JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Резервни делови за теренска возила 4000/0368-1/2017 Резервни делови за теренска возила 4000/0368-1/2017

Filesize: 1.39 MB

0368-1 Конкурсна документација (15.11.2017.)

0368-1 Позив за подношење понуде (15.11.2017.)

Обука за испитивање без разарања - испитивање пенетратима PT I + II 4000/0053/2017 Обука за испитивање без разарања - испитивање пенетратима PT I + II 4000/0053/2017

Filesize: 783.75 kB

0053 Конкурсна документација (15.11.2017.)

0053 Позив за подношење понуде (15.11.2017.)

Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/2017 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/2017

Filesize: 1.08 MB

0932 Kонкурсна документација (15.11.2017.)

0932 Позив за подношење понуде (15.11.2017.)

Опрема за ТК систем Колубаре Метал 4000/0073-1/2017 Опрема за ТК систем Колубаре Метал 4000/0073-1/2017

Filesize: 2.73 MB

0073-1 Конкурсна документација (14.11.2017.)

0073-1 Позив за подношење понуде (14.11.2017.)

0073-1 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.11.2017.)

0073-1 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0073-1 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.11.2017.)

Опрема за ТК систем Колубаре Метал 4000/0073/2017 Опрема за ТК систем Колубаре Метал 4000/0073/2017

Filesize: 1.26 MB

0073 Конкурсна документација (14.11.2017.)

0073 Позив за подношење понуде (14.11.2017.)

0073 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.12.2017.)

Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017  други део Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 други део

Filesize: 11.5 MB

0216 Седма измена конкурсне документације  (14.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0216 Осма измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0216 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.11.2017.)

0216 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017  други део Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017 други део

Filesize: 5.51 MB

0403 Трећа измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2017.)

0403 Чеврта измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

0403 Пета измена конкурсне докумнетације (28.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2017.)

Резервни делови машина алата 4000/0392/2017 Резервни делови машина алата 4000/0392/2017

Filesize: 2.96 MB

0392 Конкурсна документација (13.11.2017.)

0392 Позив за подношење понуде (13.11.2017.)

0392 Прва измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0392 Додатне информације или појашњења (16.11.2017.)

Обука за руковаоце гасне станице 4000/0027/2017 Обука за руковаоце гасне станице 4000/0027/2017

Filesize: 1.49 MB

0027 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0027 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

0027 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (24.11.2017.)

0027 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (29.11.2017.)

Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштинте ВН опреме 4000/0493-1/2017 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштинте ВН опреме 4000/0493-1/2017

Filesize: 1.01 MB

0493-1 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0493-1 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Генерални ремонт оквирне тестере UD-210, HT-250 4000/0646/2017 Генерални ремонт оквирне тестере UD-210, HT-250 4000/0646/2017

Filesize: 3.39 MB

0646 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0646 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

0646 Прва измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0646 Додатне информације или појашњења (01.12.2017.)

0646 Друга измена конкурсне документације (15.12.2017.)

0646 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.12.2017.)

Услуга калибрације (баждарења) и одржавања електромагнетних мерача протока 4000/1014/2017 Услуга калибрације (баждарења) и одржавања електромагнетних мерача протока 4000/1014/2017

Filesize: 1.61 MB

1014 Конкурсна документација (10.11.2017.)

1014 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

1014 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

Уливање гуме у машинске елементе 4000/0635/2017 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0635/2017

Filesize: 1.77 MB

0635 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0635 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0594/2017 Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0594/2017

Filesize: 1.06 MB

0594 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0594 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење 4000/0870/2017 Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење 4000/0870/2017

Filesize: 2.28 MB

0870 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0870 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Пун назив јавне нанабке:

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за континуално праћење емисије прашкастих материја, гасова и др. параметaра - Топлана Вреоци, са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0870/2017

0870 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

Контејнер за складиштење опасних материја 4000/0898/2017  Контејнер за складиштење опасних материја 4000/0898/2017

Filesize: 1012.74 kB

0898 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0898 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Хидрауличнa платформa-прикључнa корпa 4000/0325/2017  Хидрауличнa платформa-прикључнa корпa 4000/0325/2017

Filesize: 903.71 kB

0325 Конкурсна документација (10.11.2017.)

0325 Позив за подношење понуде (10.11.2017.)

Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/1011/2017 Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/1011/2017

Filesize: 1.03 MB

1011 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1011 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана"4000/0847/2017 Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана"4000/0847/2017

Filesize: 1.45 MB

0847 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0847 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0847 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

Набавка опреме за хидрауличну инсталацију" 4000/0321/2017 Набавка опреме за хидрауличну инсталацију" 4000/0321/2017

Filesize: 4.44 MB

0321 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0321 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0321 Прва измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0321 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.11.2017.)

0321 Друга измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0321 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0321 Додатне информације или појашњења бр.2. (30.11.2017.)

Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017  Варијатори и делови за варијаторе 4000/0383/2017

Filesize: 2.32 MB

0383 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0383 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0383 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0383 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017 Моноблок ел. котлови за грејање складишта боја и лакова 4000/1154/2017

Filesize: 2.35 MB

1154 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1154 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1154 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

1154 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

1154 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017 Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017

Filesize: 13.13 MB

0343 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0343 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера Б-2000, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања  4000/0343/2017

0343 Прилог 1: Разводне кућице 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 2: Разводни орман 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 3: Ормарић за трасу (09.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.11.2017.)

0343 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.2. (01.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.3. (05.12.2017.)

0343 Друга измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.12.2017.)

Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017 Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017

Filesize: 9.8 MB

0865 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0865 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0865 Кабина руковаоца (09.11.2017.)

0865 Прва измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0865 Друга измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0865 Трећа измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.4. (04.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.5. (15.12.2017.)

ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017 ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 4000/0378/2017

Filesize: 932.48 kB

0378 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0378 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017 Прстенови, обујмице, стезаљке 4000/0298/2017

Filesize: 2.88 MB

0298 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0298 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0298 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017 Техничка контрола пројектне документације 4000/0680/2017

Filesize: 1.12 MB

0680 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0680 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017 Курс из области машинске обраде (алати и прибори) 4000/0050/2017

Filesize: 1006.18 kB

0050 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0050 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/2017

Filesize: 858.03 kB

0139 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0139 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке  Пештан 4000/1033/2017 Ангажовање пројектантског надзора на извођењу радова на регулацији реке Пештан 4000/1033/2017

Filesize: 3.77 MB

1033 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1033 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1033 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

1033 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 169