JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Резни Алат - Површински Копови 283/15-409/1-РЕБ други део Резни Алат - Површински Копови 283/15-409/1-РЕБ други део

Filesize: 10.98 MB

283 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 18 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 26 (18.01.2017.)

283 Обавештење о закљученом уговору партија 28 (18.01.2017.)

283 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 11 (18.01.2017.)

283 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 22 (18.01.2017.)

283 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 23 (18.01.2017.)

283 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 27 (18.01.2017.)

Измене и допуне техничке документације 4000/0973/2016 Измене и допуне техничке документације 4000/0973/2016

Filesize: 2.19 MB

0973 Конкурсна документација (17.01.2017.)

0973 Позив за подношење понуде (17.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Измене и допуне техничке документације за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд - Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0973/2016

0973 Одлука о додели уговора (26.01.2017.)

0973 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2017.)

Услуга гумирање производа 4000/0643/2016 Услуга гумирање производа 4000/0643/2016

Filesize: 2.67 MB

0643 Конкурсна документација (17.01.2017.)

0643 Позив за подношење понуда (17.01.2017.)

0643 Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

0643 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2017.)

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0612/2016 Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0612/2016

Filesize: 1.94 MB

0612 Конкурсна документација (17.01.2017.)

0612 Позив за подношење понуде (17.01.2017.)

0612 Одлука о додели уговора (06.02.2017.)

0612 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 трећи део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 трећи део

Filesize: 14.32 MB

0136 Друга измена конкурсне документације (16.01.2017.)

0136 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.01.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења (20.01.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.6. (24.01.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.7. (30.01.2017.)

0136 Tрећа измена конкурсне документације (02.02.2017.)

Услуга поправке мерне и дијагностичке опреме 4000/0616/2016 Услуга поправке мерне и дијагностичке опреме 4000/0616/2016

Filesize: 1.97 MB

0616 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0616 Позив за подношење понуде (16.01.2017.)

0616 Одлука о додели уговора (06.02.2017.)

0616 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0350-2/2016 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0350-2/2016

Filesize: 4.44 MB

0350-2 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0350-2 Позив за подношење понуде (16.01.2016.)

0350-2 Одлука о додели уговора партија 4 (07.02.2017.)

0350-2 Одлука о обустави поступка партија 1 (07.02.2017.)

0350-2 Одлука о обустави поступка партија 2 (07.02.2017.)

0350-2 Одлука о обустави поступка партија 3 (07.02.2017.)

0350-2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (09.03.2017.)

0350-2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (09.03.2017.)

0350-2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 3 (09.03.2017.)

0350-2 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 4 (09.03.2017.)

Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0979/2016 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0979/2016

Filesize: 1.84 MB

0979 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0979 Позив за подношење понуде (16.01.2017.)

0979 Одлука о обустави отвореног поступка (23.02.2017.)

0979 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.02.2017.)

Санација објекта отпреме угља 4000/0722/2016 Санација објекта отпреме угља 4000/0722/2016

Filesize: 1.89 MB

0722 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0722 Позив за подношење понуде (16.01.2017.)

0722 Одлука о додели уговора (16.03.2017.)

0722 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Лимарски радови на С. Сепарацији 4000/0823/2016 Лимарски радови на С. Сепарацији 4000/0823/2016

Filesize: 1.78 MB

0823 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0823 Позив за подношење понуде (16.01.2017.)

0823 Одлука о додели уговора (22.03.2017.)

Услуга АКЗ, пластификације и топлог цинковања 4000/0648/2016 Услуга АКЗ, пластификације и топлог цинковања 4000/0648/2016

Filesize: 6.27 MB

0648 Конкурсна документација (16.01.2017.)

0648 Позив за подношење понуде (16.01.2017.)

0648 Додатне информације или појашњења (26.01.2016.)

0648 Одлука о додели  уговора партија 1 (03.03.2017.)

0648 Одлука о додели  уговора партија 2 (03.03.2017.)

0648 Одлука о додели  уговора партија 3 (03.03.2017.)

0648 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (29.03.2017.)

0648 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (29.03.2017.)

0648 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (29.03.2017.)

E-04-04-19950/2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04-04-19950/2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Filesize: 1.12 MB

E-04-04-19950/2-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 други део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0136/2016 други део

Filesize: 14.14 MB

*/ Други део

0136 Прва измена конкурсне документације (12.01.2017.)

0136 Додатне информације или појашњења бр.4. (12.01.2017.)

Сервисирање- поправка дизел мотора на локомотивама 621.113 и 621.114 4000/0544/2016 Сервисирање- поправка дизел мотора на локомотивама 621.113 и 621.114 4000/0544/2016

Filesize: 1.93 MB

0544 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0544 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0544 Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

0544 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

Челични профили 4000/0251/1/2016 Челични профили 4000/0251/1/2016

Filesize: 1.99 MB

0251/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0251/1 Позив за подношење понуде (30.12.2017.)

0251/1 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0251/1 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2017.)

Набавка и уградња добара за реконструкцију (модернизацију – «retrofit)» борверка W -250 H – Колубара Набавка и уградња добара за реконструкцију (модернизацију – «retrofit)» борверка W -250 H – Колубара

Filesize: 2.08 MB

0015 Конкурсна документација (11.01.2017.)

0015 Позив за подношење понуде (11.01.2017.)

Набавка и уградња добара за реконструкцију 4000/0262/2016 Набавка и уградња добара за реконструкцију 4000/0262/2016

Filesize: 6.21 MB

0262 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0262 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив завне набавке:

Набавка и уградња добара за реконструкцију (модернизацију – «retrofit)» борверка W -250 H – Колубара Метал 4000/0262/2016

0262 Прва измена конкурсне документације (17.01.2017.)

0262 Додатне информације или појашњења (17.01.2017.)

0262 Додатне информације или појашњења (18.01.2017.)

0262 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2017.)

0262 Друга измена конкурсне документације (07.02.2017.)

0262 Додатне информације или појашњења (07.02.2017.)

0262 Додатне информације или појашњења (08.02.2017.)

0262 Одлука о додели уговора (30.03.2017.)

0262 Одлука о измени уговора (24.05.2017.)

Резервни делови за топлану партијa 3: Хладњак уља и уљна пумпа за VOITH 4000/0172-2/2016 Резервни делови за топлану партијa 3: Хладњак уља и уљна пумпа за VOITH 4000/0172-2/2016

Filesize: 1.72 MB

0172-2 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0172-2 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0172-2 Одлука о обустави преговарачког поступка (23.02.2017.)

0172-2 Обавештење о обустави преговарачког поступка партија 3 (07.03.2017.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0255/1/2016 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0255/1/2016

Filesize: 7.02 MB

0255/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0255/1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0255/1 Одлука о обустави поступка мале вредности (03.03.2017.)

0255/1 Обавештење о обустави поступка партија 1 (17.03.2017.)

0255/1 Обавештење о обустави поступка партија 2 (17.03.2017.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0344-1/2016 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0344-1/2016

Filesize: 11.43 MB

0344-1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0344-1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0344-1 Одлука о додели уговора партија 1 (08.03.2017.)

0344-1 Одлука о додели уговора партија 2 (08.03.2017.)

0344-1 Одлука о додели уговора партија 4 (08.03.2017.)

0344-1 Одлука о додели уговора партија 5 (08.03.2017.)

0344-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (08.03.2017.)

0344-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (14.03.2017.)

0344-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (04.04.2017.)

0344-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (04.04.2017.)

0344-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (04.04.2017.)

0344-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (04.04.2017.)

Фотокопир апарати 4000/0757/2016 Фотокопир апарати 4000/0757/2016

Filesize: 6.63 MB

0757 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0757 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0757 Додатне информације или појашњења (13.01.2017.)

0757 Додатне информације или појашњења (16.01.2017.)

0757 Прва измена конкурсне документације (19.01.2017.)

0757 Додатне информације или појашњења (19.01.2017.)

0757 Друга измена конкурсне документације (20.01.2017.)

0757 Додатне информације или појашњења (20.01.2017.)

0757 Трећа измена конкурсне документације (07.02.2017.)

0757 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.02.2017.)

0757 Додатне информације или појашњења (07.02.2017.)

0757 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0757 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (27.03.2017.)

0757 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (27.03.2017.)

Вијчана роба и везивни материјал 4000/0195/2/2016 Вијчана роба и везивни материјал 4000/0195/2/2016

Filesize: 2.71 MB

0195/2 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0195/2 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0195/2 Одлука о додели уговора (03.03.2017.)

0195/2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.04.2017.)

0195/2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.04.2017.)

Набавка и уградња калориметара и опреме и прибора за пријем и чување узорака 4000/0954/2016 Набавка и уградња калориметара и опреме и прибора за пријем и чување узорака 4000/0954/2016

Filesize: 3.82 MB

0954 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0954 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0954 Додатне информације или појашњења 1 (20.01.2017.)

0954 Додатне информације или појашњења 2 (20.01.2017.)

0954 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0954 Додатне информације или појашњења (06.02.2017.)

0954 Одлука о додели уговора (24.02.2017.)

0954 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (13.04.2017.)

0954 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (13.04.2017.)

Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0846/2016 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0846/2016

Filesize: 2.57 MB

0846 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0846 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0846 Одлука о додели уговора (23.02.2017.)

0846 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2017.)

Услуга оглашавања у штампаним медијима 4000/0977/2016 Услуга оглашавања у штампаним медијима 4000/0977/2016

Filesize: 3.69 MB

0977 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0977 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0977 Прва измена конкурсне документације (18.01.2017.)

0977 Додатне информације или појашњења (18.01.2017.)

0977 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0977 Одлука о додели уговора (15.03.2017.)

0977 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2017.)

Стакло и остали изолациони материјали 4000/0240/1/2016 Стакло и остали изолациони материјали 4000/0240/1/2016

Filesize: 4.37 MB

0240/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0240/1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0240/1 Прва измена конкурсне документације (16.01.2017.)

0240/1 Додатне информације или појашњења (16.01.2017.)

0240/1 Одлука о додели уговора за партију 1 (03.03.2017.)

0240/1 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 2 (03.03.2017.)

0240/1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (20.03.2017.)

0240/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (24.03.2017.)

Боје и лакови 4000/0183/1/2016 Боје и лакови 4000/0183/1/2016

Filesize: 2.35 MB

0183/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0183/1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0183/1 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0183/1 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2017.)

Замена столарије на објектима Суве сепарације 4000/0826/2016 Замена столарије на објектима Суве сепарације 4000/0826/2016

Filesize: 1.86 MB

0826 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0826 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0826 Одлука о додели уговора (16.03.2017.)

0826 Обавештење о закученом уговору (27.04.2017.)

Набавка и уградња добара за реконструкцију 4000/0266/2016 Набавка и уградња добара за реконструкцију 4000/0266/2016

Filesize: 4.05 MB

0266 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0266 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња добара за реконструкцију (модернизацију–«retrofit)»карусел струга JK-1540 Колубара Метал 4000/0266/2016

0266 Прва измена конкурсне документације (17.01.2017.)

0266 Додатне информације или појашњења (17.01.2017.)

0266 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0266 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2017.)

0266 Додатне информације или појашњења (07.02.2017.)

0266 Додатне информације или појашњења (08.02.2017.)

0266 Одлука о додели уговора (30.03.2017.)

Набавка и уградња добара за реконструкцију машине за савијање лима – Колубара Метал 4000/0284/2016 Набавка и уградња добара за реконструкцију машине за савијање лима – Колубара Метал 4000/0284/2016

Filesize: 4.03 MB

0284 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0284 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0284 Прва измена конкурсне документације (17.01.2017.)

0284 Додатне информације или појашњења (17.01.2017.)

0284 Додатне информације или појашњења (03.02.2017.)

0284 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2017.)

0284 Додатне информације или појашњења (07.02.2017.)

0284 Додатне информације или појашњења (08.02.2017.)

0284 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 149