JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Јавни позив за продају техногене сировине 04-02-193863-1-17  Јавни позив за продају техногене сировине 04-02-193863-1-17

Filesize: 1.06 MB

04-02-193863-1-17 Јавни позив за продају техногене сировине из бетонских таложника путем јавног надметања (18.04.2017.)

СЕРВИС СПЕЦИФИЧНЕ РАЧУНАРСКЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 4000/0849/2016 СЕРВИС СПЕЦИФИЧНЕ РАЧУНАРСКЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 4000/0849/2016

Filesize: 1.7 MB

0849 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0849 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

0849 Одлука о додели уговора (10.05.2017.)

 

Ангажовање специјалисте судске медицине на ексхумацији гробних места на гробљу у Скобаљу 4000/0227/2 Ангажовање специјалисте судске медицине на ексхумацији гробних места на гробљу у Скобаљу 4000/0227/2

Filesize: 945.9 kB

0227 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0227 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

Услуга машинске обраде, уходавања и оштрења резног алата 4000/0647/2016 Услуга машинске обраде, уходавања и оштрења резног алата 4000/0647/2016

Filesize: 1.7 MB

0647 Конкурсна документација (11.04.2017.)

0647 Позив за подношење понуде (11.04.2017.)

0647 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.04.2017.)

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 4000/0015/2016 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 4000/0015/2016

Filesize: 2.08 MB

0015 Конкурсна документација (11.01.2017.)

0015 Позив за подношење понуде (11.01.2017.)

0015 Одлука о додели уговора (24.03.2017.)

0015 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2017.)

Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 четврти део Резервни делови за грађевинске и рударске машине 4000/0170/2016 четврти део

Filesize: 9.96 MB

0170 Одлука о додели уговора за партију 4 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 10 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 11 (07.04.2017.)

0170 Одлука о додели уговора за партију 13 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 1 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 5 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 7 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 12 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 14 (07.04.2017.)

0170 Одлука о обустави за партију 16 (07.04.2017.)

0170 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (20.04.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (11.05.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (11.05.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (11.05.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 12 (11.05.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 14 (11.05.2017.)

0170 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 16 (11.05.2017.)

Штампање материјала и пластифицирање  4000/0803/2016 Штампање материјала и пластифицирање 4000/0803/2016

Filesize: 1.72 MB

0803 Конкурсна документација (10.04.2017.)

0803 Позив за подношење понуде (10.04.2017.)

0803 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

РУЧНИ АЛАТ 4000/0043/1/2016 РУЧНИ АЛАТ 4000/0043/1/2016

Filesize: 9.62 MB

0043/1 Конкурсна документација (07.04.2017.)

0043/1 Позив за подношење понуде (07.04.2017.)

0043/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2017.)

0043/1 Прва измена конкурсне документације (15.05.2017.)

0043/1 Додатне информације или појашњења (15.05.2017.)

0043/1 Додатне информације или појашњења (16.05.2017.)

0043/1 Друга измена конкурсне документације (19.05.2017.)

0043/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.05.2017.)

0043/1 Додатне информације или појашњења (19.05.2017.)

0043/1 Трећа измена конкурсне документације (24.05.2017.)

0043/1 Додатне информације или појашњења (24.05.2017.)

0043/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.05.2017.)

Ручни алат 0043 Ручни алат 0043

Filesize: 1.02 MB

0043 Конкурсна документација (07.04.2017.)

0043 Позив за подношење понуде (07.04.2017.)

„Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016 „Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016

Filesize: 2.87 MB

0682 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0682 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0682 Прва измена конкурсне документације (13.04.2017.)

0682 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0682 Одлука о додели уговора (17.05.2017.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0151/2016 други део Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0151/2016 други део

Filesize: 1.39 MB

0151 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (04.04.2017.)

0151 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (04.04.2017.)

0151 Обавештње о залљученом уговору партија 1 (21.04.2017.)

0151 Обавештње о залљученом уговору партија 4 (21.04.2017.)

Набавка одливака 4000/0034/2016 Набавка одливака 4000/0034/2016

Filesize: 1.96 MB

0034 Конкурсна документација (03.04.2017.)

0034 Позив за подношење понуде (03.04.2017.)

0034 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.04.2017.)

0034 Додатне информације или појашњења (03.05.2017.)

Набавка опреме за изградњу далековода 35kV 4000/0018/2016 Набавка опреме за изградњу далековода 35kV 4000/0018/2016

Filesize: 8.12 MB

0018 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0018 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка опреме за изградњу далековода 35kV од ТС Централни ремонт до ТС Зеоке 6 и ревитализација ТС Централни ремонт 4000/0018/2016

0018 Додатне информације или појашњења бр.1. (24.04.2017.)

0018 Прва измена конкурсне документације (27.04.2017.)

0018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.04.2017.)

0018 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.04.2017.)

Набавка и монтажа ВН касета II фаза 4000/0951/2016 Набавка и монтажа ВН касета II фаза 4000/0951/2016

Filesize: 5.71 MB

0951 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0951 Додатне информанције или појашњења бр.1. (24.04.2017.)

0951 Прва измена конкурсне документације (26.04.2017.)

0951 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.04.2017.)

Мазива и остали производи од нафте 4000/0268/4/2016 Мазива и остали производи од нафте 4000/0268/4/2016

Filesize: 1.41 MB

0268/4 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0268/4 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0268/4 Прва измена конкурсне документације (18.04.2017.)

Израда Оперативног плана пресељења Месног гробља из Скобаља 4000/0231/2016 Израда Оперативног плана пресељења Месног гробља из Скобаља 4000/0231/2016

Filesize: 1.61 MB

0231 Конкурсна документација (29.03.2017.)

0231 Позив за подношење понуде (29.03.2017.)

0231 Одлука о додели уговора (12.05.2017.)

Услуге коричења 4000/0800/2016 Услуге коричења 4000/0800/2016

Filesize: 1.68 MB

0800 Конкурсна документација (29.03.2017.)

0800 Позив за подношење понуде (29.03.2017.)

0800 Одлука о обустави поступка (21.04.2017.)

0800 Обавештење о обустави поступка мале вредности (08.05.2017.)

Хидраулика, пнеуматика и заптивке 4000/0149/4/2016 Хидраулика, пнеуматика и заптивке 4000/0149/4/2016

Filesize: 2.06 MB

0149/4 Конкурсна документација (28.03.2017.)

0149/4 Позив за подношење понуда (28.03.2017.)

0149/4 Прва измена конкурсне документације (31.03.2017.)

0149/4 Додатне информације или појашњења (10.04.2017.)

0149/4 Додатне информације или појашњења бр.2.  (21.04.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016

Filesize: 11.37 MB

0190 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0190 Позив за подношење понуда (27.03.2017.)

0190 Прва измена конкурсне документације (06.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (06.04.2017.)

0190 Друга измена конкурсне документациеје (10.04.2017.)

0190 Трећа измена конкурсне документације (10.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења бр.2. (10.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења бр.3. (10.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (11.04.2017.)

0190 Четврта измена конкурсне документације (12.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (12.04.2017.)

0190 Пета измена конкурсне документације (13.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0190 Шеста измена конкурсне документације (24.04.2017.)

0190 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2017.)

0190 Седма измена конкурсне документације (25.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (25.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (28.04.2017.)

0190 Додатне информације или појашњења (05.05.2017.)

Лимови 4000/0235/1/2016 Лимови 4000/0235/1/2016

Filesize: 1.18 MB

0235/1 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0235/1 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Цеви 4000/0237/1/2016 Цеви 4000/0237/1/2016

Filesize: 1.19 MB

0237/1 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0237/1 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Гумено техничка роба 4000/0275/3/2016 Гумено техничка роба 4000/0275/3/2016

Filesize: 1.01 MB

0275/3 Конкурсна документација (27.03.2017.)

0275/3 Позив за подношење понуде (27.03.2017.)

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Рудари Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи - Рудари 4000 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Рудари Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи - Рудари 4000

Filesize: 3.52 MB

0207 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0207 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

0207 Прва измена конкурсне документације (21.04.2017.)

0207 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.04.2017.)

0207 Додатне информације или појашњења бр.5 (21.04.2017.)

0207 Додатне информације или појашњења бр.6 (21.04.2017.)

Гумирање, репарација и израда гумених делова и вулканизација транспортних трака топлим поступком 400 Гумирање, репарација и израда гумених делова и вулканизација транспортних трака топлим поступком 400

Filesize: 3.95 MB

0499 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0499 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

0499 Одлука о додели уговора (12.05.2017.)

Услуге сервисирања тримера, косилица и моторних тестера 4000/0918/2016 Услуге сервисирања тримера, косилица и моторних тестера 4000/0918/2016

Filesize: 1.71 MB

0918 Конкурсна документација (23.03.2017.)

0918 Позив за подношење понуде (23.03.2017.)

0918 Одлука о додели уговора (04.05.2017.)

Гумена мешавина 4000/0130/2016 Гумена мешавина 4000/0130/2016

Filesize: 1021.38 kB

0130 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0130 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Електронска мерна група-Мерно регулациони уређаји 4000/0145/1/2016 Електронска мерна група-Мерно регулациони уређаји 4000/0145/1/2016

Filesize: 1.08 MB

0145/1 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0145/1 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0513/2016 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0513/2016

Filesize: 1.51 MB

0513 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0513 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

0513 Одлука о додели уговора (21.04.2017.)

Карактеризација опасног отпада 4000/0325/2016 Карактеризација опасног отпада 4000/0325/2016

Filesize: 1.65 MB

0325 Конкурсна документација (24.03.2017.)

0325 Позив за подношење понуде (24.03.2017.)

0325 Одлука о додели уговора (11.05.2017.)

Сервис и поправка лифтова 4000/0362/2016 Сервис и поправка лифтова 4000/0362/2016

Filesize: 7.73 MB

0362 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0362 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

0362 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.03.2017.)

0362 Додатне информације или појашњења (30.03.2017.)

0362 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.04.2017.)

0362 Прва измена конкурсне документације (20.04.2017.)

0362 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.04.2017.)

0362 Друга измена конкурсне документације (26.04.2017.)

0362 Одлука о додели уговора (12.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 149