JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П

Filesize: 1015.99 kB

Р-004 Конкурсна документација

Р-004 Позив за подношење понуда

Р-004 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014)

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара

Filesize: 1.4 MB

У-1003 Конкурсна документација

У-1003 Позив за подношење понуда

У-1003 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.05.2014)

У-1003 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара за рударско-грађевинску механизацију У-1003/14МВ-К

Лимарско-фарбарске услуге У-1009/14МВ-К Лимарско-фарбарске услуге У-1009/14МВ-К

Filesize: 2.13 MB

У-1009 Конкурсна документација

У-1009 Позив за подношење понуда

У-1009 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.06.2014)

У-1009 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 1

Поправка и сервисирање ватрогасних возила У-022/14-К Поправка и сервисирање ватрогасних возила У-022/14-К

Filesize: 1.21 MB

У-022 Конкурсна документтација

У-022 Позив за подношење понуда

У-022 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.06.2014)

Израда споја за транспортне траке за погоне Израда споја за транспортне траке за погоне

Filesize: 2.5 MB

У-007 Конкурсна документација

У-007 Позив за подношење понуда

У-007 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

У-007 Обавештење о закљученом уговору (28.07.2014) Партија 1

У-007 Обавештење о закљученом уговору (05.08.2014) Партија 2

/*Пун назив за јавне набавке:

Израда споја за транспортне траке за погоне: поље „Б“, поље  „Д“,  „Велики Црљени“ и „Тамнава Западно поље“ У-007/14-К

Регенерација лиснатих опруга У-1005/14МВ-К Регенерација лиснатих опруга У-1005/14МВ-К

Filesize: 1.33 MB

У-1005 Конкурсна документација

У-1005 Позив за подношење понуда

У-1005 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.06.2014)

Коричење Елабората у тврди повез, израда кутија и слично У-042/14-К Коричење Елабората у тврди повез, израда кутија и слично У-042/14-К

Filesize: 1.02 MB

У-042 Конкурсна документација

У-042 Позив за подношење понуда

У-042 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.06.2014)

Израда етикета за обележавање узорака са ПВЦ увлаком, према датом техничком опису У-013/14-К Израда етикета за обележавање узорака са ПВЦ увлаком, према датом техничком опису У-013/14-К

Filesize: 1.21 MB

У-013 Конкурсна документација

У-013 Позив за подношење понуда

У-013 Измене и допуне конкурсне документације (13.05.2014)

У-013 Обавештење о закљученом уговору (07.07.2014)

Транспортне траке 015/14-620 Транспортне траке 015/14-620

Filesize: 4.07 MB

015 Конкурсна документација

015 Позив за подношење позива

015 Позив за подношење позива (English)

015 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

015 Измене и допуне конкурсне документације (06.06.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.06.2014)

015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.06.2014)

015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.06.2014)

015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (22.07.2014)

015 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 2

Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања

Filesize: 14.58 MB

022 Конкурсна документација

022 Позив за подношење понуда

022 Измене и допуне конкурсне документације (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.06.2014)

022 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.07.2014)

022 Измене и допуне конкурсне документације (02.06.2015.)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2015.)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања на роторном багеру C700S 022/14-503

Уљне и зупчасте пумпе 563/13-310-реб Уљне и зупчасте пумпе 563/13-310-реб

Filesize: 2.2 MB

563 Конкурсна документација

563 Позив за подношење понуда

563 Измене и допуне конкурсне документације (29.05.2014)

563 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.05.2014)

563 Обавештење о закљученом уговору (01.08.2014) Партија 2

563 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014) Партија 1

Сервисирање и поправка уређаја за топло прање KARCHER У-019/14-К Сервисирање и поправка уређаја за топло прање KARCHER У-019/14-К

Filesize: 1.4 MB

У-019 Конкурсна документација

У-019 Позив за подношење понуда

У-019 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.06.2014)

У-019 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014)

Поправка и ремонт расхладних система на путничко-теренским и теретним возилима У-1021/14МВ-К Поправка и ремонт расхладних система на путничко-теренским и теретним возилима У-1021/14МВ-К

Filesize: 1.58 MB

У-1021 Конкурсна документација

У-1021 Позив за подношење понуда

У-1021 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.06.2014)

Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина У-011/14-К Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина У-011/14-К

Filesize: 1.14 MB

У-011 Конкурсна документација

У-011 Позив за подношење понуда

У-011 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.06.2014)

Сервисирање и поправка надоградњи за возила, за масовни превоз У-1022/14МВ-К Сервисирање и поправка надоградњи за возила, за масовни превоз У-1022/14МВ-К

Filesize: 1.08 MB

У-1022 Конкурсна документација

У-1022 Позив за подношење понуда

У-1022 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

Поправка и баждарење пумпних аутомата и мерних група на аутоцистернама за гориво У-1006/14МВ-К Поправка и баждарење пумпних аутомата и мерних група на аутоцистернама за гориво У-1006/14МВ-К

Filesize: 1.36 MB

У-1006 Конкурсна документација

У-1006 Позив за подношење понуда

У-1006 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 1

У-1006 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 2

Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР

Filesize: 2.29 MB

У-1004 Конкурсна документација

У-1004 Позив за подношење понуда

У-1004 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.05.2014)

У-1004 Измене и допуне конкурсне документације (19.05.2014)

У-1004 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.05.2014)

У-1004 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014)

У-1004 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР, испитивање и контрола резервоара и обука и полагање возача за АДР У-1004/14МВ-К

Ремонт електро-покретача и алтернатора У-1001/14МВ-К Ремонт електро-покретача и алтернатора У-1001/14МВ-К

Filesize: 1.57 MB

У-1001 Конкурсна документација

У-1001 Позив за подношење понуда

У-1001 Обавештење о закључује (04.07.2014)

Сервис аку батерија У-027/14-П Сервис аку батерија У-027/14-П

Filesize: 823.46 kB

У-027 Конкурсна документација

У-027 Позив за подношење понуда

У-027 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.07.2014)

Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације

Filesize: 1.65 MB

У-017 Конкурсна документација

У-017 Позив за подношење понуда

У-017 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације и возила ауто-гараже У-017/14-К

Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7 Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7

Filesize: 1.04 MB

У-061 Конкурсна документација

У-061 Позив за подношење позива

У-061 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7 топлотне пумпе, чилера у старој сали СРЦ у Лазаревцу У-061/13-3ОГ

Текуће грађевинско одржавање у Погону Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-102/13-2БН-реб Текуће грађевинско одржавање у Погону Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-102/13-2БН-реб

Filesize: 2.25 MB

У-102 Конкурсна документација

У-102 Позив за подношење понуда

У-102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.05.2014)

У-102 Измене и допуне конкурсне документације (13.05.2014)

У-102 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014)

Резервни делови за редукторе и редуктори „ТТУ Тузла“ 502/13-309 Резервни делови за редукторе и редуктори „ТТУ Тузла“ 502/13-309

Filesize: 1.86 MB

502 Конкурсна документација

502 Позив за подношење понуда

502 Измене и допуна конкурсне документације (29.05.2014)

502 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.05.2014)

502 Обавештење о обустави јавне набавке (04.08.2014)

Резервни делови за возила специјалне намене - санитети 529/13-309 Резервни делови за возила специјалне намене - санитети 529/13-309

Filesize: 1.26 MB

529 Конкурсна документација

529 Позив за подношење понуда

529 Обавештење о закљученом уговору (14.07.2014) Партија 1

529 Обавештење о закљученом уговору (14.07.2014) Партија 2

Улазни парови редуктора радног точка за багер SRs1760/5X32(G9) 495/13-307 Улазни парови редуктора радног точка за багер SRs1760/5X32(G9) 495/13-307

Filesize: 1.97 MB

495 Конкурсна документација

495 Позив за подношење понуда

495 Измене и допуне конкурсне документације (28.05.2014)

495 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.05.2014)

495 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.06.2014)

495 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (18.07.2014)

495 Обавештење о закљученом уговору (24.02.2015)

Челична ужад и привезнице од челичне ужади 573/13-411-реб Челична ужад и привезнице од челичне ужади 573/13-411-реб

Filesize: 2.09 MB

573 Конкурсна документација

573 Позив за подношење понуда

573 Измене и допуне конкурсне документације (21.05.2014)

573 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014)

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 1

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 2

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 3

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 4

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 5

Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизјућих зрачења Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизјућих зрачења

Filesize: 871.84 kB

У-009 Конкурсна документација

У-009 Позив за подношење понуда

 

/*Пун назив јавне набавке:

Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења – Огранак Прерада У-009/14-П

Пумпе и резервни делови пумпе за централно подмазивање 580/13-307-реб Пумпе и резервни делови пумпе за централно подмазивање 580/13-307-реб

Filesize: 2.57 MB

580 Конкурсна документација

580 Позив за подношење понуда

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014)

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014) Одговор 1

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014) Одговор 2

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014) Одговор 3

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.05.2014)

580 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.07.2014) Партија 2

580 Обавештење о закљученом уговору (05.08.2014) Партија 1

ВН каблови 551/13-504-реб ВН каблови 551/13-504-реб

Filesize: 1.74 MB

551 Конкурсна документација

551 Позив за подношење понуда

551 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2014) Партија 3

551 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2014) Партија 5

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 1

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 2

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 4

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 6

Редуктор и заустављач редуктора 564/13-309-реб Редуктор и заустављач редуктора 564/13-309-реб

Filesize: 2.22 MB

564 Конкурсна документација

564 Позив за подношење понуда

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.05.2014)

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.05.2014) Одговор 2

564 Измене и допуне конкурсне документације (20.05.2014)

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

564 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (07.07.2014)

564 Обавештење о закљученом уговору (26.09.2014)

<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Next > End >>
Page 148 of 175