JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка телефонске централе и припадајуће опреме  4000/0075/2017 Набавка телефонске централе и припадајуће опреме 4000/0075/2017

Filesize: 4.53 MB

0075 Конкурсна документација (15.01.2018.)

0075 Позив за подношење понуде (15.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка телефонске централе и припадајуће опреме, са монтажом, пуштањем у рад, обуком корисника и израдом техничке документације  4000/0075/2017

0075 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0075 Прва измена конкурсне документације (25.01.2018.)

0075 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.01.2018.)

0075 Одлука о додели уговора (05.03.2018.)

0075 Обавештење о закљученом уговору (28.03.2018.)

Генерални ремонт универзалног струга РАС 22 (серијска) 4000/0647/2017 Генерални ремонт универзалног струга РАС 22 (серијска) 4000/0647/2017

Filesize: 1.89 MB

0647 Конкурсна документација (12.01.2018.)

0647 Позив за подношење понуде (12.01.2018.)

0647 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0647 Одлука о додели уговора (05.03.2018.)

Молерско фарбарски радови и израда фасаде 4000/0714/2017 Молерско фарбарски радови и израда фасаде 4000/0714/2017

Filesize: 5.89 MB

0714 Конкурсна документација (12.01.2018.)

0714 Позив за подношење понуде (12.01.2018.)

0714 Прва измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0714 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0714 Друга измена конкурсне документације (30.01.2018.)

0714 Додатне инфомације или појашњења (30.01.2018.)

0714 Трећа измена конкурсне документације (02.02.2018.)

0714 Додатне информације или појашњења (02.02.2018.)

0714 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

0714 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.03.2018.)

0714 Обавештење о закљученом уговору (05.04.2018.)

Услуга ремонта  фрикционих елемената и уређаја за кочење 4000/0924/2/2017 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење 4000/0924/2/2017

Filesize: 1.05 MB

0924/2 Одлука о додели уговора (12.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга ремонта  фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела-Ремонт уређаја за кочење 4000/0924/2/2017

0924/2 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2018.)

Резервни делови и потрошни материјал за информатику 4000/0779/2017  Резервни делови и потрошни материјал за информатику 4000/0779/2017

Filesize: 9.25 MB

0779 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0779 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.1. (24.01.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.2. (26.01.2018.)

0779 Прва измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.3. (29.01.2018.)

0779 Друга измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (05.02.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.02.2018.)

0779 Трећа измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.5. (06.02.2018.)

0779 Четврта измена конкурсне документације (19.02.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.02.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.6. (19.02.2018.)

0779 Пета измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.7. (27.02.2018.)

0779 Шеста измена конкурсне документације (02.03.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (02.03.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.8. (02.03.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.03.2018.)

0779 Седма измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0779 Осма измена конкурсне документације (21.03.208.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.03.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.9. (26.03.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.10. (26.03.2018.)

0779 Девета измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0779 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (28.03.2018.)

0779 Додатне информације или појашњења бр.11. (28.03.2018.)

0779 Одлука о додели уговора (19.04.2018.)

Набавка недостајуће електро и хидромашинске опреме на постојећим бунарима 4000/0309/2017 Набавка недостајуће електро и хидромашинске опреме на постојећим бунарима 4000/0309/2017

Filesize: 10.47 MB

0309 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0309 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

0309 Прва измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења 1 (29.01.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења 2 (29.01.2018.)

0309 Друга измена конкурсне документације (02.02.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења 3 (02.02.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења 4 (02.02.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења 5 (05.02.2018.)

0309 Трећа измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0309 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.02.2018.)

0309 Додатне информације или појашњења (19.02.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" 4000/0542/2017 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" 4000/0542/2017

Filesize: 2.16 MB

0542 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0542 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

0542 Одлука о додели уговора (14.02.2018.)

0542 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2018.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила Метал 4000/0368-4/2017 Резервни делови за теренска возила-теретна возила Метал 4000/0368-4/2017

Filesize: 6.71 MB

0368-4 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0368-4 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0368-4 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0368-4 Прва измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0368-4 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0368-4 Одлука о закључењу оквирног поступка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 (13.04.2018.)

0368-4 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (13.04.2018.)

Услуге испитивања материјала са разарањем 4000/0602/2017 Услуге испитивања материјала са разарањем 4000/0602/2017

Filesize: 2.15 MB

0602 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0602 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0602 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (05.03.2018.)

0602 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2018.)

Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/1/2017 Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/1/2017

Filesize: 1.77 MB

0039/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0039/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0039/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0039/1 Обавештење о закљученом уговору (02.03.2018.)

Периодични преглед машина и опреме у погону 4000/0605/2017  Периодични преглед машина и опреме у погону 4000/0605/2017

Filesize: 916.38 kB

0605 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0605 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Материјал за кречење 4000/0112/2017 Материјал за кречење 4000/0112/2017

Filesize: 3.41 MB

0112 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0112 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0112 Прва измена конкурсне документације (25.01.2018.)

0112 Додатне информације или појашњења (25.01.2018.)

0112 Друга измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0112 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.02.208.)

0112 Додатне информације или појашњења (06.02.2018.)

0112 Друга измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0112 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2018.)

0112 Додатне информације или појашњења (06.02.2018.)

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ЦЕВИ 4000/0284/2017 ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ЦЕВИ 4000/0284/2017

Filesize: 2.95 MB

0284 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0284 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0284 Прва измена конкурсне документације (15.01.2018.)

0284 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

0284 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0284 Одлука о обустави отвореног поступка (19.03.2018.)

0284 Одлука о обустави поступка јавне набавке (19.04.2018.)

Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система 4000/0312/2017 Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система 4000/0312/2017

Filesize: 7.71 MB

0312 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0312 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0312 Прва измена конкурсне документације (01.17.2018.)

0312 Додатне информације или појашњења (01.17.2018.)

0312 Друга измена конкурсне документације (01.19.2018.)

0312 Додатне информације или појашњења (01.19.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система „Сува сепарација" и експлоатационих бунара 4000/0312/2017

0312 Друга измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0312 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0312 Трећа измена конкурсне документације (25.01.2018.)

0312 Додатне информације или појашњења (25.01.2018.)

0312 Четврта измена конкурсне документације (02.02.2018.)

0312 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.02.2018.)

0312 Додатне информације или појашњења (02.02.2018.)

0312 Одлука о додели уговора партије 1 и 6 (04.04.2018.)

0312 Одлука о обустави отвореног поступка 2, 3, 4 i 5 (04.04.2018.)

Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0530-1/2017 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0530-1/2017

Filesize: 3.12 MB

0530-1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0530-1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0530-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партије 1 и 2

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/1129/2017 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/1129/2017

Filesize: 1.64 MB

1129 Конкурсна документација (10.01.2018.)

1129 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

1129 Одлука о додели уговора отворени поступак (13.04.2018.)

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0925/1/2017 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0925/1/2017

Filesize: 1.72 MB

0925/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0925/1 Позив за подношење понуда (10.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила - Услуга пререгистрације и атестирања возила 4000/0925/1/2017

0925/1 Одлука о обустави отвореног поступка (01.02.2018.)

0925/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.02.2018.)

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/1027/2017  Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/1027/2017

Filesize: 2 MB

1027 Конкурсна документација (10.01.2018.)

1027 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 фабр. бр. 020 (уређај за детекцију цурења гасова) 4000/1027/2017

1027 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (22.02.2018.)

1027 Обавештење о закљученом уговору (20.04.2018.)

Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/1/2017 Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/1/2017

Filesize: 3.54 MB

0916/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0916/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0916/1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (21.03.2018.)

0916/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.04.2018.)

Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0495/2017 Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0495/2017

Filesize: 2.31 MB

0495 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0495 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0495 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0495 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2018.)

Сервис и поправка видео надзора и опреме 4000/0002/2017 Сервис и поправка видео надзора и опреме 4000/0002/2017

Filesize: 12.36 MB

0002 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0002 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0002 Прва измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0002 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0002 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0002 Одлука о додели уговора (19.02.2018.)

0002 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2018.)

Обука возача за превоз опасних материја 4000/0031/1/2017 Обука возача за превоз опасних материја 4000/0031/1/2017

Filesize: 5.32 MB

0031/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0031/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0031/1 Прва измена конкурсне документације (15.01.2018.)

0031/1 Обавештење о продужењу рока за подошење понуда (15.01.2018.)

0031/1 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

0031/1 Друга измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0031/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0031/1 Одлука о додели уговора (21.02.2018.)

0031/1 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2018.)

Сервис семафора 4000/0800/1/2017 Сервис семафора 4000/0800/1/2017

Filesize: 1.48 MB

0800/1 Конкурсна документација (09.01.2018.)

0800/1 Позив за подношење понуде (09.01.2018.)

0800/1 Одлука о додели уговора (22.02.2018.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB“   4000/0970/1/2017 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB“ 4000/0970/1/2017

Filesize: 3.59 MB

0970/1 Конкурсна документација (04.01.2018.)

0970/1 Позив за подношење понуде (04.01.2018.)

0970/1 Одлука о обустави поступка партија 1 (01.02.2018.)

0970/1 Одлука о обустави поступка партија 2 (01.02.2018.)

0970/1 Обавештење о обустави отвореног поступка ЈН партија 1 (27.02.2018.)

0970/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (16.03.2018.)

Техничка контрола допунског рударског пројекта 4000/0777/2016 Техничка контрола допунског рударског пројекта 4000/0777/2016

Filesize: 7.4 MB

0777 Конкурсна документација (03.01.2017.)

0777 Позив за подношење понуде (03.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола допунског рударског пројекта – замена железничког транспорта ровног угља  од РЈ „Сува сепарација“до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспортерима 4000/0777/2016

0777 Прва измена конкурсне документације (25.01.2018.)

0777 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.01.2018.)

0777 Додатне информације или појашњења 3 (25.01.2018.)

0777 Додатне информације или појашњења 4 (25.01.2018.)

0777 Друга измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0777 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2018.)

0777 Додатне информације или појашњења (29.01.2018.)

0777 Трећа измена конкурсне документације (02.02.2018.)

0777 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.02.2018.)

0777 Додатне информације или појашњења (02.02.2018.)

0777 Одлука о обустави поступка (13.03.2018.)

0777 Обавештење о обустави ЈН у отвореном поступку (16.03.2018.)

КОКС 4000/0031/2017  КОКС 4000/0031/2017

Filesize: 1.67 MB

0031 Конкурсна документација (28.12.2017.)

0031 Позив за подношење понуде (28.12.2017.)

0031 Одлука о обустави поступка мале вредности (19.03.2018.)

0031 Обавештење о обустави поступка мале вредности (26.03.2018.)

Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017 Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017

Filesize: 12.14 MB

1095 Конкурсна документација (28.12.2017.)

1095 Позив за подношење понуда (28.12.2017.)

1095 Позив за подношење понуда на енглеском (28.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење радова на регулацији реке Пештан - I фаза и Израдња пута Барошевац - Медошевац - Вреоци (бивши Р-201) 4000/1095/2017

1095 Додатне информације или појашњења 1 (03.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 2 (03.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 3 (11.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 4 (22.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 5 (24.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 6 (29.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 7 (29.01.2018.)

1095 Прва измена конкурсне документације (29.01.2018.)

1095 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 8 (30.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 9 (30.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 10 (30.01.2018.)

1095 Друга измена конкурсне документације (31.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 11 (31.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 12 (01.02.2018.)

1095 Трећа измена конкурсне документације (12.02.2018.)

1095 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.02.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења (12.02.2018.)

1095 Четврта измена конкурсне документације (13.02.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења (20.02.2018.)

1095 Пета измена конкурсне документације (27.02.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

1095 Шеста измена конкурсне документације (27.02.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

1095 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016 Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016

Filesize: 13.48 MB

0688 Конкурсна документација (28.12.2017.)

0688 Позив за подношење понуде (28.12.2017.)

0688 Позив за подношење понуде на енглеском (28.12.2017.)

0688 Додатне информације или појашњења (29.12.2017.)

0688 Додатне информације или појашњења (10.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (26.01.2018.)

0688 Прва измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0688 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 1 (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 2 (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 3 (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 4 (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 5 (29.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 6 (29.01.2018.)

0688 Друга измена конкурсне документације (31.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 7 (31.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 8 (31.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 9 (01.02.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења 10 (01.02.2018.)

0688 Трећа измена конкурсне документације (02.02.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (02.02.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

0688 Четврта измена конккурсне документације (12.02.2018.)

0688 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.02.2018.)

0688 Додатне информације или појашењења (12.02.2018.)

0688 Додатне информације или појашењења (21.02.2018.)

0688 Пета измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0688 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

Канцеларијски материјал, прибор, тонери и папир-пројектне мапе и фасцикле ЈНО/1000/0007/2017 Канцеларијски материјал, прибор, тонери и папир-пројектне мапе и фасцикле ЈНО/1000/0007/2017

Filesize: 3.43 MB

0007 Конкурсна документација (28.12.2017.)

0007 Позив за подношење понуде (28.12.2017.)

0007 Прва измена конкурсне документације (09.01.2018.)

0007 Додатне информације или појашњења (09.01.2018.)

0007 Друга измена конкурсне документације (15.01.2018.)

0007 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

0007 Одлука о додели уговора (01.03.2018.)

ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА КОЛУБАРА 4000/0120/2017 ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА КОЛУБАРА 4000/0120/2017

Filesize: 2.29 MB

0120 Конкурсна документација (27.12.2017.)

0120 Позив за подношење понуде (27.12.2017.)

0120 Одлука о додели уговора партија 1 (11.04.2018.)

0120 Одлука о додели уговора партија 2 (11.04.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 180