JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервис постојења за базен, прећишчавање воде Сервис постојења за базен, прећишчавање воде

Filesize: 913.36 kB

У-100 Конкурсна документација

У-100 Позив за подношење понуда

У-100 Обавештење о закљученом уговору (26.09.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервис постојења за базен, прећишчавање воде, базенска техника, пумпе, вентили, хлоринатори, отворени и затворени базен У-100/14-Д

Филтери 074/14-414С Филтери 074/14-414С

Filesize: 926.47 kB

074 Конкурсна документација

074 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

074 Обавештење о обустави поступка (05.08.2014)

Поправка турбокомпресора, пумпи заводу и висковентилатора на моторима У-079/14-К Поправка турбокомпресора, пумпи заводу и висковентилатора на моторима У-079/14-К

Filesize: 2.36 MB

У-079 Конкурсна документација

У-079 Позив за подношење понуда

У-079 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014)

Поправка и ремонт издувних система на руд.грађ.механизацији и теретним возилима У-1052/14МВ-К Поправка и ремонт издувних система на руд.грађ.механизацији и теретним возилима У-1052/14МВ-К

Filesize: 1.93 MB

У-1052 Конкурсна документација

У-1052 Позив за подношење понуда

У-1052 Обавештење о закљученом уговору (07.08.2014)

Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1047/14МВ-К Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1047/14МВ-К

Filesize: 2.85 MB

У-1047 Конкурсна документација

У-1047 Позив за подношење понуда

У-1047 Обавештење о закљученом уговору (11.08.2014)

Гумирање точкова за капију У-087/14-М Гумирање точкова за капију У-087/14-М

Filesize: 1.05 MB

У-087 Конкурсна документација

У-087 Позив за подношење понуда

У-087 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014)

Канцеларијски намештај 073/14-613 Канцеларијски намештај 073/14-613

Filesize: 930.75 kB

073 Конкурсна документација

073 Позив за подношење понуда

073 Обавештење о закљученом уговору (22.09.2014)

Сервисирање лабораторијске опреме У-055/14-П Сервисирање лабораторијске опреме У-055/14-П

Filesize: 2.1 MB

У-055 Конкурсна документација

У-055 Позив за подношење понуда

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.07.2014)

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (09.07.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.07.2014)

У-055 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.08.2014)

Услуга атестирања и преглед оруђа и опреме за рад У-063/14-М Услуга атестирања и преглед оруђа и опреме за рад У-063/14-М

Filesize: 942.4 kB

У-063 Конкурсна документација

У-063 Позив за подношење понуда

У-063 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2014)

Регенерација карданских вратила У-067/14-К Регенерација карданских вратила У-067/14-К

Filesize: 3.98 MB

У-067 Конкурсна документација

У-067 Позив за подношење понуда

У-067 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.07.2014)

У-067 Измене и допуне конкурсне документације (25.07.2014)

У-067 Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014)

Пумпе и резервни делови за пумпе 071/14-401С Пумпе и резервни делови за пумпе 071/14-401С

Filesize: 3.74 MB

071 Конкурсна документација

071 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

071 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.07.2014)

071 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.07.2014)

071 Мишљење (17.07.2014)

071 Измене и допуне конкурсне документације (17.07.2014)

071 Одлука о додели уговора (29.07.2014)

071 Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014) Партија 1

071 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2014) Партија 2

Виљушкар са дизел агрегатом, носивости 3,5 тона 007/14-301 Виљушкар са дизел агрегатом, носивости 3,5 тона 007/14-301

Filesize: 202.22 kB

007 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014)

Грађевинско-занатски радови на кантинама (кречење,замена плочица и др.) Грађевинско-занатски радови на кантинама (кречење,замена плочица и др.)

Filesize: 2.05 MB

Р-010 Конкурсна документација

Р-010 Позив за подношење понуда

Р-010 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.07.2014)

Р-010 Измене и допуне конкурсне документације (03.07.2014)

Р-010 Обавештење о закљученом уговору (23.09.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Грађевинско-занатски радови на кантинама (кречење,замена плочица и др.) у Огранку „Површински копови Р-010/14-К

Челична ужад 005/14-411 Челична ужад 005/14-411

Filesize: 132.76 kB

005 Обавештење о закљученом уговору

Одливци (багерски зуби) 021/14-403 Одливци (багерски зуби) 021/14-403

Filesize: 7 MB

021 Конкурсна документација

021 Позив за подношење понуда

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.07.2014)

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.07.2014)

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.07.2014)

021 Измене и допуне конкурсне документације (23.07.2014)

021 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.07.2014)

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.07.2014)

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.07.2014)

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.07.2014) Одговор 1

021 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.07.2014) Одговор 2

021 Измене и допуне конкурсне документације (29.07.2014)

021 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.07.2014)

021 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.07.2014)

021 Измене и допуне конкурсне документације (31.07.2014)

021 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (14.10.2014)

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 1

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 2

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 3

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 4

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 5

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 6

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 7

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 9

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 10

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 11

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 12

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 13

021 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2014) Партија 14

Сервис и еталонирање калориметара, колориметријских читача, спектрофометара, ТОС анализатора Сервис и еталонирање калориметара, колориметријских читача, спектрофометара, ТОС анализатора

Filesize: 1.72 MB

У-054 Конкурсна документација

У-054 Позив за подношење понуда

У-054 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.07.2014)

У-054 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.08.2014)

У-054 Обавештење о закљученом уговору (02.10.2014) Партија 1

У-054 Обавештење о закљученом уговору (02.10.2014) Партија 4

У-054 Обавештење о закљученом уговору (02.10.2014) Партија 5

У-054 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (02.10.2014) Обустава 3

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервис и еталонирање калориметара ,колориметријских читача, спектрофометара, ТОС анализатора, апарата за елементарну анализу CHN У-054/14-П

Поправка и сервисирање теретних возила У-056/14-К Поправка и сервисирање теретних возила У-056/14-К

Filesize: 10.78 MB

У-056 Конкурсна документација

У-056 Позив за подношење понуда

У-056 Одговор по захтеву зантересованог лица (04.07.2014)

У-056 Одговор по захтеву зантересованог лица (14.07.2014)

У-056 Обавештење о закљученом уговору (19.09.2014)

У-056 Обавештење о закљученом уговору (22.09.2014) Партија 2

У-056 Обавештење о закљученом уговору (22.09.2014) Партија 3

У-056 Обавештење о закљученом уговору (22.09.2014) Партија 4

У-056 Обавештење о закљученом уговору (22.09.2014) Партија 8

У-056 Обавештење о закљученом уговору (29.09.2014) Партија 5

У-056 Обавештење о закљученом уговору (29.09.2014) Партија 6

У-056 Обавештење о закљученом уговору (29.09.2014) Партија 7

Грађевинско-занатски радови на објекту Управне зграде у Барошевцу Грађевинско-занатски радови на објекту Управне зграде у Барошевцу

Filesize: 2.34 MB

Р-011 Конкурсна документација

Р-011 Позив за подношење понуда

Р-011 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.07.2014)

Р-011 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.07.2014)

Р-011 Измене и допуне конкурсне документације (08.07.2014)

Р-011 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.07.2014)

Р-011 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.07.2014)

Р-011 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.07.2014)

Р-011 Измене и допуне конкурсне документације (16.07.2014)

Р-011 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.07.2014)

Р-011 Обавештење о закљученом уговору (23.09.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Грађевинско-занатски радови на објекту Управне зграде у Барошевцу (замена кровне конструкције) Р-011/14-К

Уливање гуме у машинске елементе У-020/14-К Уливање гуме у машинске елементе У-020/14-К

Filesize: 1.94 MB

У-020 Конкурсна документација

У-020 Позив за подношење понуда

У-020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.06.2014)

У-020 Измене и допуне конкурсне документације (07.07.2014)

У-020 Обавештење о закљученом уговору (26.08.2014)

Бетонски плато иза нове електро-машинске радионице Р-005/14-П Бетонски плато иза нове електро-машинске радионице Р-005/14-П

Filesize: 1.38 MB

Р-005 Конкурсна документација

Р-005 Позив за подношење понуда

Р-005 Измене и допуне конкурсне документације (22.07.2014)

Р-005 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.07.2014)

Р-005 Обавештење о закљученом уговору (29.08.2014)

Ланац 013/14-407 Ланац 013/14-407

Filesize: 145.45 kB

013 Обавештење о закљученом уговору (25.06.2014)

Техничке хемикалије 027/14-605 Техничке хемикалије 027/14-605

Filesize: 150.93 kB

027 Обавештење о закљученом уговору (25.06.2014)

Технички гасови 028/14-605 Технички гасови 028/14-605

Filesize: 150.83 kB

028 Обавештење о закљученом уговору (25.06.2014)

Услуге сервисирања хидро-динамичких спојница У-1029/14МВ-П Услуге сервисирања хидро-динамичких спојница У-1029/14МВ-П

Filesize: 819.14 kB

У-1029 Конкурсна документација

У-1029 Позив за подношење понуда

У-1029 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (11.09.2014)

Израда и поправка пластичне арматура У-1033/14МВ-П Израда и поправка пластичне арматура У-1033/14МВ-П

Filesize: 814.79 kB

У-1033 Конкурсна документација

У-1033 Позив за подношење понуда

У-1033 Обавештење о закљученом уговору (01.08.2014)

Поправка машина за одржавање колосека ROBEL У-006/14-П Поправка машина за одржавање колосека ROBEL У-006/14-П

Filesize: 132.29 kB

У-006 Обавештење о закљученом уговору (25.06.2014)

Сервисирање, пуњење и поправка противпожарних апарата Сервисирање, пуњење и поправка противпожарних апарата

Filesize: 1.04 MB

У-078 Конкурсна документација

У-078 Позив за подношење понуда

У-078 Обавештење о закљученом уговору (20.08.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервисирање, пуњење и поправка противпожарних апарата, мерење проточног притиска у хидрантској мрежи, испитивање ПП апарата на хладни водени притисак, испитивање непропусних ватрограсних црева У-078/14-П

Сервисирање малоуљних прекидача  - (тs 35/6/0,4кv Нова сушара, Топлана и Мокра сепарација Сервисирање малоуљних прекидача - (тs 35/6/0,4кv Нова сушара, Топлана и Мокра сепарација

Filesize: 1.18 MB

У-073 Конкурсна документација

У-073 Позив за подношење понуда

У-073 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.07.2014)

У-073 Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервисирање малоуљних прекидача - (тs 35/6/0,4кv Нова сушара, Топлана и Мокра сепарација - Сервис малоуљних прекидача PUD 6 и 35кV) У-073/14-П

Хватање паса луталица у свим погонима и секторима Огранка „Површински копови“ Барошевац у 2014. год Хватање паса луталица у свим погонима и секторима Огранка „Површински копови“ Барошевац у 2014. год

Filesize: 1021.39 kB

У-083 Конкурсна документација

У-083 Позив за подношење понуда

У-083 Обавештење о закљученом уговору (25.08.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Хватање паса луталица у свим погонима и секторима Огранка „Површински копови“ Барошевац у 2014. год У-083/14-К

<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Next > End >>
Page 148 of 180