JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Електронски склопови 135/14-503 Електронски склопови 135/14-503

Filesize: 7.62 MB

/*Други део

135 Измене и допуне конкурсне документације (04.09.2014)

135 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014)

Електронски склопови 135/14-503 Електронски склопови 135/14-503

Filesize: 11.62 MB

/*Први део

135 Конкурсна документација

135 Позив за подношење понуда

135 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.08.2014)

135 Измене и допуне конкурсне документације (19.08.2014)

135 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.08.2014) Одговор

135 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.08.2014) Одговор 1

135 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.08.2014) Одговор 2

135 Измене и допуне конкурсне документације (22.08.2014) Измена 1

135 Измене и допуне конкурсне документације (22.08.2014) Измена 2

135 Измене и допуне конкурсне документације (22.08.2014) Измена 3

135 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.09.2014)

135 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.09.2014)

135 Измене и допуне конкурсне документације (04.09.2014)

Електронске компоненте 128/14-503 Електронске компоненте 128/14-503

Filesize: 2.6 MB

128 Конкурсна документација

128 Позив за подношење понуда

128 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.09.2014)

128 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.09.2014)

128 Измене и допуне конкурсне документације (02.09.2014)

128 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2014)

Испорука опреме, монтажа, израда пројекта изведеног стања, пуштање у рад, технички преглед Испорука опреме, монтажа, израда пројекта изведеног стања, пуштање у рад, технички преглед

Filesize: 2.66 MB

032 Конкурсна документација

032 Позив за подношење понуда

032 Измене и допуне конкурсне документације (14.08.2014)

032 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.08.2014)

032 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.08.2014)

032 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.08.2014) Одговор

032 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.08.2014) Одговор 2

032 Измене и допуне конкурсне документације (20.08.2014)

032 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (27.10.2014)

032 Обавештење о закљученом уговору (01.12.2015.)

/*Пун назив јавне набавке:

Испорука опреме, монтажа, израда пројекта изведеног стања, пуштање у рад, технички преглед и припрема за технички пријем мосних кранова, носивости од 25 тона, 16 тона и 10 тона х2 032/14-401/1

Креч хидрат 175/14-615-С Креч хидрат 175/14-615-С

Filesize: 1.59 MB

175 Конкурсна документација

175 Позив за подношење понуда

175 Одлука о додели уговора (09.09.2014)

175 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014)

175 Мишљење Управе (07.10.2014)

УКТ станице и резервни делови 127/14-503 УКТ станице и резервни делови 127/14-503

Filesize: 990.71 kB

127 Конкурсна документација

127 Позив за подношење понуда

127 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2014)

Улошци за скалпел ножиће-равни 164/14-610/10-С Улошци за скалпел ножиће-равни 164/14-610/10-С

Filesize: 1.09 MB

164 Конкурсна докуметнација

164 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

164 Обавештење о закљученом уговору (26.08.2014)

164 Одлука о додели уговора (05.09.2014)

Кран за виљушкар - 2 ком 067/14-308 Кран за виљушкар - 2 ком 067/14-308

Filesize: 362.46 kB

067 Обавештење о закљученом уговору (01.08.2014)

Брусне плоче за сечење челика 178/14-614/3-С Брусне плоче за сечење челика 178/14-614/3-С

Filesize: 979.97 kB

178 Конкурсна документација

178 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

178 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014)

Табулири 1012/14МВ-612 Табулири 1012/14МВ-612

Filesize: 808.88 kB

1012 Конкурсна документација

1012 Позив за подношење понуда

1012 Обавештење о закљученом уговору (29.09.2014)

Превентивно и интервентно сервисирање биоротора БРТ-200 У-108/14-К Превентивно и интервентно сервисирање биоротора БРТ-200 У-108/14-К

Filesize: 1.11 MB

У-108 Конкурсна документација

У-108 Позив за подношење понуда

У-108 Обавештење о закљученом уговору (01.10.2014)

Oдржавање термотехничких инсталација У-107/14-К Oдржавање термотехничких инсталација У-107/14-К

Filesize: 8.51 MB

У-107 Конкурсна документација

У-107 Позив за подношење понуда

У-107 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.08.2014)

У-107 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.08.2014)

У-107 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2014)

У-107 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.08.2014)

У-107 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.10.2014)

У-107 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.10.2014)

У-107 Обавештење о закљученом уговору (07.11.2014) Партија 3

У-107 Обавештење о закљученом уговору (07.11.2014) Партија 5

У-107 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.04.2015) Партија 2

У-107 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2014) Партија 1

Основни извештај о здравственом стању становника насеља Барошевца-прва фаза Основни извештај о здравственом стању становника насеља Барошевца-прва фаза

Filesize: 2.92 MB

У-060 Конкурсна документација

У-060 Позив за подношење понуда

У-060 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2014)

У-060 Измене и допуне конкурсне документације (28.08.2014)

У-060 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.09.2014)

У-060 Измене и допуне конкурсне документрације (05.09.2014)

У-060 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.10.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Основни извештај о здравственом стању становника насеља Барошевца-прва фаза: Процена ризика У-060/13-4НТ

Сервисирање-поправка дизел мотора на локомотивама 621-113 и 621-114 У-117/14-П Сервисирање-поправка дизел мотора на локомотивама 621-113 и 621-114 У-117/14-П

Filesize: 1.25 MB

У-117 Конкурсна документација

У-117 Позив за подношење понуда

У-117 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2014)

Штампани материјал 068/14-612 Штампани материјал 068/14-612

Filesize: 354.51 kB

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 1

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 2

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 3

Сервисирање и поправка телефонских апарата У-1014/14МВ-П Сервисирање и поправка телефонских апарата У-1014/14МВ-П

Filesize: 987.83 kB

У-1014 Конкурсна докуметанција

У-1014 Позив за подношење понуда

У-1014 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.09.2014)

Поправка на грађевинским објектима погона станица: Тамнава, Зеоке, Сушара Р-007/14-П Поправка на грађевинским објектима погона станица: Тамнава, Зеоке, Сушара Р-007/14-П

Filesize: 854.13 kB

Р-007 Конкурсна документација

Р-007 Позив за подношење понуда

Р-007 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014)

Energetski kablovi i provodnici 66 Energetski kablovi i provodnici 66

Filesize: 168.75 kB

Претходно обавештење 66

Лабораторијске хемикалије 151/14-605-С Лабораторијске хемикалије 151/14-605-С

Filesize: 2.57 MB

151 Конкурсна документација

151 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

151 Одлука о додели уговора (05.09.2014)

151 Мишљење Управе (16.09.2014)

151 Обавештење о закљученом уговору (16.09.2014)

Семеринзи 1013/14МВ-606 Семеринзи 1013/14МВ-606

Filesize: 1.06 MB

1013 Конкурсна документација

1013 Позив за подношење понуда

1013 Обавештење о закљученом уговору (08.09.2014)

Поправка и асфалтирање путних праваца, платоа, паркинга и коловоза на пружним прелазимa Р-012/14-К Поправка и асфалтирање путних праваца, платоа, паркинга и коловоза на пружним прелазимa Р-012/14-К

Filesize: 1.07 MB

Р-012 Конкурсна документација

Р-012 Позив за подношење понуда

Р-012 Обавештење о закљученом уговору (30.10.2014)

Резервни делови за грађевинске и рударске машине 092/14-413/2 Резервни делови за грађевинске и рударске машине 092/14-413/2

Filesize: 11.19 MB

092 Конкурсна документација

092 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позиви за подношење понуда

092 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.08.2014)

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014) Одговор 3

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014) Одговор 4

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014) Одговор 5

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014) Одговор 6

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014) Одговор 7

092 Измене и допуне конкурсне документације (01.08.2014)

092 Измене и допуне конкурсне документације (06.08.2014)

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.08.2014) Одговор 8

092 Измене и допуне конкурсне документације (08.08.2014)

092 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (11.08.2014)

092 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.08.2014)

092 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.08.2014)

092 Измене и допуне конкурсне документације (20.08.2014)

092 Одлука о додели уговора (18.09.2014) Партија 2

092 Одлука о додели уговора (18.09.2014) Партија 3

092 Одлука о додели уговора (18.09.2014) Партија 4

092 Одлука о додели уговора (18.09.2014) Партија 5

092 Одлука о додели уговора (18.09.2014) Партија 7

092 Одлука о додели уговора (23.09.2014) Партија 6

092 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (25.09.2014)

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 2

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 3

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 4

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 5

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 6

092 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 7

092 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.02.2015)

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала)

Filesize: 1.37 MB

У-097 Конкурсна документација

У-097 Позив за подношење понуда

У-097 Обавештење о закљученом уговору (29.09.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14. октобар“ У-097/14-К

Дизел-електрични агрегат и УПС-а 098/14-503 Дизел-електрични агрегат и УПС-а 098/14-503

Filesize: 1.53 MB

098 Конкурсна документација

098 Позив за подношење понуда

098 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2014)

098 Измене и допуне конкурсне документације (02.09.2014)

098 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.09.2014)

098 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (20.10.2014)

098 Обавештење о закљученом уговору (05.12.2014)

Услуга чишћења таложника пепела и шљаке у Медошевцу У-101/13-2БН-РЕ Услуга чишћења таложника пепела и шљаке у Медошевцу У-101/13-2БН-РЕ

Filesize: 1.61 MB

У-101 Конкурсна документација

У-101 Позив за подношење понуда

У-101 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.08.2014)

У-101 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.08.2014)

У-101 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2014)

У-101 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014)

Ваљање гумене мешавине У-096/14-К Ваљање гумене мешавине У-096/14-К

Filesize: 1.89 MB

У-096 Конкурсна документација

У-096 Позив за подношења понуда

У-096 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.08.2014)

У-096 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.08.2014)

У-096 Измене и допуне конкурсне докуметације (21.08.2014)

У-096 Обавештење о закљученом уговору (14.10.2014)

Поправка мерно-дијагностичке опреме и инструмената У-094/14-К Поправка мерно-дијагностичке опреме и инструмената У-094/14-К

Filesize: 1.07 MB

У-094 Конкурсна документација

У-094 Позив за подношење понуда

У-094 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.09.2014)

Поправка и сервисирање фотокопир апарата У-102/14-Д Поправка и сервисирање фотокопир апарата У-102/14-Д

Filesize: 3.2 MB

У-102 Конкурсна документација

У-102 Позив за подношење понуда

У-102 Измене и допуне конкурсне документације (26.08.2014)

У-102 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.08.2014)

У-102 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.09.2014)

У-102 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.09.2014)

У-102 Измене и допуне конкурсне документације (19.09.2014)

У-102 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.10.2014) Партија 2

У-102 Обавештење о закљученом уговору (31.10.2014) Партија 4

У-102 Обавештење о закљученом уговору (04.11.2014) Партија 1

У-102 Обавештење о закљученом уговору (04.11.2014) Партија 3

Услуга обезбеђења и снабдевања животним намирницама за потребе ПД РБ "Колубара" д.о.о. У-070/14-Д Услуга обезбеђења и снабдевања животним намирницама за потребе ПД РБ "Колубара" д.о.о. У-070/14-Д

Filesize: 1.29 MB

У-070 Конкурсна документација

У-070 Позив за подношење понуда

У-070 Call for bid submission

У-070 Обавештење о закљученом уговору (11.09.2014)

Вулканизерски прибор и опрема 088/14-610/10 Вулканизерски прибор и опрема 088/14-610/10

Filesize: 1.22 MB

088 Конкурсна документација

088 Позив за подношење понуда

088 Измене и допуне конкурсне документације (06.08.2014)

088 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.08.2014)

088 Измене и допуне конкурсне документације (19.08.2014)

088 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2014) Партија 1

088 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2014) Партија 2

<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Next > End >>
Page 148 of 183