JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017 „Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017

Filesize: 3.54 MB

0031 Конкурсна документација (30.08.2017.)

0031 Позив за подношење понуде (30.08.2017.)

0031 Прва измена конкурсне документације (04.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (04.09.2017.)

0031 Друга измена конкурсне документације (07.09.2017.)

0031 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (07.09.2017.)

Сервисирање пнеуматске опреме типа „фесто“ 4000/1009/2017 Сервисирање пнеуматске опреме типа „фесто“ 4000/1009/2017

Filesize: 1.01 MB

1009 Конкурсна документација (29.08.2017.)

1009 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

Поправка и сервисирање механизације из  производног програма „ LIEBHERR“ 4000/0537/2017 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „ LIEBHERR“ 4000/0537/2017

Filesize: 1.66 MB

0537 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0537 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду 4000/0466/2017 Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду 4000/0466/2017

Filesize: 2.06 MB

0466 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0466 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање свих уређаја на  цистернама за воду и пену и на цистернама за бензинске и дизел деривате 4000/0466/2017

0466 Одлука о додели уговора (18.09.2017.)

Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0455/2017 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0455/2017

Filesize: 2.5 MB

0455 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0455 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

0455 Одлука о додели уговора (18.09.2017.)

Радови поправке и одржавања озида котлова Топлане 4000/0759/2017 Радови поправке и одржавања озида котлова Топлане 4000/0759/2017

Filesize: 926.04 kB

0759 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0759 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

Сервисирање калориметара С 5000 4000/0957/2017 Сервисирање калориметара С 5000 4000/0957/2017

Filesize: 1.06 MB

0957 Конкурсна документација (29.08.2017.)

0957 Позив за подношење понуде (29.08.2017.)

Поправка и ремонт алатних машина 4000/0637/2017 Поправка и ремонт алатних машина 4000/0637/2017

Filesize: 1 MB

0637 Конкурсна документација (28.08.2017.)

0637 Позив за подношење понуде (28.08.2017.)

Сервис и поправка апарата за заваривање 4000/0491/2017 Сервис и поправка апарата за заваривање 4000/0491/2017

Filesize: 2.01 MB

0491 Конкурсна документација (25.08.2017.)

0491 Позив за подношење понуде (25.08.2017.)

Поправка и сервисирање пнеуматских алата 4000/0521/2017 Поправка и сервисирање пнеуматских алата 4000/0521/2017

Filesize: 1.61 MB

0521 Конкурсна документација (25.08.2017.)

0521 Позив за подношење понуде (25.08.2017.)

Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0494/2017 Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0494/2017

Filesize: 1.42 MB

0494 Конкурсна документација (25.08.2017.)

0494 Позив за подношење понуде (25.08.2017.)

Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0919/2017 Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0919/2017

Filesize: 1.27 MB

0919 Конкурсна документација (25.08.2017.)

0919 Позив за подношење понуде (25.08.2017.)

Молерско фарбарски радови 4000/0716/2017 Молерско фарбарски радови 4000/0716/2017

Filesize: 901.29 kB

0716 Конкурсна документација (25.08.2017.)

0716 Позив за подношење понуде (25.08.2017.)

Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/2017 Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/2017

Filesize: 1.05 MB

0110 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0110 Позив за подношење понуда (23.08.2017.)

Извођење геолошких истраживања лежишта угља Поља „Радљево“ 4000/1116/2017 Извођење геолошких истраживања лежишта угља Поља „Радљево“ 4000/1116/2017

Filesize: 1.24 MB

1116 Конкурсна документација (23.08.2017.)

1116 Позив за подношење понуда (23.08.2017.)

Адаптација објекта СТАРОГ ВОДОВОДА 4000/0731/2017 Адаптација објекта СТАРОГ ВОДОВОДА 4000/0731/2017

Filesize: 1.01 MB

0731 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0731 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0662/2017 Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0662/2017

Filesize: 1.08 MB

0662 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0662 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0944/2017 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0944/2017

Filesize: 2.04 MB

0944 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0944 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

0944 Додатне информације или појашњења (18.09.2017.)

Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/1021/2017 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/1021/2017

Filesize: 962.09 kB

1021 Конкурсна документација (23.08.2017.)

1021 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/2017 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/2017

Filesize: 1.23 MB

0610 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0610 Позив за подношење понуда (23.08.2017.)

Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0929/2017 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0929/2017

Filesize: 1.14 MB

0929 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0929 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0454/2017 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0454/2017

Filesize: 1.19 MB

0454 Конкурсна документација (23.08.2017.)

0454 Позив за подношење понуде (23.08.2017.)

Проширење магацина уља и мазива и израда надстрешнице на отвореном складишту 4000/0738/2017 Проширење магацина уља и мазива и израда надстрешнице на отвореном складишту 4000/0738/2017

Filesize: 1.72 MB

0738 Конкурсна документација (22.08.2017.)

0738 Позив за подношење понуде (22.08.2017.)

0738 Прва измена конкурсне документације (04.09.2017.)

0738 Додатне информације или појашњења (04.09.2017.)

Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0503/2017 Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0503/2017

Filesize: 1.02 MB

0503 Конкурсна документација (21.08.2017.)

0503 Позив за подношење понуде (21.08.2017.)

Услуга сервисирања радних цилиндара 4000/0972/2017 Услуга сервисирања радних цилиндара 4000/0972/2017

Filesize: 1001.81 kB

0972 Конкурсна документација (22.08.2017.)

0972 Позив за подношење понуде (22.08.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике), једносмерног и двосмерног дејства на машинама за обраду хладном деформацијом и алатним машинама 4000/0972/2017

Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2  4000/1144/2017 Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2 4000/1144/2017

Filesize: 975.53 kB

1144 Конкурсна документација (22.08.2017.)

1144 Позив за подношење понуде (22.08.2017.)

Поправка система централног подмазивања 4000/1003/2017 Поправка система централног подмазивања 4000/1003/2017

Filesize: 949.74 kB

1003 Конкурсна документација (21.08.2017.)

1003 Позив за подношење понуде (21.08.2017.)

Издавање атеста за цистерне за воду 4000/1146/2017 Издавање атеста за цистерне за воду 4000/1146/2017

Filesize: 1.47 MB

1146 Конкурсна документација (21.08.2017.)

1146 Позив за подношење понуде (21.08.2017.)

1146 Одлука о додели уговора (22.09.2017.)

Одржавање дијагностичког уређаја "КТС" са абдејтом софтвера 4000/1000/2017 Одржавање дијагностичког уређаја "КТС" са абдејтом софтвера 4000/1000/2017

Filesize: 1.47 MB

1000 Конкурсна докуменација (21.08.2017.)

1000 Позив за подношење понуде (21.08.2017.)

1000 Одлука о додели уговора (22.09.2017.)

Сервисирање и атестирање ланчане дизалице 4000/0649/2017 Сервисирање и атестирање ланчане дизалице 4000/0649/2017

Filesize: 792.83 kB

0649 Конкурсна документација (17.08.2017.)

0649 Позив за подношење понуде (17.08.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 159