JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017 Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017

Filesize: 4.6 MB

0799 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0799 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0799 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017  Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017

Filesize: 5.18 MB

0985 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0985 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0985 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018

Filesize: 10.55 MB

0134 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0134 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017 ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017

Filesize: 2.6 MB

0243 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0243 Позив за подношење понуда (03.05.2018.)

Услуга нитрирања 4000/1142/2017 Услуга нитрирања 4000/1142/2017

Filesize: 2.5 MB

1142 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1142 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Сертификација система управљања енергијом 4000/0099/2018 Сертификација система управљања енергијом 4000/0099/2018

Filesize: 8.52 MB

0099 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0099 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сертификација система управљања енергијом (ISO 50001:2011) и ресертификација система управљања квалитетом (ISO 9001:2015), Заштитом животне средине (ISO 14001:2015) и Безбедности и здравља на раду (OHSAS 18001:2007) 4000/0099/2018

0099 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0099 Друга измена конкурсне документације (16.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (16.05.2018.)

Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација 4000/0024/2017 Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација 4000/0024/2017

Filesize: 2.05 MB

0024 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0024 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација у против експлозивној заштити (S и Еx) 4000/0024/2017

Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0665/2017 Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0665/2017

Filesize: 6.59 MB

0665 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0665 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0665 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Ремонт багер пумпе 412 4000/0525/2018 Ремонт багер пумпе 412 4000/0525/2018

Filesize: 11.28 MB

0525 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0525 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0525 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Замена деоница паровода, овешења и ослонаца паровода у Топлани 4000/1076/2017 Замена деоница паровода, овешења и ослонаца паровода у Топлани 4000/1076/2017

Filesize: 15.37 MB

1076 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1076 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

1076 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Поправка система централног подмазивања 4000/0751/2018 Поправка система централног подмазивања 4000/0751/2018

Filesize: 1 MB

0751 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

0751 Обавештење о закљученом уговору (24.05.2018.)

Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017  други део Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017 други део

Filesize: 9.09 MB

0890 Одлука о додели уговора партија 1 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 2 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 3 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 8 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 10 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 12 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 13 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 11 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 9 (03.05.2018.)

0890 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 2 (14.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 4 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 6 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 9 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 17 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (23.05.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873/2018

Filesize: 1.1 MB

0873 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација-Сервисирање циркулационих пумпи и ремонт равнозапорних и шибер вентила у котларницама површинских копова ЈН/4000/0873/2018

0873 Обавештење о закљученом уговору (24.05.2018.)

Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ бр. ЈН/4000/1032/2017 Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ бр. ЈН/4000/1032/2017

Filesize: 1023.35 kB

1032 2ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“-Предмет: Објављивање огласа (30.04.2018.)

1032 Обавештење о закљученом уговору (30.04.2018.)

Изградња хале за припрему материјала 4000/0748/2017 Изградња хале за припрему материјала 4000/0748/2017

Filesize: 7.38 MB

0748 Конкурсна документација (27.04.2018.)

0748 Позив за подношење понуде (27.04.2018.)

0748 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0748 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0748 Додатне информације или појашњења (18.05.2018.)

Електро мотори и делови 4000/0247/2017 други део Електро мотори и делови 4000/0247/2017 други део

Filesize: 10.82 MB

0247 Шеста измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.04.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.6. (26.04.2018.)

0247 Седма измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0247 Осма измена конкурсне документације (03.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.8. (03.05.2018.)

0247 Девета измена конкурсне документације (04.05.2018.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.9. (04.05.2018.)

0247 Десета измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.10. (08.05.2018.)

ПВЦ фолије,кесе,корпе,зогери и сунђери 4000/0116/2017 ПВЦ фолије,кесе,корпе,зогери и сунђери 4000/0116/2017

Filesize: 11.27 MB

0116 Конкурсна документација (24.04.2018.)

0116 Позив за подношење понуде (24.04.2018.)

0116 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0116 Друга измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0116 Трећа измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0116 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (18.05.2018.)

Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017  други део Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017 други део

Filesize: 5.46 MB

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 15 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 17 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 18 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 20 (23.04.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 6 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 15 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 20 (09.05.2018.)

Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/2018  Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/2018

Filesize: 13.17 MB

0531 Конкурсна документација (19.04.2018.)

0531 Позив за подношење понуде (19.04.2018.)

0531 Прва измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0531 Додатне информације или појашњења (08.05.2018.)

Бетонирање платоа за одлагање угља 4000/0747/2017 Бетонирање платоа за одлагање угља 4000/0747/2017

Filesize: 2.49 MB

0747 Конкурсна документација (19.04.2018.)

0747 Позив за подношење понуде (19.04.2018.)

Набавка репроматеријала,шина и машинске опреме за опремање транспортера и трасе 4000/0825/1/2017 Набавка репроматеријала,шина и машинске опреме за опремање транспортера и трасе 4000/0825/1/2017

Filesize: 1.91 MB

0825-1 Конкурсна документација (19.04.2018.)

0825-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (19.04.2018.)

Чишћење и одмашћивање система индустријске вентилације 4000/0450-2/2017 Чишћење и одмашћивање система индустријске вентилације 4000/0450-2/2017

Filesize: 3.66 MB

0450-2 Конкурсна документација (17.04.2018.)

0450-2 Позив за подношење понуде (17.04.2018.)

0450-2 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

0450-2 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2018.)

 

Закуп покретних тоалета на годишњем нивоу 4000/0933/2018 Закуп покретних тоалета на годишњем нивоу 4000/0933/2018

Filesize: 2.69 MB

0933 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0933 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

Одржавање, сервисирање и контрола рада биоротора 4000/0808/2017 Одржавање, сервисирање и контрола рада биоротора 4000/0808/2017

Filesize: 3.44 MB

0808 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0808 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0808 Одлука о обустави поступка (15.05.2018.)

Разне врсте жица 4000/0219/1/2017  Разне врсте жица 4000/0219/1/2017

Filesize: 2.32 MB

0219/1 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0219/1 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

Семеринзи 4000/0307/2017 Семеринзи 4000/0307/2017

Filesize: 10.63 MB

0307 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0307 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0307 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0307 Прва измена конкурсне документације (20.04.2018.)

0307 Додатне информације или појашњења (20.04.2018.)

0307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.05.2018.)

0307 Додатне информације или појашњења (04.05.2018.)

0307 Друга измена конкурсне документације (09.05.2018.)

0307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2018.)

0307 Додатне информације или појашњења (09.05.2018.)

0307 Трећа измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0307 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017  трећи део Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 трећи део

Filesize: 4.37 MB

0262 Дванаеста измена конкурсне документације (05.04.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.12 (05.04.2018.)

0262 Тринаеста измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.13 (12.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.14. (20.04.2018.)

Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР  4000/0696/2018 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0696/2018

Filesize: 3.04 MB

0696 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0696 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0696 Одлука о обустави поступка јавне набавке (16.05.2018.)

Услуге испитивања трафо уља, каблова, графитних четкица 4000/0477/2017 Услуге испитивања трафо уља, каблова, графитних четкица 4000/0477/2017

Filesize: 5.42 MB

0477 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0477 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге испитивања трафо уља, каблова, графитних четкица, VN и NN опреме и друга ел.мерења 4000/0477/2017

0477 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0477 Прва измена конкурсне документације (30.04.2018.)

0477 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

Лепкови 4000/0237/2017 Лепкови 4000/0237/2017

Filesize: 11.14 MB

0237 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0237 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0237 Прва измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0237 Друга измена конкурсне документације (03.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (03.05.2018.)

0237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2018.)

0237 Трећа измена конкурсне документације (10.05.2018.)

0237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (10.05.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 182