JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Мерачи протока, СКФ алати за одржавање 4000/0047/2016 Мерачи протока, СКФ алати за одржавање 4000/0047/2016

Filesize: 2.6 MB

0047 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0047 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0047 Одлука о обустави поступка (21.03.2017.)

0047 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности 1 (24.04.2017.)

0047 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности 2 (24.04.2017.)

0047 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности 3 (24.04.2017.)

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0450/2016 Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0450/2016

Filesize: 1.67 MB

0450 Конкурсна докумантација (30.12.2016.)

0450 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0450 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (10.02.2017.)

0450 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (20.02.2017.)

СЕМЕРИНЗИ 4000/0258/1/2016 СЕМЕРИНЗИ 4000/0258/1/2016

Filesize: 5.42 MB

0258/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0258/1 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0258/1 Одлука о додели уговора партија 1 (07.02.2017.)

0258/1 Одлука о додели уговора партија 2 (07.02.2017.)

0258/1 Одлука о додели уговора партија 3 (07.02.2017.)

0258/1 Одлука о обустави поступка партија 4 (07.02.2017.)

0258/1 Обавештење о обустави поступка партија 4 (20.02.2017.)

0258/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (15.03.2017.)

0258/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (15.03.2017.)

0258/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (15.03.2017.)

Сервисирање и еталонирање дигиталних бирета 4000/0526/2016 Сервисирање и еталонирање дигиталних бирета 4000/0526/2016

Filesize: 1.87 MB

0526 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0526 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0526 Одлука о додели уговора (25.01.2017.)

0526 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2017.)

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200м 4000/0135/4-1/2016 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200м 4000/0135/4-1/2016

Filesize: 362.7 kB

0135/4-1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 3 (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200м, набавка чланка са ролнама, понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал - Челични лим , цеви и челици - партија 3 - округли челици 4000/0135/4-1/2016

Транспорртери 1600 4000/0010/3-1/2016 Транспорртери 1600 4000/0010/3-1/2016

Filesize: 601.86 kB

0010/3-1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 3 (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Транспорртери 1600, Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м, набавка чланка са ролнама,понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал-Челични лим, цеви и челици - партија 3 - округли челици 4000/0010/3-1/2016

0010/3-1 Обавештење о обустави поступка партија 3 (26.01.2017.)


Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 трећи део Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 трећи део

Filesize: 14.59 MB

*/ Други део

0170 Друга измена конкурсне документације (09.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења бр.19. (13.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења бр.20. (13.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења бр.21. (13.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења бр.22. (13.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења бр.23. (16.01.2017.)

0170 Додатне информације или појашњења (17.01.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 3 (06.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 6 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 2 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 9 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 15 (07.04.2017.)

 

Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 други део Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 други део

Filesize: 12.98 MB

*/ Први део

0170 Друга измена конкурсне документације (09.01.2017.)

Рачунари и опрема 4000/0833/1/2016 Рачунари и опрема 4000/0833/1/2016

Filesize: 4.42 MB

0833/1 Конкурсна документација (14.12.2016.)

0833/1 Позив за подношење понуде (14.12.2016.)

0833/1 Прва измена конкурсне документације (05.01.2017.)

0833/1 Додатне инфромације или појашњења бр.1. (05.01.2017.)

0833/1 Друга измена конкурсне документације (09.01.2017.)

0833/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.01.2017.)

0833/1 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2017.)

Банкарске услуге ЈНО/1000-4000/0045/2016 Банкарске услуге ЈНО/1000-4000/0045/2016

Filesize: 13.02 MB

0045 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0045 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Банкарске услуге-Издавање плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације непокретности за потребе експлоатације угља ЈНО/1000-4000/0045/2016

0045 Додатне информације или појашњења 1 (09.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења 2 (09.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (12.01.2017.)

0045 Прва измена конкурсне документације (13.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (13.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (16.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (23.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (25.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења (26.01.2017.)

0045 Одлука о додели уговора (08.02.2017.)

0045 Обавештење о закљученом уговору (20.04.2017.)

Одржавање ватрогасних возила 4000/0584/2016 Одржавање ватрогасних возила 4000/0584/2016

Filesize: 2.84 MB

0584 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0584 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу, центрифугалне пумпе и преносних пумпи/ обликована у 2 партије 4000/0584/2016

0584 Одлука о додели уговора (10.03.2017.)

0584 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (29.03.2017.)

0584 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (29.03.2017.)

Брусни материјал 4000/0206/2/2016 Брусни материјал 4000/0206/2/2016

Filesize: 1.76 MB

0206/2 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0206/2 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0206/2 Одлука о додели уговора (03.03.2017.)

0206/2 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2017.)

Поправка и сервисирање мењача из производног програма ZF 4000/0357-1/2016 Поправка и сервисирање мењача из производног програма ZF 4000/0357-1/2016

Filesize: 1.99 MB

0357-1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0357-1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање мењача из производног програма „ZF - Поправка и сервисирање мењача (мануелни и аутоматски), на руд.грађ.механизацији 6WG-180, 6WG-210, 6WG-310, 6WG-150, 2F-4PW45H1 4000/0357-1/2016

0357-1 Одлука о обустави поступка (20.01.2017.)

0357-1 Одлука о обустави поступка (24.01.2017.)

Силиконски гитови и спрејеви 4000/0191/1/2016 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0191/1/2016

Filesize: 3.52 MB

0191/1 Конкурсна документација (30.12.2016)

0191/1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0191/1 Прва измена конкурсне документације (11.01.2017.)

0191/1 Додатне информације или појашњења (11.01.2017.)

0191/1 Одлука о додели уговора (24.02.2017.)

0191/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (24.03.2017.)

0191/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (24.03.2017.)

Поправка и сервисирање аутодизалица, обликоване по партијама 4000/0352-1-1/2016 Поправка и сервисирање аутодизалица, обликоване по партијама 4000/0352-1-1/2016

Filesize: 5.52 MB

0352-1-1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0352-1-1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0352-1-1 Одлука о додели уговора партија 1 (24.02.2017.)

0352-1-1 Одлука о додели уговора партија 2 (24.02.2017.)

0352-1-1 Одлука о додели уговора партија 3 (24.02.2017.)

0352-1-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.03.2017.)

0352-1-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (16.03.2017.)

0352-1-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (21.03.2017.)

Испитивање и преглед оруђа и опреме за рад 4000/0579/2016 Испитивање и преглед оруђа и опреме за рад 4000/0579/2016

Filesize: 1.89 MB

0579 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0579 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0579 Одлука о додели уговора (02.02.2017.)

0579 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2017.)

Покривање равног крова на трафо станици С. Сепарације 4000/0724/2016 Покривање равног крова на трафо станици С. Сепарације 4000/0724/2016

Filesize: 2.28 MB

0724 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0724 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0724 Одлука о додели уговора (16.03.2017.)

0724 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2017.)

Набавка машинске опреме за опремање дерик крана ... обликована у 3 партије 4000/0936/1/2016 Набавка машинске опреме за опремање дерик крана ... обликована у 3 партије 4000/0936/1/2016

Filesize: 3.53 MB

0936/1 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0936/1 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0936/1 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.01.2017.)

0936/1 Одлука о обустави отвореног поступка (03.03.2017.)

0936/1 Одлука о додели уговора (03.03.2017.)

0936/1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 3 (15.03.2017.)

0936/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (04.04.2017.)

0936/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.04.2017.)

Санација кабина руковаоца на Т-Ц11, Т-Ц13, Т-240, Т-231 4000/0723/2016 Санација кабина руковаоца на Т-Ц11, Т-Ц13, Т-240, Т-231 4000/0723/2016

Filesize: 1.84 MB

0723 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0723 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0723 Одлука о додели уговора (28.02.2017.)

0723 Обавештење о закљученом уговору (27.04.2017.)

Набавка трофазног агрегата снаге 55 kVA на дизел погон 4000/0045/2016 Набавка трофазног агрегата снаге 55 kVA на дизел погон 4000/0045/2016

Filesize: 13.02 MB

0045 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0045 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0045 Додатне информације или појашњења бр.1. (12.01.2017.)

0045 Додатне информације или појашњења бр.2. (18.01.2017.)

0045 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

0045 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2017.)

Електроде и жице за заваривање 4000/0250/2/2016 Електроде и жице за заваривање 4000/0250/2/2016

Filesize: 10.41 MB

0250/2 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0250/2 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0250/2 Прва измена конкурсне документације (16.01.2017.)

0250/2 Додатне информације или појашњења (16.01.2017.)

0250/2 Друга измена конкурсне документације (19.01.2017.)

0250/2 Додатне информације или појашњења (19.01.2017.)

0250/2 Додатне информације или појашњења (27.01.2017.)

0250/2 Додатне информације или појашњења (30.01.2017.)

0250/2 Одлука о додели уговора (15.03.2017.)

0250/2 Одлука о обустави отвореног поступка (15.03.2017.)

0250/2 Обавештење о обустави поступка партија 6 (04.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (13.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (11.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (24.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (26.04.2017.)

0250/2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (26.04.2017.)

Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља 4000/0509/2016 Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља 4000/0509/2016

Filesize: 1.5 MB

0509 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0509 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0509 Одлука о обустави (25.01.2017.)

0509 Обавештење о обустави у поступку јавне набавке (26.01.2017.)

Енергетски каблови и проводници 4000/0124/2016 Енергетски каблови и проводници 4000/0124/2016

Filesize: 8.81 MB

0124 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0124 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0124 Позив за подношење понуде ЕН (30.12.2016.)

0124 Прва измена конкурсне документације (16.01.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.01.2017.)

0124 Друга измена конкурсне документације (18.01.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.2. (18.01.2017.)

0124 Трећа измена конкурсне документације (30.01.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.01.2017.)

0124 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.02.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.4. (02.02.2017.)

0124 Четврта измена конкурсне документације (02.02.2017.)

0124 Пета измена конкурсне документације (06.02.2017.)

0124 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.5. (06.02.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.6. (09.02.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.8. (17.02.2017.)

0124 Додатне информације или појашњења бр.7. (13.02.2017.)

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 4000/0122/5/2016 Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 4000/0122/5/2016

Filesize: 13.47 MB

0122/5 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0122/5 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња машинске опреме за СУП-2 и технолошку линију дробљења СУ-1' - Гумено техничке робе, производа од тврде пластике и О-ринг 4000/0122/5/2016

0122/5 Прва измена конкурсне документације (13.01.2017.)

0122/5 Додатне информације или појашњења (13.01.2017.)

0122/5 Додатне информације или појашњења (20.01.2017.)

0122/5 Друга измена конкурсне документације (25.01.2017.)

0122/5 Додатне информације или појашњења (25.01.2017.)

0122/5 Одлука о додели уговора партија 1 и 2 (10.03.2017.)

0122/5 Одлука о обустави отвореног поступка  партија 3 (10.03.2017.)

0122/5 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.03.2017.)

0122/5 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.04.2017.)

0122/5 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (11.04.2017.)

Изнајмљивање мобилног тоалета са два чишћења на недељном нивоу 4000/0965/2016 Изнајмљивање мобилног тоалета са два чишћења на недељном нивоу 4000/0965/2016

Filesize: 1.9 MB

0965 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0965 Позив за подношење понуда (30.12.2016.)

0965 Одлука о додели уговора (26.01.2017.)

0965 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2017.)

Геодетска Опрема 4000/0072/2016 Геодетска Опрема 4000/0072/2016

Filesize: 4.78 MB

0072 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0072 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

0072 Прва измена конкурсне документације (09.01.2017.)

0072 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (09.01.2017.)

0072 Додатне информације или појашњења (09.01.2017.)

0072 Одлука о додели уговора (20.02.2017.)

0072 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (15.03.2017.)

0072 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (15.03.2017.)

Набавка, уградња и пуштање у рад система за аутоматско одсољавање котлова 4000/0966/2016 Набавка, уградња и пуштање у рад система за аутоматско одсољавање котлова 4000/0966/2016

Filesize: 1.88 MB

0966 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0966 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка, уградња и пуштање у рад система за аутоматско одсољавање котлова I и II са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0966/2016

0966 Одлука о додели уговора (23.02.2017.)

0966 Обавештење о закљученом уговору (13.04.2017.)

Набавка, уградња и пуштање у рад система 4000/0967/2016 Набавка, уградња и пуштање у рад система 4000/0967/2016

Filesize: 14.13 MB

0967 Конкурсна документација (30.12.2016.)

0967 Позив за подношење понуде (30.12.2016.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка, уградња и пуштање у рад система за анализу и континуално мерење концентрације гасова у димном гасу на изласку из котлова Топлане Вреоци са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0967/2016

0967 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.01.2017.)

0967 Додатне информације или појашњења (30.01.2017.)

0967 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.01.2017.)

0967 Прва измена конкурсне документације (31.01.2017.)

0967 Додатне информације или појашњења (09.02.2017.)

0967 Одлука о додели уговора (21.03.2017.)

Одржавање Voip система 4000/0855/2016 Одржавање Voip система 4000/0855/2016

Filesize: 1.87 MB

0855 Конкурсна документација (29.12.2016.)

0855 Позив за подношење понуда (29.12.2016.)

0855 Одлука о обустави поступка (02.02.2017.)

0855 Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности (13.02.2017.)

Компресори и резервни делови“ Партија 13 – Резервни делови Trudbenik 4000/0166-1/2016 Компресори и резервни делови“ Партија 13 – Резервни делови Trudbenik 4000/0166-1/2016

Filesize: 1.45 MB

0166-1 Конкурсна документација (27.12.2016.)

0166-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (29.12.2016.)

0166-1 Одлука о обустави поступка (10.02.2017.)

0166-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка партија 13 (20.03.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 149