JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Лепкови за вулканизацију 1204/13МВ-610 РЕБ Лепкови за вулканизацију 1204/13МВ-610 РЕБ

Filesize: 1.02 MB

1204 Конкурсна документација

1204 Позив за подношење понуда

1204 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)

Песак кварцни суви 1197/13МВ-615 РЕБ Песак кварцни суви 1197/13МВ-615 РЕБ

Filesize: 1.01 MB

1197 Конкурсна документација

1197 Позив за подношење понуда

1197 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.03.2014)

Услуга издавања атеста за промену напонског нивоа Услуга издавања атеста за промену напонског нивоа

Filesize: 2.17 MB

У-1242 Конкурсна документација

У-1242 Позив за подношење понуда

У-1242 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Услуга издавања атеста за промену напонског нивоа на багеру Marion 7200 погона поље „Б“ У-1242/13МВ-1СА

Челични лим 485/13-601 Челични лим 485/13-601

Filesize: 2.02 MB

485 Конкурсна документација

485 Позив за подношење понуда

485 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.03.2014)

485 Обавештење о закљученом уговору (30.06.2014)

485 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.08.2014) Партија 2

485 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.08.2014) Партија 3

Резервни делови за машине LIEBHERR 488/13-314 Резервни делови за машине LIEBHERR 488/13-314

Filesize: 2.79 MB

488 Конкурсна документација

488 Позив за подношење понуда

488 Измене и допуне конкурсне документације (21.02.2014)

488 Измене и допуне конкурсне документације (06.03.2014)

488 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.03.2014)

488 Измене и допуне конкурсне документације (12.03.2014)

488 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.03.2014)

488 Обавештење о закљученом уговору (21.05.2014)

Дефектажа, чишћење и одгушивање постојећих истражно-експлоатационих бунара Дефектажа, чишћење и одгушивање постојећих истражно-експлоатационих бунара

Filesize: 990.54 kB

У-1250 Конкурсна документација

У-1250 Позив за подношење понуда

У-1250 Обавештење о закљученом уговору (28.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Дефектажа, чишћење и одгушивање постојећих истражно-експлоатационих бунара и бушотина на изворишту ''Сува сепарација'' Вреоци У-1250/13МВ-4НТ

Материјал за заваривање (електроде и жице) 518/13-603 РЕБ Материјал за заваривање (електроде и жице) 518/13-603 РЕБ

Filesize: 6.16 MB

518 Конкурсна документација

518 Позив за подношење понуда

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.02.2014)

518 Измене и допуне конкурсне документације (03.03.2014)

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.03.2014)

518 Измене и допуне конкурсне документације (05.03.2014)

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.03.2014)

518 Измене и допуне конкурсне документације (13.03.2014)

518 Измене и допуне конкурсне документације (13.03.2014)

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.03.2014)

518 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2014)

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.03.2014)

518 Измене и допуне конкурсне документације (19.03.2014)

518 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.03.2014)

518 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.03.2014)

518 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.05.2014)

Челични профили 535/13-603 РЕБ Челични профили 535/13-603 РЕБ

Filesize: 1.11 MB

535 Конкурсна докуемнтација

535 Позив за подношење понуда

535 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Систем за електронску контролу радног времена 521/13-503 Систем за електронску контролу радног времена 521/13-503

Filesize: 2.54 MB

521 Конкурсна документација

521 Позив за подношење понуда

521 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.03.2014)

521 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.03.2014)

521 Измене и допуне конкурсне документације (11.03.2014)

521 Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2014)

521 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.03.2014)

521 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.03.2014)

521 Обавештење о закљученом уговору (07.05.2014)

Креч хидрат 1199/13МВ-615 РЕБ Креч хидрат 1199/13МВ-615 РЕБ

Filesize: 1.01 MB

1199 Конкурсна документација

1199 Позив за подношење понуда

1199 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.03.2014)

Атестирање хлорних боца (баждарење) У-096/13-1СА Атестирање хлорних боца (баждарење) У-096/13-1СА

Filesize: 1.17 MB

У-096 Конкурсна документација

У-096 Позив за подношење понуда

У-096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.03.2014)

Мазива и флуиди 504/13-604 РЕБ Мазива и флуиди 504/13-604 РЕБ

Filesize: 2.17 MB

504 Конкурсна документација

504 Позив за подношење понуда

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 1

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 2

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 3

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 4

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 5

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 6

504 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.04.2014) Обустава 7

Канцеларијски намештај 500/13-613 Канцеларијски намештај 500/13-613

Filesize: 220.68 kB

500 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2014)

Средства за чишћење и одмашћивање 1202/13МВ-610 РЕБ Средства за чишћење и одмашћивање 1202/13МВ-610 РЕБ

Filesize: 996.29 kB

1202 Конкурсна документација

1202 Позив за подношење понуда

1202 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2014)

Материјал за грејање 1209/13МВ-609 РЕБ Материјал за грејање 1209/13МВ-609 РЕБ

Filesize: 1.76 MB

1209 Конкурсна документација

1209 Позив за подношење понуда

1209 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.02.2014)

1209 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.02.2014)

1209 Измене и допуне конкурсне документације (19.02.2014)

1209 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.03.2014)

ПЕ фолија 1210/13МВ-606 РЕБ ПЕ фолија 1210/13МВ-606 РЕБ

Filesize: 919.81 kB

1210 Конкурсна документација

1210 Позив за подношење понуда

1210 Обавештење о закљученом уговору (27.03.2014)

Хидраулична и гумена црева 541/13-606 РЕБ Хидраулична и гумена црева 541/13-606 РЕБ

Filesize: 1.01 MB

541 Конкурсна документација

541 Позив за подношење понуда

541 Обавештење о закљученом уговору (29.05.2014)

Чизме за високи напон 506/13-608 РЕБ Чизме за високи напон 506/13-608 РЕБ

Filesize: 1.08 MB

506 Конкурсна документација

506 Позив за подношење понуда

506 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.03.2014)

Пуцвал 1193/13МВ-608 РЕБ Пуцвал 1193/13МВ-608 РЕБ

Filesize: 984.3 kB

1193 Конкурсна документација

1193 Позив за подношење понуда

1193 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014)

Доставна возила, путничкo возилo ниже класе и уређај за сервисирање Доставна возила, путничкo возилo ниже класе и уређај за сервисирање

Filesize: 2.07 MB

480 Конкурсна документација

480 Позив за подношење понуда

480 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.03.2014)

480 Обавештење о обустави поступка кавне набавке (01.04.2014) Партија 4

480 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2014) Партија 1

480 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2014) Партија 2

480 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2014) Партија 3

 

/*Пун назив јавне набавке:

Доставна возила, путничкo возилo ниже класе и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима - аутоматски 480/13-413

Путничка возила ниже класе и теренска возила 475/13-413 Путничка возила ниже класе и теренска возила 475/13-413

Filesize: 1.88 MB

475 Конкурсна документација

475 Позив за подношење понуда

475 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

475 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.03.2014)

475 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Партија 2

475 Обавештење о закљученом уговору (28.04.2014) Партија 1

Здравствене услуге за потребе ПД РБ „Колубара“ д.о.о. у периоду од једне године У-088/13-3ОГ Здравствене услуге за потребе ПД РБ „Колубара“ д.о.о. у периоду од једне године У-088/13-3ОГ

Filesize: 1.62 MB

У-088 Конкурсна документација

У-088 Позив за подношење понуда

У-088 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Партија 1

У-088 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Партија 2

Транспортна трака 1600-ЕР 1250/5Y 5/3...200m 439/13-620 Транспортна трака 1600-ЕР 1250/5Y 5/3...200m 439/13-620

Filesize: 254.92 kB

439 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Ватрогасна црева 532/13-408 РЕБ Ватрогасна црева 532/13-408 РЕБ

Filesize: 2.47 MB

532 Конкурсна документација

532 Позив за подношење понуда

532 Измена и допуна конкурсна документација (10.03.2014)

532 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

532 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.03.2014)

532 Обавештење о закљученом уговору (06.05.2014)

Вишкови радова на пресељењу спомен обележја са гробља у Вреоцима на нове локације Р-040/13-4НТ Вишкови радова на пресељењу спомен обележја са гробља у Вреоцима на нове локације Р-040/13-4НТ

Filesize: 2.5 MB

Р-040 Мишљење

Р-040 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

Р-040 Конкурсна документација

Р-040 Одлука о додели уговора (05.03.2014)

Р-040 Обавештење о закљученом уговору (25.03.2014)

Товарни лист 1207/13МВ-613 Товарни лист 1207/13МВ-613

Filesize: 1.45 MB

1207 Конкурсна документација

1207 Позив за подношење понуда

1207 Измене и допуне конкурсне документације (14.02.2014)

1207 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.02.2014)

1207 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2014)

1207 Обавештење о закљученом уговору (24.03.2014)

Поправка електричног ручног алата и апарата за заваривање У-049/13-2БН Поправка електричног ручног алата и апарата за заваривање У-049/13-2БН

Filesize: 1.34 MB

У-049 Конкурсна документација

У-049 Позив за подношење понуда

У-049 Обавештење о закљученом уговору (15.04.2014)

Шина Р65 407/13-301 Шина Р65 407/13-301

Filesize: 3.52 MB

407 Конкурсна документација

407 Позив за подношење понуда

407 Измене и допуне конкурсне документације (06.03.2014)

407 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.03.2014)

407 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2014)

407 Обавештење о закљученом уговору (06.06.2014)

Резервни делови REXROTH хидраулике 451/13-301 Резервни делови REXROTH хидраулике 451/13-301

Filesize: 1.4 MB

451 Конкурсна документација

451 Позив за подношење понуда

451 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.05.2014) Партија 1

451 Обавештење о закљученом уговору (05.05.2014) Партија 2

Резервни делови за машине Caterpillar 487/13-305 Резервни делови за машине Caterpillar 487/13-305

Filesize: 2.28 MB

487 Конкурсна документација

487 Позив за подношење понуда

487 Измене и допуне конкурсне документације (21.02.2014)

487 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014)

487 Измене и допуна конкурсне документације (24.02.2014)

487 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.03.2014)

487 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.03.2014)

487 Обавештење о закљученом уговору (14.04.2014)

<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Next > End >>
Page 148 of 167