JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације

Filesize: 13.2 MB

Референца за јавну набавку: Набавка финансијске услуге кредитног задужења

 

У-037 Конкурсна документација

У-037 Позив за подношење понуда

Кредит

У-037 Одговори по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

У-037 Одговори по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

У-037 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.09.2013)

У-037 Измене и допуне конкурсне документације (13.09.2013)

У-037 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013) Партија 1

У-037 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације за производњу и рекултивацију У-037/13-3ОГ

Машинска обрада мотора путничко - теренског програма Машинска обрада мотора путничко - теренског програма

Filesize: 1.38 MB

У-1157 Конкурсна документација

У-1157 Позив за подношење понуда

У-1157 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.08.2013)

У-1157 Обавештење о закљученом уговору (24.09.2013)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Машинска обрада мотора путничко - теренског програма („Jugo 55“, „Lada Niva“, „Zastava Rival“, „Zastava Turbo Zeta“, „Florida Poly“)“ У-1157/13МВ-1СА

Поправка и сервисирање клима уређаја У-1121/13МВ-1СА Поправка и сервисирање клима уређаја У-1121/13МВ-1СА

Filesize: 1.42 MB

У-1121 Конкурсна документација

У-1121 Позив за подношење понуда

У-1121 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.09.2013)

Манометри глицерински 1095/13МВ-609 Манометри глицерински 1095/13МВ-609

Filesize: 1.81 MB

1095-609 Конкурсна документација

1095-609 Позив за подношење понуда

1095-609 Измена и допона конкурсне документације

1095-609 Обавештење за продужење рока за подношење понуда

1095-609 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.08.2013)

1095-609 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.08.2013)

1095-609 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.09.2013)

 

Лична заштитна опрема - радно одело летње и зимско 292/13-608 Лична заштитна опрема - радно одело летње и зимско 292/13-608

Filesize: 1.28 MB

292-608 Конкурсна документација

292-608 Позив за подношење понуда

292-608 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.10.2013)

Годишње сервисирање справа у теретани за потребе СРЦ у Лазаревцу У-1150/13МВ-3ОГ Годишње сервисирање справа у теретани за потребе СРЦ у Лазаревцу У-1150/13МВ-3ОГ

Filesize: 934.5 kB

У-1150 Конкурсна документација

У-1150 Позив за подношење понуда

У-1150 Обавештење о закљученом уговор (28.10.2013)

Преглед возила за превоз опасних запаљивих и експлозивних материја Преглед возила за превоз опасних запаљивих и експлозивних материја

Filesize: 1.13 MB

У-1131-1СА Конкурсна документација

У-1131-1СA Позив за подношење понуда

У-1131 Измене и допуне конкурсне документације

У-1131 Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

У-1131 Обавештење о закљученом уговору (08.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Преглед возила за превоз опасних запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата и уверења АДР У-1131/13МВ-1СА

Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада

Filesize: 1.08 MB

У-035-3ОГ Конкурсна документација

У-035-3ОГ Позив за подношење понуда

У-035-3ОГ Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.10.2013)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације непокретности за потребе  експлоатације угља У-035/13-3ОГ

Услуге вештачења у поступку експропријације, за 2013. годину У-044/13-1СА Услуге вештачења у поступку експропријације, за 2013. годину У-044/13-1СА

Filesize: 1.11 MB

У-044 Конкурсна документација

У-044 Позив за подношење понуда

У-044 Одговори по захтевима заинтересованог лица (09.09.2013)

У-044 Обавештење о закљученом уговору (21.10.2013)

Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма „ŠKODA“ У-028/13-1СА Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма „ŠKODA“ У-028/13-1СА

Filesize: 1.36 MB

У-028-1СА Конкурсна документација

У-028-1СА Позив за подношење понуда

У-028-1СА Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (19.09.2013)

Лабораторијска опрема 253/13-605 Лабораторијска опрема 253/13-605

Filesize: 4.61 MB

253-605 Конкурсна документација

253-605 Позив за подношење понуда

253 Измена и допуне конкурсне документације

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица

253 Измена и допуна конкурсне документације (21.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (21.08.2013)

253 Измена и допуна конкурсне документације (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (04.09.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (09.09.2013)

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 1

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 2

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 3

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 4

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 5

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 6

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 7

Товарни лист К-501/2011, колска наруџбеница, измена уговора 1103/13МВ-613 Товарни лист К-501/2011, колска наруџбеница, измена уговора 1103/13МВ-613

Filesize: 823.18 kB

1103-613 Конкурсна документација

1103-613 Позив за подношење понуда

1103 Обавештење о закљученом уговору (04.09.2013)

Челични отковци 282/13-402 Челични отковци 282/13-402

Filesize: 1.02 MB

282 Конкурсна документација

282 Позив за подношење понуда

Прилог уз конкурсну документацију

282 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.11.2013)

Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1145/13МВ-1СА Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1145/13МВ-1СА

Filesize: 2.45 MB

У-1145-1СА Конкурсна документација

У-1145-1СА Позив за подношење понуда

У-1145 Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Јавни позив за продају возила 4-4.5-9732 Јавни позив за продају возила 4-4.5-9732

Filesize: 217.3 kB

Јавни позив за продају возила 4-4.5-9732

Поправка и сервисирање возила из производног програма „UAZ“ У-039/13-1СА Поправка и сервисирање возила из производног програма „UAZ“ У-039/13-1СА

Filesize: 5.03 MB

У-039-1СА Конкурсна документација

У-039-1СА Позив за подношење понуда

У-039-1СА Уговор о закљученом уговору (15.10.2013)

Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода

Filesize: 1013.66 kB

У-024-2БН Конкурсна документација

У-024-2БН Позив за подношење понуда

У-024-2БН Обавештење о закљученом уговору (14.10.2013)

 

*Пун назив јавне набавке:

Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода- анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода, погона Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-024/13-2БН

Поправка и сервисирање возила из производног програма „КАМAZ“ У-040/13-1СА Поправка и сервисирање возила из производног програма „КАМAZ“ У-040/13-1СА

Filesize: 3.32 MB

У-040-1СА Конкурсна документација

У-040-1СА Позив за подношење понуда

У-040-1СА Обавештењу о закљученом уговору (15.10.2013)

Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада

Filesize: 1.71 MB

У-1176 Конкурсна документација

У-1176 Позив за подношење понуда

У-1176 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1176 Измене и допуне конкурсне документације

У-1176 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.10.2013) Партија 2

У-1176 Обавештење о закљученом уговору (25.10.2013) Партија 1

У-1176 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013) Партија 3

 

*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада и баждарењем, даваоца импулса, мех. пињона и сајли, обликоване по партијама:

Партија 1: Поправка и сервисирање, контрола исправности рада и баждарење тахографа и даваоца импулса

Партија 2: Поправка и сервисирање, контрола исправности рада и баждарење инструмената трактора и механичких пињона

Партија 3: Израда и уградња сајли У-1176/13МВ-1СА

Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дир Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дир

Filesize: 1.24 MB

У-1151-3ОГ Конкурсна документација

У-1151-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1151-3ОГ Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1151-3ОГ Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1151-3ОГ Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

 

 

*Пун назив јавне набавке:

Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дирекције РБ „Колубара" У-1151/13МВ-3ОГ

Доставно, путничка возила ниже класе и теренска возила 291/13-413 Доставно, путничка возила ниже класе и теренска возила 291/13-413

Filesize: 1.74 MB

291-413 Конкурсна документација

291-413 Позив за подношење понуда

291 Одговор по захтеву заинтересованог лица

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 2

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 3

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 4

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.12.2013) Партија 1

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Адијабатски калориметарски систем за одређивање топлотне вредности чврстих и течних горива 230/13-60 Адијабатски калориметарски систем за одређивање топлотне вредности чврстих и течних горива 230/13-60

Filesize: 972.01 kB

230-13-605 Конкурсна документација

230-13-605 Позив за подношење понуда

230-15-605 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА

Filesize: 1.22 MB

У-1152 Конкурсна документација

У-1152 Позив за подношење понуда

У-1152 Обавештење о закљученом уговору (25.09.2013)

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“ Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“

Filesize: 1.63 MB

У-1140-3ОГ Конкурсна документација

У-1140-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1140-3ОГ Измене и допуне конкурсне документације

У-1140-3ОГ Обавештење о продужењу рока

У-1140 Измене и допуне конкурсне документације

У-1140 Одоговор по захтеву заинтересованог лица

У-1140 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1140 Обавештење о закљученом уговору (21.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“д.о.о. У-1140/13МВ-3ОГ

Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА

Filesize: 1.14 MB

У-1107-1СА Конкурсна документација

У-1107-1СА Позив за подношење понуда

У-1107-1СА Обавештење о закљученом уговору (24.09.2013)

Свичеви 281/13-503 Свичеви 281/13-503

Filesize: 13.71 MB

281-503 Конкурсна документација

281-503 Позив за подношење понуда

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица - 1

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношења понуда

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2013)

281-503 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (27.08.2013)

281-503 Обавештење о продужење рока за подношење понуда (02.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.08.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (14.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

281-503 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.01.2014)

Резервни делови за телефонску централу 241/13-503 Резервни делови за телефонску централу 241/13-503

Filesize: 1.04 MB

241 Конкурсна документација

241 Позив за подношење понуда

241 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.09.2013)

Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда

Filesize: 1.12 MB

1093 Конкурсна документација (19.6.2013)

АНТИВИРУС - коригована - 10.7.2013.

1093 Позив за подношење понуда - 25.7.2013.

1093 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

 

<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Next > End >>
Page 148 of 149