JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка и уградња опреме за ТС Нова (35/20/6 kV) и изградња припадајућих далековода 4000/0132/2016 Набавка и уградња опреме за ТС Нова (35/20/6 kV) и изградња припадајућих далековода 4000/0132/2016

Filesize: 4.19 MB

0132 Конкурсна документација (03.07.2017.)

0132 Позив за подношење понуде (03.07.2017.)

0132 Позив за подношење понуде на енглеском језику (03.07.2017.)

0132 Диспозиција трафостанице (03.07.2017.)

0132 Једнополна шема (03.07.2017.)

0132 Пресек у постројењу 35-6kV (03.07.2017.)

0132 Пресек у постројењу 35-20kV (03.07.2017.)

0132 Распоред опреме у постројењу 35-20-6kV (03.07.2017.)

0132 Трансформаторски портал (03.07.2017.)

0132 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.07.2017.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма "DEUTZ" 4000/0489/2017 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма "DEUTZ" 4000/0489/2017

Filesize: 1.23 MB

0489 Конкурсна документација (03.07.2017.)

0489 Позив за подношење понуде (03.07.2017.)

Одржавање система за евидентирање и контролу приступа ЦХРОНО ИД 4000/0003/2017 Одржавање система за евидентирање и контролу приступа ЦХРОНО ИД 4000/0003/2017

Filesize: 12.64 MB

0003 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0003 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 4000/0088/ Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 4000/0088/

Filesize: 2.07 MB

0088 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0088 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

0088 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

Машинска обрада мотора 4000/0128/2017 Машинска обрада мотора 4000/0128/2017

Filesize: 1.72 MB

0128 Конкурсна документација (29.06.2017.)

0128 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова 4000/1005/2017 Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова 4000/1005/2017

Filesize: 1.17 MB

1005 Конкурсна документација (29.06.2017.)

1005 Позив за подношење понуде (29.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова у лабораторији 4000/1005/2017

ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 4000/0987/2016 ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ 4000/0987/2016

Filesize: 2.36 MB

0987 Конкурсна документација (28.06.2017.)

0987 Позив за подношење понуде (28.06.2017.)

0987 Прва измена конкурсне документације (20.07.2017.)

0987 Додатне информације или појашњења бр.1. (20.07.2017.)

УКТ станице и резервни делови 4000/0288/2017 УКТ станице и резервни делови 4000/0288/2017

Filesize: 1.28 MB

0288 Конкурсна документација (28.06.2017.)

0288 Позив за подношење понуде (28.06.2017.)

Услуге сталног представника на пословима испитивања без разарања 4000/0994/2017 Услуге сталног представника на пословима испитивања без разарања 4000/0994/2017

Filesize: 1.39 MB

0994 Конкурсна документација (27.06.2017.)

0994 Позив за подношење понуде (27.06.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима четврти део  4000/0156/2016 Машински делови по каталошким бројевима четврти део 4000/0156/2016

Filesize: 13.94 MB

0156 Цртеж (27.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.06.2017.)

0156 Трећа измена конкурсне документације (04.07.2017.)

0156 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.4. (04.07.2017.)

0156 Четврта измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.5. (06.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења бр.6. (06.07.2017.)

0156 Пета измена конкурсне документације (11.07.2017.)

0156 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења (11.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења (17.07.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења (17.07.2017.)

Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији и возилима аутогараже 4000/0 Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији и возилима аутогараже 4000/0

Filesize: 1.4 MB

0464 Конкурсна документација (27.06.2017.)

0464 Позив за подношење понуде (27.06.2017.)

Делови и склопови система за производњу воде 4000/0314/2017  Делови и склопови система за производњу воде 4000/0314/2017

Filesize: 1.18 MB

0314 Конкурсна документација (27.06.2017.)

0314 Позив за подношење понуде (27.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Делови и склопови система за производњу воде, одводњавање, прераду отпадних вода и транспорт течности – Фиберглас цеви и фитинзи  4000/0314/2017

Поправка и сервисирање апарата за кување кафе 4000/0797/2017 Поправка и сервисирање апарата за кување кафе 4000/0797/2017

Filesize: 1.03 MB

0797 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0797 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима трећи део  4000/0156/2016 Машински делови по каталошким бројевима трећи део 4000/0156/2016

Filesize: 13.31 MB

*/ Други део

0156 Прва измена конкурсне документације (27.06.2017.)

0156 Друга измена конкурсне документације (27.06.2017.)

 

Машински делови по каталошким бројевима други део  4000/0156/2016 Машински делови по каталошким бројевима други део 4000/0156/2016

Filesize: 14.42 MB

*/ Први део

0156 Прва измена конкурсне документације (27.06.2017.)

Поправка хидрауличних компоненти из производног програма "ХYVА"4000/0522/2017 Поправка хидрауличних компоненти из производног програма "ХYVА"4000/0522/2017

Filesize: 1.13 MB

0522 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0522 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја 4000/0465/2017 Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја 4000/0465/2017

Filesize: 1.04 MB

0465 Конкурсна документација (27.06.2017.)

0465 Позив за подношење понуда (27.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0465/2017

Контролна геотехничка и лабораторијска испитивања 4000/1054/2017 Контролна геотехничка и лабораторијска испитивања 4000/1054/2017

Filesize: 1.1 MB

1054 Конкурсна документација (26.06.2017.)

1054 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Контролна геотехничка и лабораторијска испитивања тла и уграђених материјала  на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 4000/1054/2017

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0520/2017 Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0520/2017

Filesize: 1.32 MB

0520 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0520 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица 4000/0520/2017

Транспортне траке 4000/0980/2016 Транспортне траке 4000/0980/2016

Filesize: 14.65 MB

0980 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0980 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

0980 Позив за подношење понуде на енглеском језику (26.06.2017.)

0980 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0980 Додатне информације или појашњења (14.07.2017.)

0980 Прва измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0980 Додатне информације или појашњења (17.07.2017.)

0980 Додатне информације или појашњења (20.07.2017.)

Ремонт багер пумпе 4000/0457/2017 Ремонт багер пумпе 4000/0457/2017

Filesize: 1.55 MB

0457 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0457 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

0457 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.07.2017.)

Вулканизерске услуге на пнеуматицима на рударско грађевинској механизацији и возилима 4000/0523/2017 Вулканизерске услуге на пнеуматицима на рударско грађевинској механизацији и возилима 4000/0523/2017

Filesize: 1.11 MB

0523 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0523 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

Израда пројекта противпожарног оптерећења за рударске справе 4000/0583/2017 Израда пројекта противпожарног оптерећења за рударске справе 4000/0583/2017

Filesize: 3.08 MB

0583 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0583 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

0583 Прва измена конкурсне документације (21.07.2017.)

0583 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.07.2017.)

0583 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

Алат за информатичке мреже 4000/0780/2017 Алат за информатичке мреже 4000/0780/2017

Filesize: 2.81 MB

0780 Конкурсна документација (26.06.2017.)

0780 Позив за подношење понуде (26.06.2017.)

0780 Додатне информације или појашњења бр.1. (11.07.2017.)

0780 Прва измена конкурсне документације (13.07.2017.)

0780 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.07.2017.)

0780 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.07.2017.)

Поправка и сервисирање механизације из програма „SHANTUI“ 4000/0535/2017 Поправка и сервисирање механизације из програма „SHANTUI“ 4000/0535/2017

Filesize: 1.22 MB

0535 Конкурсна документација (23.06.2017.)

0535 Позив за подношење понуде (23.06.2017.)

Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0926/2017 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0926/2017

Filesize: 980.26 kB

0926 Конкурсна документација (14.06.2017.)

0926 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

Интрвенције по основу венредних испекцијиских решења и непредвиђених потреба „Поље Б/Ц 4000/1125/201 Интрвенције по основу венредних испекцијиских решења и непредвиђених потреба „Поље Б/Ц 4000/1125/201

Filesize: 1.39 MB

1125 Конкурсна документација (19.05.2017.)

1125 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма "TEREX" 4000/0543/2017 Сервисирање и поправка машина из производног програма "TEREX" 4000/0543/2017

Filesize: 1.12 MB

0543 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0543 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

Грађевинско – занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима 4000/0735/2017 Грађевинско – занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима 4000/0735/2017

Filesize: 1.79 MB

0735 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0735 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

Техничка контрола Пројеката примењених  хидрогеолошких истраживања 4000/0672/2017 Техничка контрола Пројеката примењених хидрогеолошких истраживања 4000/0672/2017

Filesize: 1.03 MB

0672 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0672 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 155