JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка вулканизерске опреме  4000/0826/2017 Набавка вулканизерске опреме 4000/0826/2017

Filesize: 1.64 MB

0826 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0826 Позив за подношење понуда (26.10.2017.)

0826 Одлука о обустави отвореног поступка (20.12.2017.)

0826 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.01.2018.)

Консултантске услуге 4000/0088/1/2017 Консултантске услуге 4000/0088/1/2017

Filesize: 1.17 MB

0088/1 Одлука о додели уговора (24.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда  ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015 4000/0088/1/2017

0088/1 Обавештење о закљученом уговору (21.11.2017.)

Одлука о додели уговора  0465/1/2017 Одлука о додели уговора 0465/1/2017

Filesize: 658.45 kB

0465/1 Одлука о додели уговора (24.10.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017  Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017

Filesize: 15.15 MB

0891-1 Конкурсна документација (24.10.2017.)

0891-1 Позив за подношење понуде (24.10.2017.)

0891-1 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0891-1 Друга измена конкурсне документације (17.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0891-1 Трећа измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0891-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (21.11.2017.)

0891-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (30.11.2017.)

Набавка опреме за изградњу далековода 35kV од ТС Зеоке 4 до ТС Рудовци 4000/0017/2016 Набавка опреме за изградњу далековода 35kV од ТС Зеоке 4 до ТС Рудовци 4000/0017/2016

Filesize: 13.25 MB

0017 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0017 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.11.2017.)

0017 Прва измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.3. (16.11.2017.)

0017 Друга измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.4. (21.11.2017.)

0017 Трећа измена конкурсне документације (22.11.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2017.)

0017 Четврта измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.5. (29.11.2017.)

0017 Пета измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.7. (13.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0017 Шеста измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.8. (19.12.2017.)

0017 Седма измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр. 9. (19.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр. 10. (21.12.2017.)

Набавка пратећих радова за потребе производње угља 4000/1125/1/2017 Набавка пратећих радова за потребе производње угља 4000/1125/1/2017

Filesize: 2.21 MB

1125-1 Конкурсна документација (23.10.2017.)

1125-1 Позив за подношење понуда (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка пратећих радова за потребе производње угља, Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa „Поље Б/Ц 4000/1125/1/2017

1125-1 Одлука о обустави поступка (04.12.2017.)

1125-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.12.2017.)

Резни Алат 4000/0419/2017  други део Резни Алат 4000/0419/2017 други део

Filesize: 8.09 MB

0419 Осма измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Девета измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Десета измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 26 (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 27 (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 28 (23.10.2017.)

0419 Једанаеста измена конкурсне документације (24.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (24.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (26.10.2017.)

0419 Одлука о обустави отвореног поступка партија 9 (18.12.2017.)

0419 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 и 15 (18.12.2017.)

0419 Одлука о додели уговора 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,16 (18.12.2017.)

Сервис и одржавање компресора 4000/0463/2017 Сервис и одржавање компресора 4000/0463/2017

Filesize: 12.32 MB

0463 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0463 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0463 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0463 Друга измена конкурсне документације (15.11.2017.)

0463 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2017.)

0463 Додатне информације или појашњења (15.11.2017.)

Лимарско фарбарске услуге на возилима 4000/0125/2017 Лимарско фарбарске услуге на возилима 4000/0125/2017

Filesize: 2.31 MB

0125 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0125 Позив за подношење понуда (23.10.2017.)

0125 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (20.12.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017  Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017

Filesize: 11.26 MB

0888 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0888 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0888 Друга измена конкурсне документације (17.11.2017.)

0888 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

0888 Трећа измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0888 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

Израда индустријског пода од Фер-бетона у машинској радионици Суве сепарације 4000/1075/2017 Израда индустријског пода од Фер-бетона у машинској радионици Суве сепарације 4000/1075/2017

Filesize: 1.59 MB

1075 Конкурсна документација (23.10.2017.)

1075 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

1075 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) 4000/0032/1/2017 Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) 4000/0032/1/2017

Filesize: 1.28 MB

0032/1 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0032/1 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) - Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/1/2017

0032/1 Обавештење о закљученом уговору (24.11.2017.)

Услуга поправке и ремонта система хлађења 4000/0922/2017  Услуга поправке и ремонта система хлађења 4000/0922/2017

Filesize: 2.22 MB

0922 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0922 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора на путничко-теренским,теретним возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0922/2017

0922 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (17.11.2017.)

0922 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (21.11.2017.)

0922 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (21.11.2017.)

 Услуга ремонта  виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017 Услуга ремонта виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017

Filesize: 858.86 kB

0545 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0545 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017 Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017

Filesize: 926.56 kB

0643 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0643 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Радови на термичкој изолацији 4000/0710/2017 Радови на термичкој изолацији 4000/0710/2017

Filesize: 2.83 MB

0710 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0710 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0710 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0710 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Канцеларијски контејнери 4000/0897/2017 Канцеларијски контејнери 4000/0897/2017

Filesize: 5.75 MB

0897 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0897 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0897 Прва измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 1 (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 2 (13.11.2017.)

0897 Друга измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 3 (13.11.2017.)

0897 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2017.)

0897 Одлука о додели уговора (10.01.2018.)

Заштита радног простора од птица 4000/0983/2017 Заштита радног простора од птица 4000/0983/2017

Filesize: 1.54 MB

0983 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0983 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0983 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017 Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017

Filesize: 15.33 MB

0261 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0261 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0261 Прва измена конкурсне докумнетације (26.10.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.10.2017.)

0261 Друга измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.10.2017.)

0261 Трећа измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.3. (09.11.2017.)

0261 Четврта измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.4. (09.11.2017.)

0261 Пета измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.5. (10.11.2017.)

0261 Шеста измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (10.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.6. (10.11.2017.)

0261 Седма измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.7. (13.11.2017.)

0261 Осма измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.8. (14.11.2017.)

0261 Девета измена конкурсне документације (15.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.9. (15.11.2017.)

Javni poziv za prodaju tehnogene sirovine iz betonskog taloznika putem javnog nadmetanja Javni poziv za prodaju tehnogene sirovine iz betonskog taloznika putem javnog nadmetanja

Filesize: 1.09 MB

04.02-475334-3-17 Javni poziv za prodaju tehnogene sirovine iz betonskog taloznika putem javnog nadmetanja

Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/2017 Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/2017

Filesize: 7.07 MB

0380 Конкурсна документација (17.10.2017.)

0380 Позив за подношење понуде (17.10.2017.)

0380 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0380 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 3,4 и 5 (13.12.2017.)

0380 Одлука о додели уговора за партије 1,2 и 6 (13.12.2017.)

0380 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (25.12.2017.)

0380 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (25.12.2017.)

0380 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (25.12.2017.)

0380 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (08.01.2018.)

0380 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (08.01.2018.)

0380 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.01.2018.)

Oпрема и делови за Прераду 4000/0384/2017 Oпрема и делови за Прераду 4000/0384/2017

Filesize: 6.58 MB

0384 Конкурсна документација (17.10.2017.)

0384 Позив за подношење понуде (17.10.2017.)

0384 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0384 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.10.2017.)

0384 Трећа измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0384 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.11.2017.)

0384 Додатне информације или појашњењ бр.2. (10.11.2017.)

0384 Друга измена конкурсне документација (10.11.2017.)

0384 Додатне информације или појашњењ бр.3. (13.11.2017.)

0384 Одлука о обустави отвореног поступка (18.12.2017.)

0384 Одлука о додели уговора (18.12.2017.)

Камион за масовни превоз 4000/1157/2017 Камион за масовни превоз 4000/1157/2017

Filesize: 2.35 MB

1157 Конкурсна документација (17.10.2017.)

1157 Позив за подношење понуде (17.10.2017.)

1157 Прва измена конкурсне документације (27.10.2017.)

1157 Одлука о додели уговора (18.12.2017.)

1157 Обавештење о закљученом уговору (09.01.2018.)

Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0252/2017 Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0252/2017

Filesize: 6.92 MB

0252 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0252 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

0252 Прва измена конкурсне документације (26.10.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.10.2017.)

0252 Друга измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.10.2017.)

0252 Трећа измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.3. (09.11.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.4. (09.11.2017.)

0252 Четврта измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0252 Пета измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0252 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.11.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.5. (10.11.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.6. (10.11.2017.)

0252 Шеста измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0252 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.11.2017.)

0252 Додатне информације или појашњења бр.7. (16.11.2017.)

Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи,сушнице,сонда) 4000/0657/201 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи,сушнице,сонда) 4000/0657/201

Filesize: 875.49 kB

0657 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0657 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

Адаптација и проширење ватрогасног дома Тамнава 4000/0199/2017 Адаптација и проширење ватрогасног дома Тамнава 4000/0199/2017

Filesize: 2.15 MB

0199 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0199 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

0199 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

0199 Обавештење о закљученом уговору (03.01.2018.)

Уређај за машинско обарање ивица 4000/0396/2017 Уређај за машинско обарање ивица 4000/0396/2017

Filesize: 1.62 MB

0396 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0396 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

0396 Одлука о додели уговора (19.12.2017.)

Поправка погонских, помоћних електро мотора на електро локомотивама LEW, BBC и дизел локомотивама Поправка погонских, помоћних електро мотора на електро локомотивама LEW, BBC и дизел локомотивама

Filesize: 1.53 MB

0505 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0505 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка погонских, помоћних електро мотора на електро локомотивама LEW, BBC и дизел локомотивама 621, 4000/0505/2017

0505 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Услуга ремонта виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017 Услуга ремонта виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017

Filesize: 928.22 kB

0545 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0545 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017 Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017

Filesize: 2.68 MB

0643 Конкурсна документација (16.10.2017.)

0643 Позив за подношење понуде (16.10.2017.)

0643 Прва измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0643 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2017.)

0643 Одлука о додели уговора (22.12.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 172