Povrsinski kopovi - Barosevac
Get the Flash Player to see this rotator.

Impresionirana sam onim što sam danas videla na kolubarskim kopovima i situacija je mnogo bolja u odnosu na vreme neposredno nakon poplava. Ovo je odličan napredak, jer kopovi Rudarskog basena „Kolubara“ u maju nisu proizvodili ugalj, a sada je proizvodnja oko 65.000 tona uglja na dan, odnosno oko dve trećine od standardnih količina. To je brz oporavak proizvodnog sistema – rekla je Elen Goldstin, direktor Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Evropu i centralnu Aziju, koja je danas sa saradnicima posetila RB „Kolubara”.

O realizaciji projekta ispumpavanja vode iz poplavljenih kopova delegaciju Svetske banke informisali su Aleksandar Obradović, direktor „Elektroprivrede Srbije” i Milorad Grčić, direktor RB „Kolubara” sa saradnicima. Goldstin je pohvalila EPS i „Kolubaru“, istakavši da je napravljen odličan napredak u ispumpavanju vode sa kopa "Tamnava-Zapadno polje", iz kojeg je već ispumpano 67,2 miliona kubika vode, a nivo vode je spušten za više od 10 metara.

- To je odličan napredak i 11 pumpi svakodnevno ispumpava vodu sa poplavljenog kopa - kazala je Goldstin – Uverili smo se da će sredstva  Svetske banke opredeljena u okviru hitnog zajma od 300 miliona dolara za saniranje posledica poplava biti uložena u ono što je najveći prioritet za Srbiju, a to jeste ispumpavanje vode iz kolubarskih kopova.

Kako je rekla Goldstin, EPS je preduzeo sve socijalne i mere zaštite životne sredine i svaki dan proverava kvalitet vode koja se ispumpava sa poplavljenog kopa.

- Ta voda je čak čistija od one koja teče rekom Kolubarom i 15 različitih vrsta ribe je pronađeno u veštačkom jezeru nastalom posle poplava na tom kolubarskom kopu, a vodi se računa da se te ribe bezbedno vrate u reku Kolubaru - istakla je Goldstin.

Alksandar Obradović, direktor „Elektroprivrede Srbije“, rekao je da je poseta predstavnika Svetske banke na najvišem nivou izuzetno važna za Srbiju i EPS. Kako je objasnio Obradović, predstavnici Svetske banke su se uverili u napredak projekta na terenu i u to da se planovi ispunjavaju. Obradović se zahvalio predstavnicima Svetske banke na visokoj profesionalnosti, razmeni iskustava i odličnoj saradnji.

Na površinskom kopu Polje „D” ostvaren je impresivan proizvodni rezultat – otkopano je više od 500 miliona tona uglja od početka eksploatacije iz ležišta ovog ugljenokopa.

Rudari najvećeg površinskog kopa RB „Kolubаrа” ovaj rezultat su zabeležili tokom 48 godina koliko traje eksploatacija uglja na prostoru ovog kopa. Polje „D” otvoreno je 1961. godine, a proizvodnja lignita počela je 1966. godine.

Ovaj kop je smatran simbolom „Kolubare” i presudno je uticao na razvoj površinske eksploatacije u našoj zemlji. Dugo je ovo bio i najproduktivniji kop kolubarskog ugljenog basena, sve dok primat u ptroizvodnji nisu preuzeli tamnavski kopovi. Nakon majskih poplava i potpunog potapanja kopova „Veliki Crljeni” i „Tamnava-Zapadno polje”, na kopu Polje „D” maksimalno su podignuti proizvodni planovi, čime je ovaj ugljenokop ponovo postao uzdanica kolubarskog basena.

Podsećanja radi, par dana pred kraj prošle godine, bаgeri nа površinskim kopovimа Rudarskog basena „Kolubаrа” iskopаli su milijаrditu tonu ugljа iz kolubаrskog ugljenog ležištа, što praktično znači da je polovina ukupno iskopanih količina proizvedena na kopu Polje „D”.

Jedanaesta Međunarodna Konferencija o površinskoj eksploataciji počela je u hotelu „Palisad“ na Zlatoboru, u organizaciji Jugoslovenskog komiteta za površinsku eksploataciju. Na svečanom otvaranju uvodnu reč je imao Mihailo Petrović, zamenik direktora Rudarskog basena „Kolubara“. On je govorio o hronologiji događaja tokom poplavnog talasa koji je sredinom maja pogodio Srbiju, aktivnostima na sanaciji i planovima za vraćanje proizvodnje na nivo pre poplava. To je od izuzetnog značaja za energetsku stabilnost Srbije, s obzirom da je „Kolubara“ najveći proizvođač lignita u zemlji, sa prosečnom godišnjom proizvodnjom od 30 miliona tona, iz koga se proizvede više od polovine električne energije u zemlji.
U stručnom delu konferencije biće predstavljeno 40 radova, među kojima je veliki broj radova stručnjaka iz „Kolubare“, uz prisustvo 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Značaj koferencije je u razmeni pozozitivnih i negativnih iskutsva i uporavljanju rizicima u površinskoj eksploataciji. Pored predstavnika Elektroprivrede Srbije, učešće su uzeli proizvođači rudarske opreme. Konferencija će trajati do 18.oktobra.

JP „Elektroprivreda Srbije“ i sva privredna društva u njenom sastavu uzeli su aktivno učešće na 10. Međunarodnom sajmu eneregetike i 11. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine koje se održava pod pokroviteljstvom Minstarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na Beogradskom sajmu od 13. do 16. oktobra.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, otvorio je ovogodišnju sajamsku maniferstaciju poručivši da je za oblast energetike važno uvođenje novih tehnologija, razmena iskustava i unapređenje poslova.

Aleksandar Obradović, generalni dirtektor „Elektroprivrede Srbije“ istakao da je treći krug liberalizacije tržišta veliki izazov za EPS i da će najveća energetska komapnija biti na visini zadatka. Svečanom otvaranju je prisustvao i menadžment RB „Kolubara“, na čelu sa direktorom Miloradom Grčićem.

Drugog dana Sajma, u stručnom delu programa, dr Slobodan Radosavljević, rukovodilac sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine u RB „Kolubara“, održao je prezentaciju na temu „Realizovanje netipičnih projekata u rudarstvu“. Ovom prilikom prisutni su upoznati sa posledicama koje su majske poplave ostavile na površinskim kopovima RB „Kolubara“. Govorilo se o procesu ispumpavanja vode sa površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“, kao i o  važnosti aspekta zaštite životne sredine pri sprovođenju ovog nesvakidašnjeg projekta u našoj državi.

Osnovna tema ovogodišnjeg Sajma je razvoj energetskog potencijala Srbije, planovi za ulaganje stranih investitora i zaštita životne sredine. Na Sajmu učestvuje oko 150 domaćih i stranih izlagača.

Na teren su izašli predstavnici firme „Ekoribarstvo” i obišli lokaciju vodosabirnika gde je u toku premeštanje ribe iz dela kopa u tok reke Kolubare. Realizovana je prva faza aktivnosti na zbrinjavanju ribljeg fonda na preostalim površinama kopa „Veliki Crljeni”.

Tokom dvodnevnih aktivnosti, u prisustvu republičkog inspektora za održivo upravljanje ribljim fondom i zaposlenih iz firme „Ekoribarstvo”, izvršeno je izlovljavanje preko 100 kilograma ribe: šaran, klen, skobalj, babuška i druge...

Svakodnevno se u laboratoriji „Prerade” vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Od strane Agencije za zaštitu životne sredine izvršeno je redovno uzorkovanje vode za analizu i kontrolu kvaliteta vode.

Redovno se vrši zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada. Sa predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Srbije radi se na nastavku procesa dezinfekcije.

Tokom ispumpavanja nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima. U trećoj nedelji projekta ispumpavanja nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovanih strana po bilo kom osnovu realizacije projekta.