JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018

Filesize: 2.59 MB

0255 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0255 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018

Filesize: 2.38 MB

0878 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0878 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018

Filesize: 2.43 MB

0532-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0532-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018

Filesize: 2.48 MB

0828-2 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0828-2 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже,класификационог броја 222431 категорије Г ,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-2/1/2018

 Остала електро опрема 4000/0512/2018 Остала електро опрема 4000/0512/2018

Filesize: 2.49 MB

0512 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0512 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018

Filesize: 2.96 MB

1105-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

1105-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова за потребе проширења изворишта „Сува Сепарација 4000/1105/1/2018

 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018

Filesize: 3.23 MB

0098 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0098 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018

Filesize: 2.22 MB

0219 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0219 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017

Filesize: 1.79 MB

0891-2 Одлука о додели уговора за партију 3 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 1 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 2 (22.01.2019.)

 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018

Filesize: 2.96 MB

0814 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0814 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије за грејање Лазаревца са предлогом решења 4000/0814/2018

 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018

Filesize: 2.49 MB

0801 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0801 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018

Filesize: 1.92 MB

0800-1 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0800-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (22.01.2019.)

 Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta 4000/0605/2018 Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta 4000/0605/2018

Filesize: 8.56 MB

0605 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0605 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Сервисирање опреме за хлорисање водовод „Каленић“ 4000/0849/2018 Сервисирање опреме за хлорисање водовод „Каленић“ 4000/0849/2018

Filesize: 2.63 MB

0849 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0849 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Полузатворено спремиште за отпад,ТИП 4000/1242/2018 Полузатворено спремиште за отпад,ТИП 4000/1242/2018

Filesize: 2.54 MB

1242 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1242 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Преглед радне околине зимски и летњи услови 4000/1161/2018 Преглед радне околине зимски и летњи услови 4000/1161/2018

Filesize: 2.39 MB

1161 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1161 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Израда пројекта санације челичне конструкције на багеру SRs2000 4000/1158/2018 Израда пројекта санације челичне конструкције на багеру SRs2000 4000/1158/2018

Filesize: 2.07 MB

1158 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1158 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0598/2018 Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0598/2018

Filesize: 4.69 MB

0598 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0598 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0598/2018

 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588-2/2018 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588-2/2018

Filesize: 12.49 MB

0588-2 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0588-2 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличких компоненти и баждарење истих 4000/0565/2018 Ремонт хидроцилиндара и хидрауличких компоненти и баждарење истих 4000/0565/2018

Filesize: 15.17 MB

0565 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0565 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Сервис комуникационе опреме за систем површинских копова 4000/0088/2018 Сервис комуникационе опреме за систем површинских копова 4000/0088/2018

Filesize: 3.25 MB

0088 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0088 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/1/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/1/2018

Filesize: 2.47 MB

0425-1-1 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0425-1-1 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Стабилни апарат за мерење тврдоће метала“ 4000/0475/2018 Стабилни апарат за мерење тврдоће метала“ 4000/0475/2018

Filesize: 2.45 MB

0475 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0475 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/0739/2018 Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/0739/2018

Filesize: 2.53 MB

0739 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0739 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 фабр. бр. 020 (уређај за детекцију цурења гасова 4000/0739/2018

Сервисирање и поправка високонапонских, прстенастих, струјних пријемника 4000/0540/2018 Сервисирање и поправка високонапонских, прстенастих, струјних пријемника 4000/0540/2018

Filesize: 4.59 MB

0540 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0540 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и поправка високонапонских, прстенастих, струјних пријемника (шлајфингера) и клизних прстенова 4000/0540/2018

 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/1/2018 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/1/2018

Filesize: 2.98 MB

0602-1 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0602-1 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила - Промена намене возила у радионичка возила 6x6 4000/0602/1/2018

 Поправка и сервисирање дизел мотора “CUMMINS” и агрегата мотора 4000/0597/2018 Поправка и сервисирање дизел мотора “CUMMINS” и агрегата мотора 4000/0597/2018

Filesize: 6.71 MB

0597 Конкурсна документација (21.01.2019.)

0597 Позив за подношење понуде (21.01.2019.)

 Термовизијска камера 4000/0473/2018 Термовизијска камера 4000/0473/2018

Filesize: 2.33 MB

0473 Конкурсна документација (21.01.2019.)

0473 Позив за подношење понуде (21.01.2019.)

 Инсталирање видео надзора на изворишту водоводног система Сува Сепарација 4000/0322/2018 Инсталирање видео надзора на изворишту водоводног система Сува Сепарација 4000/0322/2018

Filesize: 2.44 MB

0322 Конкурсна докумнетација (21.01.2019.)

0322 Позив за подношење понуде (21.01.2019.)

 Електронске компоненте - Диоде, тиристори, транзистори, IC кола 4000/0319/2018 Електронске компоненте - Диоде, тиристори, транзистори, IC кола 4000/0319/2018

Filesize: 3.82 MB

0319 Конкурсна документација (21.01.2019.)

0319 Позив за подношење понуде (21.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Електронске компоненте - Диоде, тиристори, транзистори, IC кола, кондезатори, потенциометри и остале компонент 4000/0319/2018
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 198