Povrsinski kopovi - Barosevac
Get the Flash Player to see this rotator.

“Elektroprivreda Srbije” juče je objavila poziv za podnošenje ponuda za ispumpavanje vode i mulja iz potopljenog kopa "Tamnava - Zapadno polje" Rudarskog basena "Kolubara". Rok za dostavljanje ponuda je 7. avgust, a rok za donošenje odluke je pet dana.

Kako se navodi u pozivu, najpovoljnija ponuda biće izabrana u pregovaračkom postupku zbog hitnosti posla, jer je plavljenje najvećeg površinskog kopa u ovom Rudarskom basenu ugrozilo rad elektroenergetskog sistema Srbije.

Procenjena ukupna količina zamuljane vode i mulja koju je potrebno ispumpati je 187 miliona kubnih metara, a količina mulja orijentaciono je procenjena na 2,5 miliona kubnih metara, navodi se u pratećoj dokumentaciji uz javnu nabavku. Optimalna brzina ispumpavanja od 20 do 30 kubnih metara u sekundi, a urađena studija je utvrdila da je moguće ispumpavanje maksimalno 50 kubnih metara u sekundi.

Proizvodnja na dva “Kolubarina” kopa “Tamnava-Zapadnom polju”  i “Velikim Crljenima” prekinuta je nakon majskih poplava, pa je dnevna količina uglja koja se isporučuje termoelektranama sa uobičajenih 90 pala na oko 45.000 tona.

Nivo vode na kopu “Veliki Crljeni” smanjen je za devet metara i najavljeno je da će on početi sa radom polovinom avgusta, što bi dnevni bilans trebalo da poveća na 65.000.

Službom i lomljenjem slavskog kolača u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Baroševcu, kao i odavanjem počasti jamskim rudarima u Rudovcima, obeležena je rudarska slava Sveti Prokopije.

Proslavi su prisustvovali ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, direktor Rudarskog basena „Kolubara” Milorad Grčić, predsednik Sindikata EPS-a Milan Đorđević, predsednik Sindikalne organizacije „Kolubara” Miodrag Ranković i drugi.

Aleksandar Antić u ime resornog ministarstva čestitao je slavu svim rudarima, istakavši da oni,  poput Svetog Prokopija Jerusalimskog, žrtvuju svoj život, zdravlje i izlažu se opasnosti kako bi svi ljudi u ovoj zemlji živeli dobro.

– Zahvaljujem se ovim radnim ljudima koji su posle velike tragedije koja nas je zadesila dali sve od sebe proteklih meseci kako bi proizvodnja uglja u „Kolubari” bila ponovo uspostavljena. Trenutno se proizvodi oko 50.000 tona uglja dnevno, već u narednih nekoliko nedelja očekujemo da će proizvodnja biti podignuta na 70.000 tona, a očekujemo i da ćemo u narednih nekoliko nedelja početi sa ispumpavanjem kopa „Tamnava-Zapadno polje“.

Zorana Mihajlović je u ime Vlade Srbije čestitala praznik i pohvalila odnos koji rudari imaju prema životu, ali i prema svojoj državi.

– Podrška koju ste dali Zakonu o radu pomaže ostvarenju našeg zajedničkog cilja da EPS bude reformisan, što će dovesti do toga da Srbija bude efikasnija i da ostvaruje brži privredni rast – rekla je Mihajlović.

Pozdravljajući okupljene, Milorad Grčić, direktor „Kolubare“, istakao je da nakon katastrofe koja je zadesila kopove nema mnogo razloga za slavlje, ali da nadležna ministarstva, rukovodstvo i svi zaposleni ulažu maksimalne napore da se, korak po korak, ovaj Rudarski basen vrati na nivo na kome je bio pre 15. maja.

– Obeležavanje današnjeg praznika posebno je značajno jer predstavlja ohrabrenje pred susret sa izazovima koji nas očekuju – rekao je Grčić.

Predstavnici sindikata EPS-a i „Kolubare“ istakli su da se za prava i bolji život rudara treba boriti svakoga dana.

– Očekuju nas  pregovori o Kolektivnom ugovoru koji će biti dugi i mukotrpni, ali se nadamo da ćemo na kraju pronaći zajednički jezik i rešenje koje će biti prihvatljivo za sve strane – najavili su Đorđević i Ranković.

U okviru priprema za početak ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“ Rudarskog basena „Kolubara“ ovih dana intenzivno se radi na izgradnji novog dalekovoda za snabdevanje strujom pumpi koje će biti angažovane na ovom poslu.

Dalekovod će sačinjavati šest vodova, dužine oko 22 kilometra i imaće trajni karakter, jer će posle isušivanja biti korišćen za snabdevanje ugljenih sistema. Za njegovu izgradnju zadužena je firma „Elmont“, dok će plato na koji će biti postavljene pumpe postaviti radnici „Zapadnog polja“. Oni će obaviti i pripremu trase za postavljanje cevovoda.

Nadležna ministarstva angažovala su i firmu koja je obavila ultrazvučno snimanje kopa, koje će dati preciznije informacije o količini mulja i stanju bagera koji su ispod vode.

Na „Tamnava-Zapadnom polju“, najvećem kopu „Kolubare“, prošle godine iskopano je oko 14,6 miliona tona lignita, što je skoro polovina ukupnog godišnjeg bilansa ovog Rudarskog basena, koji je vodeći proizvođač uglja u našoj zemlji. Od kolubarskog lignita proizvodi se skoro 54 odsto struje u srpskim termoelektranama. Tokom majskih poplava ovaj Rudarski basen pretrpeo je ogromnu štetu i njegova trenutna dnevna proizvodnja iznosi oko 45.000 tona.

Predsednici Sindikata „Elektroprivrede Srbije“ Milan Đorđević i Rudarskog basena „Kolubara“ Miodrag Ranković podržali su danas, u ime zaposlenih, novi Predlog Zakona o radu koji je u subotu usvojila Vlada Republike Srbije. Na konferenciji za štampu održanoj u Poslovodstvu Rudarskog basena „Kolubara“ oni su, zajedno sa direktorom Miloradom Grčićem, istakli da je, u trenutku koji je veoma težak za najvećeg proizvođača uglja u našoj zemlji važno da novi reformski akt bude usvojen i primenjen, kao i da ima prostora da se još radi na njegovom poboljšanju.

-Majske poplave nanele su ogromnu štetu „Kolubari“ i donele velike probleme kompletnoj „Elektroprivredi Srbije“. Smatram da je važno da, kao predstavnik privrednog društva koje je jedan od glavnih oslonaca srpske energetike, uz podršku sindikata kojima je u interesu dobrobit firme i svih zaposlenih, podržim novi predlog Zakona, koji sigurno nije idealan, ali je mnogo bolji od prethodnog. Smataram da je u javnosti nepotrebno podignuta prevelika prašina i da svi radnici koji su i do sada pošteno zarađivali svoje plate, a takvih je u „Kolubari“ i EPS-u ogromna većina, nemaju razloga za brigu – rekao je direktor Grčić.

Predsednik Sindikalne organizacije EPS-a Milan Đorđević rekao je da je Sindikat, iako nije od samog početka bio uključen u aktivnosti Vladinih radnih grupa koje su pripremale Zakon, tokom proteklih nekoliko dana uspeo da utiče na izmenu nekih rešenja koja su posebno značajna za radnike „Elektroprivrede“.

-Amandmani se odnose na stavke u vezi sa smenskim radom, uvećanjem  zarade po osnovu minulog rada, kao i isplatom otpremnina. Imali smo primedbu i na predlog da svi Kolektivni ugovori prestanu da važe u roku od šest meseci nakon usvajanja Zakona, ali će se o tome još razgovarati. U ovako teškom trenutku za energetiku i, uopšte, privredu naše zemlje, važno je da svi napravimo korak napred i konačno pokrenemo stvari u pravom smeru – rekao je Đorđević.

Miodrag Ranković, predsednik Sindikata „Kolubare“ rekao je da radnici ovog privrednog društva nemaju razloga da se osećaju ugroženim.

-Problem zbog donošenja novog zakonskog okvira imaće samo oni koji su i do sada radili na štetu svih. Nadam se da će, uz usvajanje predloženih amandmana, koje očekujemo, i dobru primenu, Zakon o radu gigantu kao što je „Kolubara“ doneti samo korist.

Milorаd Grčić, direktor Rudаrskog bаsenа „Kolubаrа”, situаciju u „Kolubаri” posle poplаvа ocenjuje teškom, аli kаko ističe, zаhvаljujući ogromnom zаlаgаnju zаposlenih nаprаvljeni su veliki pomаci.

-Uspeli smo munjevitom brzinom dа pokrenemo proizvodnju nа Polju „B” i Polju „D”, kopovimа koji su bili delimično potopljeni. Sа ovа dvа kopа se zа potrebe TENT-а otpremа oko 45.000 tonа, što je polovinа dnevne proizvodnje RB „Kolubаrа” u redovnim uslovimа – nаglаšаvа direktor Grčić.

Kаko je istаkаo Milorаd Grčić, direktor RB „Kolubаrа”, veliki posаo je urаđen i nа sаnirаnju posledicа poplаvа nа kopu „Veliki Crljeni”, gde je u toku sаnаcijа rotornog bаgerа koji je rаdio nа otkopаvаnju ugljа nа ovom kopu.

-Sopstvenim snаgаmа, uz pomoć pumpi koje smo dobili od nаjvećih srpskih firmi, uspeli smo dа iz vode oslobodimo bаger koji otkopаvа ugаlj. Stručne ekipe su sаdа nа terenu, pored remontnih poslovа nа bаgeru, nаstаvićemo dа ispumpаvаmo vodu iz ovog kopа još pаr dаnа. Reаlno je očekivаti dа će tokom аvgustа mesecа ponovo početi proizvodnjа ugljа nа kopu „Veliki Crljeni”, što će povećаti proizvodnju iz RB „Kolubаrа” zа još 20.000 tonа ugljа dnevno, što znаči dа ćemo proizvoditi oko 65.000 tonа ugljа dnevno ili 70 procenаtа od dnnevnog plаnа – rekаo je Grčić i istаkаo dа je tokom prethodnog vikendа počelа i proizvodnjа otkrivke (zemlje iznаd ugljа) nа kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”.

Prvi BTO (bаger-trаkа-odlаgаč) sistem nа površinskom kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”, koji nije poplаvljen, jer je locirаn nа nаjvišoj visinskoj koti, ponovo je uključen u proizvodni proces. Zаhvаljujući velikom zаlаgаnju zаposlenih nа ovom kopu i stručnim službаmа „Metаlа” zаvršeni su remontni rаdovi i rekonstrukcijа proizvodne linije i pokrenutа je proizvodnjа otkrivke nа kolubаrskom ugljenokopu koji je tokom mаjskih poplаvа pretrpeo nаjveću štetu.

-Premа poslednjoj informаciji koju smo dobili iz EPS-а, EPS rаspisuje tender zа uslugu ispumpаvаnjа vode iz tаmnаvskog kopа „Zаpаdno polje”. Uporedo sа ovim аktivnostimа, nаš plаn je dа pumpe koje sаdа rаde nа ispumpаvаnju vode iz kopа „Veliki Crljeni” ovde zаdržimo još neko vreme, а zа nekoliko dаnа ćemo sve pumpe sа cevovodimа premestiti nа „Tаmnаvа-Zаpаd” dа počnu dа spuštаju nivo vode u ovom kopu-rekаo je Milorаd Grčić.

Nа površinskom kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”, nаjproduktivnijem kopu RB „Kolubаrа”, u prošloj godini je proizvedeno 14.6 milionа tonа ugljа i 33.1 milionа kubikа otkrivke, odnosno polovinа ukupno proizvedenih količinа ugljа i otkrivke nа kolubаrskim kopovimа.