JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Е.04.04-248297/53-17 Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду и пену и на цистернам Е.04.04-248297/53-17 Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду и пену и на цистернам

Filesize: 254.03 kB

Е.04.04-248297/53-17 Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду и пену и на цистернама за бензинске и дизел деривате (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/54-17 Услуге вештачења у поступку експропријације Е.04.04-248297/54-17 Услуге вештачења у поступку експропријације

Filesize: 241.65 kB

Е.04.04-248297/54-17 Услуге вештачења у поступку експропријације (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/55-17 Регенерација гумених трака са челичним ужадима Е.04.04-248297/55-17 Регенерација гумених трака са челичним ужадима

Filesize: 245.8 kB

Е.04.04-248297/55-17 Регенерација гумених трака са челичним ужадима (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/56-17 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац Е.04.04-248297/56-17 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац

Filesize: 252.2 kB

Е.04.04-248297/56-17 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац (19.05.2017.)

E.04.04-248297/57-17 Сервисирање опреме за хлорисање водовод "Каленић" E.04.04-248297/57-17 Сервисирање опреме за хлорисање водовод "Каленић"

Filesize: 249.57 kB

E.04.04-248297/57-17 Сервисирање опреме за хлорисање водовод "Каленић" (19.05.2017.)

E.04.04-248297/58-17 Ремонт електропокретача и алтернатора E.04.04-248297/58-17 Ремонт електропокретача и алтернатора

Filesize: 265.17 kB

E.04.04-248297/58-17 Ремонт електропокретача и алтернатора (19.05.2017.)

E.04.04-248297/59-17 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела E.04.04-248297/59-17 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела

Filesize: 266.39 kB

E.04.04-248297/59-17 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/60-17 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање Е.04.04-248297/60-17 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање

Filesize: 267.47 kB

Е.04.04-248297/60-17 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/61-17 Сервис, поправка и баждарење вага Е.04.04-248297/61-17 Сервис, поправка и баждарење вага

Filesize: 246.83 kB

Е.04.04-248297/61-17 Сервис, поправка и баждарење вага (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/62-17 Сервисирање и поправка машина "NEW HOLAND" и "CASE" Е.04.04-248297/62-17 Сервисирање и поправка машина "NEW HOLAND" и "CASE"

Filesize: 265.29 kB

Е.04.04-248297/62-17 Сервисирање и поправка машина "NEW HOLAND" и "CASE" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/63-17 Услуга дубоког извлачења кућишта Е.04.04-248297/63-17 Услуга дубоког извлачења кућишта

Filesize: 260.93 kB

Е.04.04-248297/63-17 Услуга дубоког извлачења кућишта (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/64-17 Услуга индукционог каљења Е.04.04-248297/64-17 Услуга индукционог каљења

Filesize: 261.52 kB

Е.04.04-248297/64-17 Услуга индукционог каљења (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/65-17 Сервис и поправка интерфонских веза Е.04.04-248297/65-17 Сервис и поправка интерфонских веза

Filesize: 256.77 kB

Е.04.04-248297/65-17 Сервис и поправка интерфонских веза (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/66-17 Техничка контрола Пројеката примењених геолошких истраживања Е.04.04-248297/66-17 Техничка контрола Пројеката примењених геолошких истраживања

Filesize: 255.4 kB

Е.04.04-248297/66-17 Техничка контрола Пројеката примењених геолошких истраживања (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/67-17 Сервисирање електронских уређаја на водоводу Е.04.04-248297/67-17 Сервисирање електронских уређаја на водоводу

Filesize: 260.54 kB

Е.04.04-248297/67-17 Сервисирање електронских уређаја на водоводу (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/68-17 Асфалтирање платоа и крпљење рупа Е.04.04-248297/68-17 Асфалтирање платоа и крпљење рупа

Filesize: 248.87 kB

Е.04.04-248297/68-17 Асфалтирање платоа и крпљење рупа (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/69-17 Генерални ремонт аутодизалица VARIA AG-604, VARIA AD-403, PH-104 Е.04.04-248297/69-17 Генерални ремонт аутодизалица VARIA AG-604, VARIA AD-403, PH-104

Filesize: 251.21 kB

Е.04.04-248297/69-17 Генерални ремонт аутодизалица VARIA AG-604, VARIA AD-403, PH-104 (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/70-17 Услуге и сервисирање механизације из производног програма "CATERPPILAR" Е.04.04-248297/70-17 Услуге и сервисирање механизације из производног програма "CATERPPILAR"

Filesize: 266.49 kB

Е.04.04-248297/70-17 Услуге и сервисирање механизације из производног програма "CATERPPILAR" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/71-17 Сервис и поправка линк система Е.04.04-248297/71-17 Сервис и поправка линк система

Filesize: 247.41 kB

Е.04.04-248297/71-17 Сервис и поправка линк система (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/72-17 Ваљање гумене мешавине Е.04.04-248297/72-17 Ваљање гумене мешавине

Filesize: 242.02 kB

Е.04.04-248297/72-17 Ваљање гумене мешавине (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB"

Filesize: 248.49 kB

Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила

Filesize: 247.9 kB

Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера

Filesize: 261.62 kB

Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут

Filesize: 247.5 kB

Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду

Filesize: 252.8 kB

Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора

Filesize: 242.28 kB

Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора (19.05.2017.)

E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера

Filesize: 246.75 kB

E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера (19.05.2017.)

E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица

Filesize: 245.69 kB

E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица (19.05.2017.)

 Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима

Filesize: 262.08 kB

Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима (19.05.2017.)

Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља „Поље Е“ 4000/1090/2017 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља „Поље Е“ 4000/1090/2017

Filesize: 2.07 MB

1090 Конкурсна документација (31.05.2017.)

1090 Позив за подношење понуде (31.05.2017.)

1090 Одлука о обустави поступка (02.08.2017.)

1090 Обавештење о обустави отвореног поступка (09.08.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 159