JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017 „Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017

Filesize: 1.15 MB

0951 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017 Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017

Filesize: 957.21 kB

0493 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0493 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017 Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017

Filesize: 920.82 kB

0945 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0945 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017 Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017

Filesize: 1.5 MB

0999 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0999 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017 Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017

Filesize: 1.28 MB

0492 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0492 Позив за подношење понуде (08.09.2017.)

Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017 Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017

Filesize: 1.29 MB

0416 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0416 Позив за подношење понуда (08.09.2017.)

„Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017 „Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017

Filesize: 711.59 kB

1019 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1019 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

" Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017 " Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017

Filesize: 913.91 kB

0099 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0099 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017 Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017

Filesize: 887.51 kB

0817 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0817 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa  4000/1066/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa 4000/1066/2017

Filesize: 1.17 MB

1066 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1066 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa (уградња и стављање у функцију опреме за прање камионских гума пре изласка са копа на саобраћајницу) 4000/1066/2017

Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“ Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“

Filesize: 1.12 MB

0530 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0530 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Генерални ремонт возила 4000/0531/2017 Генерални ремонт возила 4000/0531/2017

Filesize: 2.87 MB

0531 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0531 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

0531 Прва измена конкурсне документације (19.09.2017.)

0531 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2017.)

0531 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

„Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017 „Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017

Filesize: 6.66 MB

0272 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0272 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0272 Трећа измена конкурсне документације (15.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.09.2017.)

Електро агрегати и постројења 4000/0248/2017 Електро агрегати и постројења 4000/0248/2017

Filesize: 4.13 MB

0248 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0248 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0248 Прва измена конкурсне документације (13.09.2017.)

0248 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.09.2017.)

Електронски склопови 4000/0286/2017 Електронски склопови 4000/0286/2017

Filesize: 4.39 MB

0286 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0286 Позив за подношење понуде на српском језику (06.09.2017.)

0286 Позив за подношење понуде на енглеском језику (06.09.2017.)

0286 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.01.2017.)

Готов бетон 4000/0230/2017 Готов бетон 4000/0230/2017

Filesize: 938.9 kB

0230 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0230 Позив за подношење понуда (05.09.2017.)

Израда пројектне документације за санацију 4000/0949/2016 Израда пројектне документације за санацију 4000/0949/2016

Filesize: 1.18 MB

0949 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0949 Позив за подношење понуда (05.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројектне документације за санацију, реконструкцију и прибављање  употребне дозволе бране и акумулације Паљуви –Виш 4000/0949/2016

Тракаста тестера једностубна до ø 500 4000/0395/2017  Тракаста тестера једностубна до ø 500 4000/0395/2017

Filesize: 1.23 MB

0395 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0395 Позив за подношење понуде (05.09.2017.)

0395 Додатне информације или појашњења (15.09.2017.)

Одржавање и поправка дизалица 4000/0625/2017 Одржавање и поправка дизалица 4000/0625/2017

Filesize: 1.21 MB

0625 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0625 Позив за подношње понуде (05.09.2017.)

Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац 4000/1008/2017  Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац 4000/1008/2017

Filesize: 1.04 MB

1008 Конкурсна документација (05.09.2017.)

1008 Позив за подношење понуде (05.09.2017.)

Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/2017 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/2017

Filesize: 1.7 MB

0924 Конкурсна документација (05.09.2017.)

0924 Позив за подношење понуде (05.09.2017.)

Израда техничке документације, техничка    контрола пројекта, дозволе и сагласности 4000/1043/2017 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности 4000/1043/2017

Filesize: 2.13 MB

1043 Конкурсна документација (01.09.2017.)

1043 Позив за подношење понуде (01.09.2017.)

1043 Додатне информације или појашњења (15.09.2017.)

Сервисирање калориметара С 400 4000/0958/2017 Сервисирање калориметара С 400 4000/0958/2017

Filesize: 1.02 MB

0958 Конкурсна документација (01.09.2017.)

0958 Позив за подношење понуде (01.09.2017.)

Услуга надзорног аудита Интегрисаног Менаџмент Система Колубара Метал Вреоци, сагласно са ISO 9001:2 Услуга надзорног аудита Интегрисаног Менаџмент Система Колубара Метал Вреоци, сагласно са ISO 9001:2

Filesize: 1.01 MB

0766 Конкурсна документација (01.09.2017.)

0766 Обавештење о покретању преговарачког поступка (01.09.2017.)

Набавка санитетских возила 4000/0367/2017 Набавка санитетских возила 4000/0367/2017

Filesize: 1.44 MB

0367 Конкурсна документација (31.08.2017.)

0367 Позив за подношење понуде (31.08.2017.)

0367 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/2017 ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/2017

Filesize: 6.58 MB

0424 Конкурсна документација (31.08.2017.)

0424 Позив за подношење понуде (31.08.2017.)

0424 Прва измена конкурсне документације (21.09.2017.)

0424 Додатне информације или појашњења 1 (21.09.2017.)

0424 Додатне информације или појашњења 2 (21.09.2017.)

„Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017 „Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017

Filesize: 1.46 MB

0401 Конкурсна документација (31.08.2017.)

0401 Позив за подношење понуде (31.08.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (13.09.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

 

Поправка и сервисирање водомера ЈН/4000/1007/2017 Поправка и сервисирање водомера ЈН/4000/1007/2017

Filesize: 1.63 MB

1007 Конкурсна документација (29.08.2017.)

1007 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

1007 Одлука о додели уговора (19.09.2017.)

СЕРВИС И ПОПРАВКА ВЕЛИКИХ ЛИНИЈСКИХ ШТАМПАЧА FUJITSU И PRINTRONIX СЕРВИС И ПОПРАВКА ВЕЛИКИХ ЛИНИЈСКИХ ШТАМПАЧА FUJITSU И PRINTRONIX

Filesize: 1.03 MB

0084 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0084 Позив за подношење понуда (29.08.2017.)

0084 Прва измена конкурсне документације (30.08.2017.)

Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских делова и опреме 4000/0604/2017 Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских делова и опреме 4000/0604/2017

Filesize: 2.61 MB

0604 Конкурсна документација (30.08.2017.)

0604 Позив за подношење понуде (30.08.2017.)

0604 Прва измена конкурсне документације (18.09.2017.)

0604 Додатне информације или појашњења (18.09.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 159