328/2/2017

Filesize: 1.77 MB

0328/2 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0328/2 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

0328/2 Одлука о додели уговора преговарачки поступак (23.03.2018.)

0328/2 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2018.)

Унапређење ИС Колубара 4000/0070/1/2017 Унапређење ИС Колубара 4000/0070/1/2017

Filesize: 2.52 MB

0070/1 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0070/1 Одлука о додели уговора партија 1 (13.02.2018.)

0070/1 Одлука о обустави у преговарачком поступку партија 2 (13.02.2018.)

0070/1 Обавештење о обустави у преговарачком поступку 2 (19.02.2018.)

0070/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (07.03.2018.)

Радови на замени столарије у ниском приземљу 4000/0156/2017 Радови на замени столарије у ниском приземљу 4000/0156/2017

Filesize: 3.07 MB

0156 Конкурсна документација (13.02.2018.)

0156 Позив за подношење понуде (13.02.2018.)

0156 Одлука о додели уговора (13.04.2018.)

0156 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 183