JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Услуга изолације цевовода пијаће воде и грејања   4000/0462/2017 Услуга изолације цевовода пијаће воде и грејања 4000/0462/2017

Filesize: 1.71 MB

0462 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0462 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0462 Одлука о додели уговора (13.02.2018.)

Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/1/2017 Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/1/2017

Filesize: 1.9 MB

0952/1 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0952/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.11.2017.)

0952/1 Одлука о додели уговора (27.12.2017.)

0952/1 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2018.)

Баждарење мерно-контролног алата 4000/0956/2017 Баждарење мерно-контролног алата 4000/0956/2017

Filesize: 1.63 MB

0956 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0956 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0956 Одлука о обустави у отвореном поступку (09.01.2018.)

0956 Обавештење о обустави у отвореном поступку (25.01.2018.)

Meрни уређај за испитну станицу 4000/0263/2017 Meрни уређај за испитну станицу 4000/0263/2017

Filesize: 1.79 MB

0263 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0263 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0263 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0263 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.02.2018.)

Одржавање и поправка исправљача и инвертора у трафостаницама 4000/0481/2017 Одржавање и поправка исправљача и инвертора у трафостаницама 4000/0481/2017

Filesize: 1.86 MB

0481 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0481 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0481 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0481 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2018.)

Курс за припрему и полагање стручног испита из области заштите од пожара  4000/0014/2017 Курс за припрему и полагање стручног испита из области заштите од пожара 4000/0014/2017

Filesize: 1.76 MB

0014 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0014 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0014 Одлука о обустави поступка (18.12.2017.)

0014 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (21.12.2017.)

Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1073/2017 Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1073/2017

Filesize: 1.7 MB

1073 Конкурсна документација (23.11.2017.)

1073 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

1073 Одлука о обустави отвореног поступка (09.01.2018.)

1073 Обавештење о обустави отвореног поступка (12.01.2018.)

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0967/2017 Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0967/2017

Filesize: 3.77 MB

0967 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0967 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0967 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2017.)

0967 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0967 Додатне инфорације или појашњења (19.12.2017.)

0967 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0225/2017 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0225/2017

Filesize: 2.22 MB

0225 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0225 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0225 Одлука о обустави отвореног поступка (01.02.2018.)

0225 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625Y 4000/0981/2017 Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625Y 4000/0981/2017

Filesize: 3.05 MB

0981 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0981 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0981 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0981 Додатне информације или појашњења (13.12.2017.)

0981 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

Сервис машине за обележавање терена 4000/Сервис машине за обележавање терена 4000/0802/2017 /2017 Сервис машине за обележавање терена 4000/Сервис машине за обележавање терена 4000/0802/2017 /2017

Filesize: 1.54 MB

0802 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0802 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0802 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака 4000/1140/2017 Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака 4000/1140/2017

Filesize: 2.39 MB

1140 Конкурсна документација (22.11.2017.)

1140 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака на алатним машинама и сервисирање хидродинамичких спојница 4000/1140/2017

1140 Одлука о обустави за партију 2 (01.02.2018.)

1140 Одлука о додели уговора за партију 1 (01.02.2018.)

Сервис машина за чишћење и усисавање паркета, 2 ком 4000/0130/2017 Сервис машина за чишћење и усисавање паркета, 2 ком 4000/0130/2017

Filesize: 2.53 MB

0130 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0130 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0130 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0130 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0130 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Сервис постројења за базен 4000/0793/2017 Сервис постројења за базен 4000/0793/2017

Filesize: 2.02 MB

0793 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0793 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис постројења за базен, пречишћавање воде, базенска техника, пумпе, вентили, хлоринатори, отворени и затворени базен 4000/0793/2017

0793 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

0793 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2018.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта,  дозволе и сагласности  4000/1043/1/2017 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности 4000/1043/1/2017

Filesize: 2.34 MB

1043-1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1043-1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

1043-1 Одлука о обустави поступка (09.01.2018.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017

Filesize: 1.88 MB

1066/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1066/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

1066/1 Одлука о обустави поступка (08.01.2018.)

1066/1 Обавештење о обустави (24.01.2018.)

Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017 Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017

Filesize: 1.35 MB

0041 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0041 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0041 Одлука о обустави јавне набавке мале вредности (18.12.2017.)

0041 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (20.12.2017.)

Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017

Filesize: 3.61 MB

0623 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0623 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0623 Одлука о обустави отвореног поступка 1,2, и 3 (27.12.2017.)

0623 Одлука о додели уговора партија 4 (27.12.2017.)

0623 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (28.12.2017.)

0623 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (28.12.2017.)

0623 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (28.12.2017.)

0623 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2018.)

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017 Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017

Filesize: 1.74 MB

0972/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0972/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике), једносмерног и двосмерног дејства на машинама за обраду хладном деформацијом и алатним машинама 4000/0972/1/2017

0972/1 Одлука о обустави отвореног поступка (11.01.2018.)

0972/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (24.01.2018.)

Вага за мерење отпада 4000/0441/2017 Вага за мерење отпада 4000/0441/2017

Filesize: 4.64 MB

0441 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0441 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (05.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (08.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (15.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0441 Одлука о додели уговора (19.02.2018.)

Брусни материјал 4000/0420/2017 Брусни материјал 4000/0420/2017

Filesize: 6.42 MB

0420 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0420 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0420 Друга измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0420 Трећа измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0420 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2017.)

0420 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017 Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017

Filesize: 1.49 MB

0818 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0818 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0818 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

Хидраулични момент кључ са опремом  4000/1156/2017  Хидраулични момент кључ са опремом 4000/1156/2017

Filesize: 4.49 MB

1156 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1156 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Хидраулични момент кључ са опремом и Хидраулични момент кључ М24-М42 (наставци и црева) и Хидраулични момент кључ М16-М42 (наставци и црева)  4000/1156/2017

1156 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

1156 Додатне информације или појашњења (13.12.2017.)

1156 Друга измена конкурсне документације (18.12.2017.)

1156 Додатне информације или појашњења (18.12.2017.)

1156 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

Батерије 4000/0280/2017  Батерије 4000/0280/2017

Filesize: 15.98 MB

0280 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0280 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0280 Прва измена конкурсне документације (23.11.2017.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.11.2017.)

0280 Друга измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.11.2017.)

0280 Трећа измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.3. (18.12.2017.)

0280 Четврта измена конкурсне документације (03.01.2018.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.4. (03.01.2018.)

0280 Пета измена конкурсне документације (11.01.2018.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.01.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.5. (11.01.2018.)

Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017 Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017

Filesize: 10.53 MB

0285 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0285 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0285 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.11.2017.)

0285 Друга измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.2. (29.11.2017.)

0285 Трећа измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.3. (01.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.12.2017.)

0285 Четврта измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.6. (18.12.2017.)

0285 Пета измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.7. (19.12.2017.)

0285 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.8. (20.12.2017.)

 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 1.46 MB

04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтираног са експрописаних објаката (са продуженим трајањем) (21.11.2017.)

Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017 Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017

Filesize: 1.58 MB

0920 Конкурсна анализа (20.11.2017.)

0920 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0920 Одлука о обустави отвореног поступка (18.12.2017.)

0920 Обавештење о обустави отвореног поступка (26.12.2017.)

Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017

Filesize: 3.96 MB

0453 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0453 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0453 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (20.12.2017.)

0453 Одлука о додели уговора партија 1 (20.12.2017.)

0453 Обавештење о обустави отвореног поступка (25.12.2017.)

0453 Обавештење о закљученом уовору (20.01.2018.)

Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017

Filesize: 1.46 MB

1134 Конкурсна документација (20.11.2017.)

1134 Позив за подношење понуда (20.11.2017.)

1134 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

Израда недостајуће пројектне документације  за  II фазу Дробилане 4000/0681/2017 Израда недостајуће пројектне документације за II фазу Дробилане 4000/0681/2017

Filesize: 5.65 MB

0681 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0681 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0681 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0681 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

0681 Друга измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0681 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.12.2017.)

0681 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0681 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 175