JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017 Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017

Filesize: 864.32 kB

0383 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0383 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017 Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017

Filesize: 1016.64 kB

1154 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1154 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017 Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017

Filesize: 6.94 MB

0343 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0343 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера Б-2000, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања  4000/0343/2017

0343 Прилог 1: Разводне кућице 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 2: Разводни орман 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 3: Ормарић за трасу (09.11.2017.)

Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017 Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017

Filesize: 3.09 MB

0865 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0865 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0865 Кабина руковаоца (09.11.2017.)

0865 Прва измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.11.2017.)

ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017 ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017

Filesize: 932.48 kB

0378 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0378 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017 Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017

Filesize: 2.88 MB

0298 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0298 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0298 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017 Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017

Filesize: 1.12 MB

0680 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0680 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017 Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017

Filesize: 1006.18 kB

0050 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0050 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017

Filesize: 858.03 kB

0139 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0139 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке Пештан 4000/1033/2017 Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке Пештан 4000/1033/2017

Filesize: 1.29 MB

1033 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1033 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

„Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017 „Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017

Filesize: 2.56 MB

1132 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1132 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1132 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

1132 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017 Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017

Filesize: 913.71 kB

0763 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0763 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017 Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017

Filesize: 919.65 kB

0506 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0506 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

„Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20 „Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20

Filesize: 1.02 MB

0509 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0509 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017

Filesize: 1.11 MB

1010 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1010 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017 Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017

Filesize: 1.1 MB

0070 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0070 Позив за подношење понуда (09.11.2017.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017

Filesize: 8.96 MB

0368-2 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0368-2 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0368-2 Прва измена конкурсне документаије (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0368-2 Друга измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017 Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017

Filesize: 1.09 MB

0526 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0526 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Курс из области хидраулике 4000/0040/2017 Курс из области хидраулике 4000/0040/2017

Filesize: 1011.04 kB

0040 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0040 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017 ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017

Filesize: 3.96 MB

0300 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0300 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 2 (17.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 3 (17.11.2017.)

0300 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017

Filesize: 761.73 kB

1013 Конкурсна документација (01.11.2017.)

1013 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Лабораторијска опрема 4000/0331/2017 Лабораторијска опрема 4000/0331/2017

Filesize: 1.94 MB

0331 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0331 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.11.2017.)

Суви температурни калибратор 4000/0332/2017 Суви температурни калибратор 4000/0332/2017

Filesize: 931.01 kB

0332 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0332 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Опрема за истакање течности из рударске механизације 4000/0375/2017 Опрема за истакање течности из рударске механизације 4000/0375/2017

Filesize: 1.38 MB

0375 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0375 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0375 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Израда пројекта изведеног објекта 400/0688/2017 Израда пројекта изведеног објекта 400/0688/2017

Filesize: 1.72 MB

0688 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0688 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/2017 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/2017

Filesize: 1.3 MB

0610/1 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0610/1 Позив за подношење понуде (01.11.201.)

„Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017 „Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017

Filesize: 895.52 kB

0508 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0508 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Контејнери 4000/0414/2017 Контејнери 4000/0414/2017

Filesize: 1.02 MB

0414 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0414 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Набавка добара: ласерски мерач даљине ( ласерски даљиномер до 150 м) 4000/0435/2017 Набавка добара: ласерски мерач даљине ( ласерски даљиномер до 150 м) 4000/0435/2017

Filesize: 947.02 kB

0435 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0435 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0020/2017 Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0020/2017

Filesize: 1.3 MB

0020 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0020 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 167